Puslapiai

2015 m. birželio 3 d., trečiadienis

Gaivi poezijos versmė

         Gegužė – gražiausias pavasario metas, kai eilėraščiai, lyg žydrieji paukščiai, gražiai leidžiasi į poezijos pavasariui skirtą puslapį. Nuo 1965 metų „Poezijos pavasaris“ keliauja per Lietuvą, ir per pasaulį, džiugindamas gaivia poezijos versme.
Po penkių metų pertraukos į Akmenės rajono viešąją biblioteką atvyko Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2015“  poetai iš Vilniaus, Akmenės krašto literatai.
Gerbiamus poetus, svečius, skaitytojus su Tarptautine „Poezijos pavasario 2015“ švente pasveikino Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Apolinaras Nicius, padovanodamas jiems  albumų „Naujoji Akmenė“ ir įteikė gėlių. Padėkota Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei už prasmingą, kūrybingą literatūrinę poezijos šventę, palinkėjo visiems dalyviams įdomaus poezijos skaitymo.
Viešosios bibliotekos direktorė, renginio vedėja  Zita Sinkevičienė pristatė ir apžvelgė poetų, literatų kūrybą:
VIDAS MORKŪNAS – rašytojas, poetas, vertėjas, naujaakmenietis. Jo kūryba publikuojama rajoniniame laikraštyje „Vienybė“, žurnaluose „Nemunas“, „Literatūra ir menas“,  ­„7 meno dienos“, „Metai“, almanache „Veidai“ ir kt. 2001m. išleistoje apsakymų knygoje „Manekeno gimtadienis“ autorius rašo: „Gimiau 1982.07.11 Naujojoje Akmenėje. Ten prabėgo šauni vaikystė bei paauglystė. Vėliau – šiek tiek studijų Klaipėdoje (lietuvių literatūra, režisūra). Galiausiai, jau persikėlęs į Vilnių, baigiau aukštuosius kino scenaristų kursus (Sauliaus Šaltenio studija). Vieni yra įgudę įdomiai aprašyti tikrus nutikimus iš savo ar draugų gyvenimo, kitus įkvepia gamta, o man kūryboje – įdomiausios vizijos, sapnai, vaizduotės pokštai, kultūriniai sluoksniai“. Nuo 2004 metų Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
2010 metais apdovanotas Antano Vaičiulaičio premija už išspausdintą novelę „Mirtis“;
2012 metais išleista apsakymų knyga „Reportažas iš kiaušinio“;
2014 metais įteikta Jurgio Kunčino premija už novelę „Stebuklingas šaukštas“;
2015 metais išleista eilėraščių knyga „Nekropolių šviesos“.

Poezija:
„Tik kartą
nebaigtą pavasarį
sudūžta
išslydusi sudūžta nebaigta
stiklinė valanda“

Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė rašytojui, naujaakmeniečiui Vidui Morkūnui padovanojo 1983m. sausio 21 dieną rajoniniame laikraštyje „Vienybė“ publikuotą eilėraštį, kaip jaunystės prisiminimą apie pirmąsias poezijos eiles. Rašytojas Vidas Morkūnas paskaitė poeziją iš savo naujausios knygos „Nekropolių šviesos“: „Stovėjome su tėvu“, „Vėjas suka nušiurusią garbaną“ , eilėraštį skirtą išėjusiems naujaakmeniečiams.
EUGENIJUS ALIŠANKA – poetas, vertėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos narys. Išleido eilėraščių rinkinius: „Lygiadienis“ (1991),  „Peleno miestas“ (1995), „Dievakaulis“ (1999), „Iš neparašytų istorijų“ (2002), „Exemplum“ (2006),  „Jeigu“ (2011). Esė knygos: „Vaizdijantis žmogus“ (1998), „Dioniso sugrįžimas“ (2001), „Gatvė tarp dviejų bažnyčių“ (2012).

„Kai dešimt poetų
rašo dešimt eilėraščių
vienu metu skirtingose vietose,
kurį iš jų pasirinks mūza...“
                                                 (ištrauka „Dešimt poetų“ 2005m.)

Poetas Eugenijus Ališanka paskaitė eilėraščių  „Jaunystėje visi Šekspyrai“, „Kuo būčiau“ , „Laikrodis“, padovanojo knygą - „Poezijos pavasario 2015“ almanachą.
MARIJA MEILĖ  KUDARAUSKAITĖ – Lietuvos rašytojų sąjungos narė poetė, aktorė, pedagogė, Kretingos rajono Garbės pilietė.
Parašytos knygos vaikams: „Vorų žemėlapiai“ (1977), „Po dangaus kepure“, „Ant karalių kelio“ ir t.t.
Išleisti poezijos rinkiniai: „Rymojimai“(1979), „Tako šviesa“, „Žodžio valanda“, „Kasdienė“, „Vasaržiemis“ , 2009m. garso įrašas „Spindulių pirščiukai“.

„Kur gyvena mano žodžiai?
Ar gimtinės kadagynuos
Mezga mėlynąsias uogas,
Su žemaitiška kantrybe
Salantos rokundų klauso,
Alkvietien pasilypėję,
Atkaklumo mokslus eina“

Poetė, aktorė paskaitė eilėraščių „Sustiguok mane Tėvyne“, Tėvo rankos“, „Nesutremtoji“, „Kai žodžiai sielos ima šviesti“, taip pat poeziją vaikams „Kasdienė“ ir t.t. Poetė Viešajai bibliotekai padovanojo penkias poezijos knygas.
MARIAM TSIKLAURI -  poetė. Ji gimė Tbilisyje. 1983 metais baigė Tbilisio valstybinį universitetą. Jos poezija vaikams, vertimai,  esė ir straipsniai nuolat skelbiami literatūros periodiniuose leidiniuose. Ji įvairių leidyklų redaktorė ir viena iš LIBON fondo steigėjų. Poetė inicijavo šventę „Gruzijos literatūros dienos vaikams“. Redaguoja almanachą „Literatūra vaikams“. Jos darbai yra įtraukti į įvairius vadovėlius ir literatūros rinkinius. Poetė skaitė poeziją gruzinų kalba, jai vertėjavo poetas Benediktas Januševičius. Vienas iš poetės skaitytų eilėraščių „Upės“.
JANUŠEVIČIUS BENEDIKTAS - poetas, prozininkas, vertėjas, publicistas, 2007 m. Jaunojo Jotvingio premijos laureatas. Išleido poezijos knygas: „Veidas“ (1992), „Šalkis“(1995), „0+6:Eilėraščiai – daiktai“(1997), „Buto raktas“ (1999), sudarė „Poezijos pavasario“ almanachą, penkis „Literatūrinės sostinės žiemos“ almanachus.

„Eilėraštis juk ne malda ir ne lašas vyno,
Bet mintį jis prikelt mėgino
Iš atminties iš amžių glūdumos....“
                                                             („Buto raktas) eilėraščiai
Poetas paskaitė prasmingus eilėraščius „Simbolių sodas“,  „Kam reikalingi žodžiai jeigu jie nieko nepasako?“ ir kitus.
ŠIDLAUSKAS ALEKSANDRAS - poetas, literatūros tyrinėtojas, kraštotyrininkas, kritikas. A. Šidlausko kūrybos rinkiniai – aforizmų knyga „Alkana šarka“(2003), sonetų rinkinys „Amžinas šešėlis“(2004), miniatiūros „Atminimo šulinys(2005) ir mažosios poemos „Gyvenimo sąskambiai“(2008). 2005 m. įstojo į Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungą. 2006 m. už sonetų rinkinį buvo apdovanotas S. Bataičio vardo premija (JAV).  Poetas paskaitė eilėraščių „Metų sometai“, „Numesk savo laikmečio kaukę“, papasakojo apie lietuvių poetą Justiną Marcinkevičių.
„Poeziją, regis, skaito tie lyrinio teksto mėgėjai, kurie yra dėmesingi žodžiui, poetiniams įvaizdžiams, tradicinei eilėdarai, nevengdami ir modernesnės poezijos formų. Žodis – svarbiausia poezijos „duona“, kuri  pamaitina bet kokios stilistinės manieros poetą“ – rašo poetas Aleksandras Šidlauskas.
Bardų muzikantė, dainuojamosios poezijos atlikėjaVIOLETA BUČIŪTĖ. Pirmaisiais studijavimo metais Violeta sudalyvavo festivalio „Tai – aš“ koncerte „Naktinėjimai“. Po šio renginio į dainuojamosios poezijos koncertus ir kitus kultūrinius renginius buvo kviečiama nuolat. Violeta mano, kad jaunųjų bardų karta dar užaugs ir kažkada bus tokia pat garsi kaip dainuojamosios poezijos „grandai“ – Kostas Smoriginas, Vytautas Kernagis ir kiti. „Be abejo, kad taip bus, – teigia ji. – Juk dirbame ne ką mažiau, nei kadaise dirbo jie.“ Bardė atliko dainas: „Nepažįstami žmonės“, „Kitas pasaulis“, „Upės vandenys“.
ARVYDAS VALIONIS – poetas, vertėjas, kritikas.  „Eilėraščiai ir vertimai“, „Krintanti akimirka“ (2004).

„Raidžių tiek nedaug,
O kiek žodžių sukurta,
Dainų kiekvienam“
                                    („Laiko grandinės“)

Poetas paskaitė haikų, eilėraščių „Trys mažos akimirkos“, „Laiko grandinės“, „Neklauskit manęs“,  apie poetą M.Martinaitį ir kitų eilėraščių, pasidalino mintimis, kad  ruošiasi išleisti  naują knygą.
Viešojoje bibliotekoje yra įsikūręs Akmenės krašto literatų klubas „Žiemgalija“. Viešoji biblioteka kviečia literatus į tradicinius Viešosios bibliotekos renginius, skirtus Tarptautinei Vaikų knygos dienai, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, tradicinei „Poezijos rudens“ šventei, kur kas antri metai teikiama Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinė premija, į daugelį kitų renginių, seminarų, konferencijų. Yra išleistos direktorės Z.Sinkevičienės knygos, literatūrinės-bibliografinės rodyklės, kuriuose yra publikuojama  Akmenės literatų kūryba, ir  išleista direktorės Z.Sinkevičienės ir poeto V.Burago knyga Akmenės krašto literatūrinis almanachas „Žiemgalijos užrašai“ III dalis.
Viešojoje bibliotekoje parengtos kraštotyrinės spaudinių parodos. Paroda „Literatūrinio žodžio spalvos apie gimtinę Akmenės krašto literatų kūryboje“ skirta Akmenės rajono 65-mečiui pažymėti,  „Gaivi poezijos versmė - paroda, skirta Poezijos pavasario šventei - 2015.
Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pristatė  svečią, Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininką, poetą Vladą Buragą  „Gintaro gimtinė“ redaktorių, pristatė jo išleistas knygas „Abipus Letos“, „Po kipariso ženklu: poezija, proza, vertimai“, „Sielos delčia“, „Vilties brasta“ ir kitus. Poetas paskaitė „Akrostichų triptiką“, „Anksti ryte“, „Tikiu“, „Vakarų lietus“ ir kitus eilėraščius.
Dalia Milukaitė-Buragienė  - poetė, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė, S.Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė. Viešosios bibliotekos direktorė priminė, kad gerbiama poetė yra išleidusi šešias garsines poezijos knygas, 2 knygos išleistos Brailio raštu, virš 20 poezijos knygų. Naujausia Dalios Milukaitės – Buragienės ir Vlado Burago eilėraščių knyga „Mintimis ir širdimi“.

Matyk
Ne akimis, matyki širdimi! –
Prikausto žodžiai Send Egziuperi.
Tačiau ar tai supras visai nesuprasti,
Kurie nemato nieko širdimi...

 Poetė daug rašo apie savo tėviškę, Šeštokus, apie Žemaitiją, kurioje ilgai gyveno (Naujoji Akmenė), apie įžymius tautiečius (Simoną Daukantą, Maironį), apie savo garsųjį dėdę, knygnešį, leidėją Antaną Miluką. Daugkartinė medikų poezijos pavasarių laureatė ir prizininkė, Vilkaviškio mažojo poezijos pavasario laureatė (2002, 2009) JAV (Los Andželas) St. Bataičio literatūrinės premijos laureatė (1999, 2004), E. Šulaičio (Čikaga, 2004) literatūrinio fondo premijos ir kitų premijų laureatė paskaitė eilėraščių „Laišką rašau tau ryte“, „Poezijai“, „Beržynui“, „Žuvėrda“ ir kt.

Poetė Vilhelmina Imbrienė išleidusi  šias poezijos knygas: „Ieškok dainos“, „Ne tik žodžiai“, „Krantinė“, „Žvaigždės sielos gryčioje“, „Pro  užuolaidos kampą“, „Laiko termometras“, „Iliuzijų lašai“, „Vingiai“  ir keletą autorinių dainų albumų.

„Eilėraštis – gyvenimas. Juo gali skaidyti, svajoti, laukti, ilgėtis. Žodis neklaidina o išvaduoja nuo streso, jausmų, dvasinių dalykų“.                       (V.Imbrienė)
Poetas Kęstutis Krencius eilėraščių knygoje „Prisėsiu aš prie balto lapo“ rašo: „Kadangi pagal savo eiles kuriu muziką ir ją atlieku, tai eilėraščiai lengvai skaitomi. Būsiu laimingas, jeigu mano eilės ras laisvą kertelę Jūsų širdyse“. „Mintis ir žodis lyg tyro jausmo gūsis, užvaldo ir neša į nevaržomas erdves. Gyvenimas vėl sužydi įvairiaspalve vaivorykšte“ – sako poetas. Poetas yra išleidęs 2 poezijos knygas : „Ateik tu lietui lyjant“, „Prisėsiu aš prie balto lapo“. Poetas paskaitė eilėraščius „Mes dar čia“, „Vasara“, „Apie rudenį“, „Naktis“ ir kitus.
Poetė Gražina Blinkinienė.  Poetė yra išleidusi dvi eilėraščių knygas: „Ant atminimų tako“ antroji eilėraščių knyga „Jausmų gama“. Pirmoji – „Ant atminimų tako“ išleista 2012 metais. Antrajame leidinyje dalį eilėraščių autorė skyrė žodžiui, kalbos grožiui pabrėžti. Kai kuriuose eilėraščiuose atsispindi meilė gamtai įvairiu metu laiku, vidiniai pamąstymai apie žmogaus gyvenimo esmę. Poetė paskaitė eilės iš  eilėraščių „Saulėlydis“, „Gimtinė“, „Laikas“.
 „Mintis ir žodis lyg tyro jausmo gūsis, užvaldo ir neša į nevaržomas erdves. Gyvenimas vėl sužydi įvairios spalvos vaivorykšte“                                (G.Blinkinienė)
Gerbiama kolegė, poetė – Aurelija Gerulskienė Vaikų literatūros skyriaus specialistė. Poetės kūryba buvo spausdinama rajoniniame laikraštyje „Vienybė“. Viešosios bibliotekos direktorės Zitos Sinkevičienės sudarytuose literatūrinėse bibliografinėse rodyklėse „Nešame eilėraštį per Lietuvą“, „Pokalbiai su poezija“, Akmenės krašto literatų almanacho „Žiemgalijos užrašai“ III dalyje (sudarytojai Z.Sinkevičienė ir V.Buragas). Poetė  Aurelija Gerulskienė paskaitė eilėraščių, skirtų knygai, Lietuvai, vaikiškai knygai ir t.t.
„Kai skaitome knygas, pasaulis visas mūsų...“
                                                                                                  (A.Gerulskienė)

Poetas Antanas Raudys poezijos posmus skyrė tėviškei, gimtajam kaimui, motulei,  gimtinei: „Čia mano gimtinė“, „Gimtinės vaizdai“ ir kiti.

„Senas akmeninis kryžius prie kelio
Ir vėjo malūnas prie mažo upelio“.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padovanojo poetams iš Vilniaus Akmenės krašto literatūrinį almanachą „Žiemgalijos užrašai“ III dalį, užrašų knygutes, kuriose būtų įrašomos naujos poezijos eilės, padėkojo už padovanotus poezijos kūrinius, dainojamąją poeziją ir padėkojo gausiam būriui skaitytojų susirinkusiems pasiklausyti poezijos, kurie skaito lietuvių poetų kūrybą, lankosi Viešosios bibliotekos renginiuose.


Zita Sinkevičienė
Akmenės rajono viešosios bibliotekos direktorė
.

D.Markulienės nuotraukoje: iš kairės į dešinę Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė, poetė Dalia Milukaitė-Buragienė, poetas Vidas Morkūnas, poetas Arvydas Valionis, poetas Aleksandras Šidlauskas, poetas Vladas Buragas, poetas Eugenijus Ališanka, centre poetė Marija Meilė  Kudarauskaitė, gruzinų poetė Mariam Tsiklauri ir bardė Violeta Bučiūtė.


D.Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė rašytojui, naujaakmeniečiui Vidui Morkūnui dovanoja 1983 m. sausio 21 dieną rajoniniame laikraštyje „Vienybė“ publikuotą eilėraštį, kaip jaunystės prisiminimą apie pirmąsias poezijos eiles.


D.Markulienės nuotraukoje: poetai V.Buragas, A.Šidlauskas, A.Valionis, Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas A.Nicius.


Poetas Vidas Morkūnas.


D.Markulienės nuotraukoje nuotraukoje: iš kairės į dešinę Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė, gruzinų poetė Mariam Tsiklauri, poetas Vidas Morkūnas, bardė Violeta Bučiūtė, poetas Kostas Kantautas, poetas Eugenijus Ališanka, poetas Antanas Raudys, poetas Kęstutis Krencius, poetas Vladas Buragas, poetė Dalia Milukaitė-Buragienė, poetė Aurelija Gerulskienė, poetė Marija Meilė  Kudarauskaitė, poetas Aleksandras Šidlauskas, poetė Vilhelmina Imbrienė,  poetas Arvydas Valionis, poetė Gražina Blinkinienė, poetas Benediktas Januševičius.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą