2019 m. gruodžio 13 d., penktadienis

Šaukoto bibliotekos 70-metis

Gruodžio 12 d. šventiškai paminėtas Viešosios bibliotekos Šaukoto filialo 70-asis jubiliejus. Į šį proginį renginį atvyko Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas J. Pranys, Šaukoto seniūnijos seniūnas V. Tamošiūnas, Viešosios bibliotekos direktorė V. Šukaitienė, kiti svečiai. Pagerbti kaimynus ir saviškius panoro Šiaulėnų, Žeimių, Daugėlaičių bibliotekų, Pakiršinio, Šaukoto bendruomenių, Šaukoto mokyklos atstovai, rėmėjai, vietos gyventojai. Gražiai papuoštoje kultūros namų salėje suskambusi švelni melodija pradėjo šventę.
Ją vedė renginio šeimininkė – Šaukoto bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė V. Pužaitienė. Padėkojusi visiems, taip gausiai susirinkusiems, ji pakvietė drauge apžvelgti bibliotekos istoriją. Parodytos skaidrės priminė jubiliatės bibliotekos nueitą kelią, šiandieninę veiklą ir pasiekimus. Po to kalbėjęs Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas J. Pranys įvertino šios įstaigos pastangas, sudaromas joje galimybes šaukotiškiams  šviestis, prasmingai leisti laisvalaikį.  Už tai bibliotekai  dėkojo ir seniūnas V. Tamošiūnas. Viešosios bibliotekos direktorė V. Šukaitienė pasidžiaugė, kad Šaukoto  biblioteka nestokoja lankytojų, skaitytojų, ypač vaikų, kad šaukotiškiai ją mėgsta ir vertina. Šaukoto vyriausiajai bibliotekininkei V. Pužaitienei, aktyviausiems skaitytojams, bibliotekos pagalbininkams, rėmėjams ji įteikė padėkos raštus. Su bibliotekos jubiliejumi sveikino, prasmingų linkėjimų išsakė Viešosios bibliotekos filialų bibliotekininkės B. Stasiulaitienė, N. Mėžinienė, A. Petrylienė, mokyklos, bendruomenių, skaitytojų atstovai, daugelis kitų šventės dalyvių. Visų proginius žodžius lydėjo bibliotekai skirtos jų gėlės, dovanos. Visa tai akivaizdžiai liudijo, kokia svarbi savame krašte yra ši biblioteka, kaip ją ištikimai myli ir mėgsta šaukotiškiai.
Tą popietę Šaukoto kultūros namų ir scenos entuziastų dėka surengtas šventinis koncertas. Jautrių, darniai, skambiai  atliekamų melodijų puokštę dovanojo V. Pužaitienės ir M. Danylienės vokalinis duetas, moterų vokalinis ansamblis (vadovas – E. Lubickas), jaunieji skaitovai. 
Maloniais šventės įspūdžiais pasidalyta, skanaujant jubiliejinio torto.

Viešosios bibliotekos informacija 
Gražinos Adomavičienės nuotraukos


2 - Šaukoto biblioteką ir jos vyriausiąją bibliotekininkę V. Pužaitienę (iš dešinės) sveikino kolegės A. Petrylienė, N. Mėžinienė ir B. Stasiulaitienė
3 - Šventėje koncertavo M. Danylienės (iš kairės) ir V. Pužaitienės vokalinis duetas
4 - Jubiliejiniame renginyje dalyvavo ir už pastangas šaukotiškei V. Pužaitienei padėkojo Savivaldybės administracijos direktorius J. Pranys
5 - Jubiliatę biblioteką pasveikino Viešosios bibliotekos direktorė V. Šukaitienė (iš kairės) ir vyresnioji metodininkė A. Miknienė. Dešinėje – V. Pužaitienė


Šaukoto biblioteką ir jos vyriausiąją bibliotekininkę V. Pužaitienę (iš dešinės) sveikino kolegės A. Petrylienė, N. Mėžinienė ir B. Stasiulaitienė.

Šventėje koncertavo M. Danylienės (iš kairės) ir V. Pužaitienės vokalinis duetas.

Jubiliejiniame renginyje dalyvavo ir už pastangas šaukotiškei V. Pužaitienei padėkojo Savivaldybės administracijos direktorius J. Pranys.

Jubiliatę biblioteką pasveikino Viešosios bibliotekos direktorė V. Šukaitienė (iš kairės) ir vyresnioji metodininkė A. Miknienė. Dešinėje – V. Pužaitienė.

Bendro projekto tąsa

Tęsiasi bendras Radviliškio miesto lopšelio-darželio „Eglutė“ „Smalsučių“ ir „Želmenėlių“ grupių bei Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus projektas „Skaitau, piešiu, žaidžiu, vaidinu PASAKĄ“.

Edukacinis užsiėmimas bibliotekoje


Gruodžio 11 d. Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje vyko Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos edukacinis užsiėmimas „Papildyta ir virtuali realybė: skaitymo skatinimas kuriant virtualią istoriją su „CoSpaces Edu“ programa“. 

Adventiniame renginyje – kūrybos pamokos


Gruodžio 9-ąją Viešoji biblioteka radviliškiečius pakvietė į vakarą „Pajausk širdim tą didįjį stebuklą“. Sulaukta senjorų, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos mokinių, mokytojų, kitų dalyvių.

2019 m. gruodžio 8 d., sekmadienis

Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka – atvira visuomenei žinių, kultūros ir informacijos skleidėja


Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje parengta spaudinių paroda „Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka – atvira visuomenei žinių,  kultūros ir informacijos skleidėja“, skirta Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos šimtmečiui paminėti.

Bibliotekai įteikta premija už geriausią kultūrinės edukacijos projektą

Gruodžio 5 d. Šiaulių mieste vyko tradicinis renginys – Šiaulių koncertų salėje „Saulė“ iškilmingai įteiktos 2019 m. kultūros ir meno premijos bei 2020 m. jaunojo menininko stipendijos. Premija už 2019 m. geriausiai parengtą ir įvykdytą kultūrinės edukacijos projektą Šiaulių mieste skirta Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai.

2019 m. gruodžio 5 d., ketvirtadienis

Dar vienas pokalbis apie kiną

Gruodžio 3 d. Viešojoje bibliotekoje vėl kvietė lietuviško kino vakaras. Jame buvo proga pamatyti dokumentinę juostą  „Kelionės namo“ ir susitikti su režisiere Ramune Rakauskaite. Renginį vedė,  su viešnia bendravo radviliškiečiams jau iš ankstesnių susitikimų gerai pažįstamas režisierius Linas Mikuta.