Puslapiai

2013 m. lapkričio 20 d., trečiadienis

Tyrulių bibliotekai – 60

Lapkričio 15 dienos vakaras sukvietė visus Tyrulių seniūnijos gyventojus ir svečius į jubiliejinę bibliotekos 60 metų šventę. 

Skambant maršui, pasitikti bibliotekos renginio svečiai ir seniūnijos gyventojai. Mergaitės atvykusiems segė jubiliejines emblemas, dalijo  lankstinukus ,,Tyrulių bibliotekai – 60“. Susirinkusieji galėjo apžiūrėti nuotraukų parodą ,,Sustabdytos akimirkos iš Tyrulių bibliotekos gyvenimo...“

,,Prieš 60 metų  Tyruliuose mažutė knygelė lietuviškais žodžiais prašneko...“ – taip prasidėjo jubiliejinis vakaras. Pirmiausia prisiminta bibliotekos istorija, čia dirbusios bibliotekininkės E. Elerman,  B. Čekavičiūtė, A. Žalienė, J. Tichanova, B. Selvenienė, E. Papreckienė, A. Galinienė ir ilgiausiai dirbusi M. Jablonskienė. Sveikinimo žodį ir palinkėjimų Tyrulių bibliotekai išsakė Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė A. Januševičienė, paramos organizacijos ,,VI KAN HJELPE“ atstovai, Tyrulių seniūnas R. Liukumas, Tyrulių pagrindinės mokyklos direktorė E. Burneckienė, Tyrulių bendruomenės pirmininkė O. Aksinavičienė, Polekėlės bendruomenės pirmininkė V. Grinienė, Neįgaliųjų sąjungos Tyrulių skyriaus pirmininkė A. Spranaitienė, Tyrulių seniūnijos vyr. specialistė kultūrai V. Lipskienė. Skaitytojų vardu sveikino G. Bačiulytė, R. Zemlickienė, G. Juškevičienė ir A. Griniutė, kuri, iškračiusi savo taupyklę, mažiesiems bibliotekos vartotojams nupirko ir padovanojo 40 elektroninių skaitytojų pažymėjimų.

Geriausiems  bibliotekos skaitytojams, pagalbininkams ir rėmėjams įteikti Viešosios bibliotekos ir Tyrulių filialo padėkos raštai, atminimo dovanėlės.

Šventės dalyvius linksmino Tyrulių ir Polekėlės meno kolektyvai.

Tyrulių biblioteka veikia patalpose, į kurias persikraustė 2004 m. 2005 m. jai suteiktas ,,Novatorės“ vardas. Tais pačiais metais bibliotekoje atidaryta žaisloteka, kurioje vaikai žaidžia, daro įvairius darbelius, skaito knygeles, jas aptaria. Šiemet sulaukta didelės žaislų paramos iš organizacijos ,,Vi Kan Hjelpe“. 2007 m. bibliotekoje pradėta diegti Lietuvos integrali bibliotekų sistema – visas spaudinių fondas rekataloguotas. Tai labai palengvino skaitytojų aptarnavimą, spaudiniai išduodami kompiuterizuotai. Be to, galima užsisakyti knygas bet kurioje Lietuvos bibliotekoje ir sutartu laiku jas iš ten pasiimti. 2008 m. Tyrulių bibliotekoje atidarytas Viešosios interneto prieigos taškas. Jo dėka visi gyventojai gali nemokamai naudotis interneto paslaugomis. Vyresnio amžiaus žmonės aktyviai dalyvavo ,,Bibliotekos pažangos“ organizuotuose kompiuterinio raštingumo kursuose.

Bibliotekoje netrūksta skaitytojų, kurie skaito knygas, spaudą. Tarp aktyviausių –  V.  Gribačiauskas, S. Čižauskienė, L. Butvilienė, M. ir P. Balkaičiai, A. Masilionienė, R. Zemlickienė, I. Nemaniūnaitė, T. Juzėnienė, V. Repinskienė, V. Gedminas, I. Baikauskienė, L. Barauskienė, T.  Barkovskaja, J. Dambrauskienė, K. Mickus, D. Rimkūnienė, S. Unikaitė, mažieji skaitytojai R. Šimkutė, S. Mockutė, L. Bakšenskas, D. Balčiūnaitė, G. Bačiulytė, K. Bačiauskaitė, T. Balčiūnaitė, E. Čižauskas, M. Pranevičiūtė.

Bibliotekoje vyksta nemažai įvairių renginių, parodų. Paminėtini ,,Savivaldos diena“, ,,Europrotų kovos“, kiti.

Biblioteka bendradarbiauja su Tyrulių seniūnija, Polekėlės ir Tyrulių bendruomenėmis, Neįgaliųjų draugija, Tyrulių pagrindine mokykla, Tyrulių pramogų ir šokių sale.

Savo veikla ši biblioteka formuoja naujoviškos bibliotekos įvaizdį, skleidžia informaciją apie šios įstaigos veiklą bei paslaugas, sudaro sąlygas gyventojų savišvietai, ugdo bei tobulina gyventojų informacinį raštingumą, rengia ir įgyvendina programas, skirtas skaitymui skatinti, dalyvauja įvairiuose projektuose, akcijose.

Saulė Remeikienė,
Viešosios bibliotekos Tyrulių filialo vyresnioji bibliotekininkė
 

Dovanos Tyrulių bibliotekininkei nuo bendruomenės
(kairėje Ona Aksinavičienė - bendruomenės pirmininkė)

Ilgiausiai išdirbusi Tyrulių bibliotekoje Marija Jablonskienė (dešinėje) ir Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė Aldona Januševičienė

Padėka bei atminimo dovanėlė įteikiama A. Griniutei (dešinėje)

Padėkos Tyrulių seniūnui R. Liukumui (kairėje), Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė A. Januševičienė (viduryje), Tyrulių bibliotekininkė S. Remeikienė (dešinėje)

Rėmėjų dovana Tyrulių bibliotekai

Tyrulių bibliotekininkė Saulė Remeikienė (viduryje) džiaugiasi viešosios bibliotekos dovana

Tyrulių bibliotekos 60 - metis Kultūros namų salėje
 
 Tyrulių moterų vokalinis ansamblis
 

 
 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą