Puslapiai

2014 m. gruodžio 5 d., penktadienis

Baigiamasis projekto „Misija“ įvykdyta Radviliškyje“ renginys

Lapkričio 20 d. Radviliškio viešojoje bibliotekoje įvyko baigiamasis projekto „Misija“ įvykdyta Radviliškyje“ renginys – parodos, skirtos pergalės prieš bermontininkus 95 metų sukakčiai,  atidarymas. Pristatyti stendai su vaizdine informacija apie 1919 m. kovas prie Radviliškio, mūšio aplinkybes ir herojus, taip pat tautodailininko Edmundo Gaubo medžio drožiniai karo ir mūšio prieš bermontininkus tematika, nuotraukos, iliustruojančios to meto įvykius, autentiški dokumentai, medaliai, kiti eksponatai.
Į parodos atidarymą atvyko gausus būrys jaunimo, kariškių, rajono valdžios atstovai. Projekto organizatoriai apžvelgė, kas šiais jubiliejiniais metais padaryta priminti visuomenei apie 1919 m. pergalę prieš bermontininkus. Sveikindamas susirinkusiuosius su šia svarbia data, rajono meras Darius Brazys pasidžiaugė jaunimo domėjimusi savo krašto istorija, nes taip jie galės didžiuotis savo tapatybe, šias žinias perduoti savo draugams. Jam pritarė mero pavaduotojas Kazimieras Augulis, padėkojęs mokytojams už indėlį jaunų žmonių auklėjime bei bibliotekai, už pastangas  šviesti, ugdyti, suteikti žinių.
Prisiminta, kas buvo daroma, siekiant įamžinti visai Lietuvai, jos nepriklausomybei reikšmingą  pergalę. Savivaldybės Paveldosaugos skyriaus vedėjas Vytautas Simelis papasakojo apie paminklo, populiariai vadinamo pergalės Nikės vardu, statybą 1999 m., minint pergalės prieš bermontininkus 80-metį, darbų organizavimą ir kitas mažiau visuomenei žinomas detales. 
Viešosios bibliotekos direktorė Aldona Januševičienė pasidžiaugė bendru visų darbu, siekiant garbingai paminėti svarbią sukaktį, išskirtinai padėkojo karininkui Alvydui Tamošiūnui už nuolatinę pagalbą, organizuojant projektą „Misija“ įvykdyta Radviliškyje“.
Tą dieną organizuota ir išvyka „Radviliškio mūšio vietomis“ vyresniųjų klasių mokiniams, kurie dalyvavo Viešosios bibliotekos rengtoje viktorinoje. Jaunieji istorijos žinovai lankėsi Kaulinių kaime, prie namo, kuriame buvo įsikūręs Lietuvos kariuomenės štabas ir kurio kamaroje buvo sulaikyti Antantės komisijos nariai, reikalavę nutraukti karo veiksmus prieš bermontininkus. Aplankytos rusų kapinės, kur klostėsi lemiami 1919 m. lapkričio mėnesio pabaigos įvykiai, senosiose Radviliškio miesto kapinėse stovintis paminklas pirmiesiems žuvusiems savanoriams ir Lietuvos kariuomenės nežinomo kareivio bei keturių savanorių bendra kapavietė. Stabtelėta prie vėjo malūno Basanavičiaus gatvės gale, ten pat pastatyto koplytstulpio pergalės prieš bermontininkus 70-mečiui. Kiek ilgiau užtrukta Daugėlaičiuose, kur įvyko pirmasis ryškesnis Lietuvos kariuomenės susirėmimas su vokiečiais, pareikalavęs pirmųjų aukų. Taip pat užsukta į naująsias Radviliškio miesto kapines prie memorialo partizanams, įsiamžinta prie Nikės paminklo miesto centre. Kiekvienoje aplankytoje vietoje uždegtos žvakelės, padėta gėlių,  pagerbiant žuvusiųjų atminimą.  Gyvosios istorijos pamoką vedė seržantas majoras, Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono vyriausiasis puskarininkis Alvydas Tamošiūnas. Jis kvietė jaunimą aktyviai dalyvauti ekskursijoje, parinko skaityti ištraukas apie lankomą objektą, su juo susijusius įvykius ar asmenis. Kauliniuose jaunimą pasitiko Radviliškio rajono savivaldybės Auštelkų seniūnijos seniūnė Alma Kubilinskienė, papasakojusi nerašytų faktų iš kaimo žmonių, patyrusių bermontininkų įsiveržimo pasekmes, pasakojimų. Daugėlaičiuose sužvarbusius keliautojus užkasti ir sušilti karšta arbata pakvietė Daugėlaičių filialo bibliotekininkė Nijolė Mėžinienė, kuriai talkino kaimo bendruomenės moterys. 
Radviliškio viešosios bibliotekos projektą „Misija“ įvykdyta Radviliškyje“, kuriuo siekta  puoselėti ir gilinti tautos istorijos, patriotiškumo suvokimą, skatinti žmonių pasididžiavimą savo tautine, regionine tapatybe, iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Teksto ir nuotraukų autorė –
Laura Bagučanskytė, projekto koordinatorė,
Radviliškio viešosios bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkė

Kauliniuose istorijas apie kaime vykusius įvykius pasakojo seniūnė Alma Kubilinskienė (kairėje) ir Alvydas Tamošiūnas

Aplankytos rusų kapinės, kur klostėsi lemiami 1919 m. lapkričio mėnesio pabaigos įvykiai

Aplankytos rusų kapinės, kur klostėsi lemiami 1919 m. lapkričio mėnesio pabaigos įvykiai

Prisiminti pirmieji žuvę savanoriai 

Stabtelėta prie vėjo malūno

Aplankytose vietose uždegtos žvakelės, padėta gėlių

Jaunimas skaitė ištraukas apie lankomą objektą

Užsukta į naująsias Radviliškio miesto kapines prie memorialo partizanams 

Ekskursijos dalyviai prie Nikės 

Istorines Laisvės kovų dainas atliko Viešosios bibliotekos muzikavimo grupės „Sidabrinė mėnesiena“ dainininkės

Į renginį atvyko savivaldybės valdžios atstovai 

Į parodos atidarymą atvyko gausus būrys jaunimo

Vytautas Simelis papasakojo apie paminklo, skirto pergalės prieš bermontininkus 80-mečiui, darbų organizavimą ir kitas mažiau visuomenei žinomas detales 

Padėkota Edmundui Gaubui (viduryje) ir Algiui Tarbūnui už parodai pateiktus eksponatus

Direktorė Aldona Januševičienė padėkojo karininkui Alvydui Tamošiūnui už nuolatinę pagalbą 

Paroda sudomino kariškiusKomentarų nėra:

Rašyti komentarą