Puslapiai

2016 m. gegužės 25 d., trečiadienis

Mažeikiuose pagerbtas žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimas

Gegužės 15-ąją Lietuvoje buvo minima Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Vienas iš Laisvės gynėjų atminimui skirtų renginių Mažeikiuose vyko gegužės 17-ąją. Tą dieną prie Merkelio Račkausko gimnazijos buvo atidengta paminklinė lenta Mažeikių gimnazijos mokytojams ir mokiniams, žuvusiems už Lietuvos laisvę. Lentoje – 13 pavardžių, tarp kurių yra ir mokytojo, partizano Aleksandro Zapkaus-Piliakalnio, gimusio prieš 100 metų gegužės 17-ąją. Atminimo lentą atidengė Lietuvos politinių kalinių sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkas Albertas Ruginis, kuris ir buvo už Lietuvos laisvę kovojusių ir žuvusių gimnazijos mokytojų ir mokinių atminimo įamžinimo iniciatorius. Mintimis apie šį skaudų Lietuvos istorijos laikotarpį pasidalino nacionalinio konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ antrosios vietos laimėtoja Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos abiturientė Gintė Valančauskytė, kuri savo rašinį padovanojo Albertui Ruginiui.
Po Atminimo lentos atidengimo iškilmių gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė pakvietė renginio dalyvius į Mažeikių viešąją biblioteką, kur vyko Stanislovo Abromavičiaus knygos „Du Aleksandro Zapkaus gyvenimai“ pristatymas, skirtas jo 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Kadangi dėl garbaus amžiaus knygos autorius į minėjimą atvykti negalėjo, jis atsiuntė bibliotekos darbuotojoms nuotraukų ir įvairios medžiagos, kuri ir buvo panaudota rengiant šios knygos pristatymą. Viešosios bibliotekos informacijos ir kraštotyros skyriaus bibliotekininkė Janina Dambrauskaitė išsamiai papasakojo apie Aleksandro Zapkaus gyvenimą, aprašomą S. Abromavičiaus knygoje bei kituose leidiniuose. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos mokytojas kraštotyrininkas Algirdas Vilkas, remdamasis gimnazijos muziejuje ir archyvuose rastais dokumentais, apibūdino A. Zapkaus mokymosi gimnazijoje ir mokytojavimo įvairiose Mažeikių rajono vietose laikotarpį. Viešosios bibliotekos darbuotojos Rūta Skiparienė, Dalia Alseikienė, Edita Juodeikienė skaitė buvusių Didžiosios Kovos apygardos partizanų prisiminimus apie štabo viršininką Aleksandrą Zapkų-Piliakalnį. Knygos pristatymui buvo panaudota medžiaga, kurią atsiuntė kraštietis, buvęs Akmenės rajono laikraščio „Vienybė“ redaktorius, kraštotyrininkas Leopoldas Rozga. Kaišiadorių muziejaus darbuotojas Vytautas Budvytis nufotografavo su partizanų kovomis susijusias jų miesto vietas ir koplyčią, pastatytą 1944–1953 m. tose apylinkėse kovojusių ir žuvusių Didžiosios Kovos apygardos partizanų, tarp kurių buvo ir A. Zapkus-Piliakalnis, atminimui. Mažeikių muziejaus darbuotojas Vytautas Ramanauskas pateikė nuotraukas, atskleidžiančias tą laikotarpį, kuris susijęs su A. Zapkaus gyvenimu Mažeikiuose. Ši skaidrėse demonstruojama medžiaga iliustravo J. Dambrauskaitės pasakojimą apie sudėtingus kovotojo už laisvę gyvenimo vingius ir jo aktyvų dalyvavimą partizaniniame judėjime. Viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti direktorės pareigas, Irena Atkočaitienė perskaitė Niujorke gyvenančio Aleksandro Zapkaus sūnaus, garsaus lietuvių išeivijos dailininko, profesoriaus Kęstučio Zapkaus laišką, kurį jis atsiuntė, gavęs kvietimą atvykti į savo tėvo 100-mečio minėjimą ir Atminimo lentos atidengimo iškilmes. „Nuostabu pagalvojus, kiek naujų lietuvių pabudo Mažeikių aplinkose po laikotarpio, kuriame veikė mano tėvelis. Ta liūdna lentelė, pažyminti Aleksandro Zapkaus ir kitų pavardes, atstovauja kovą prieš Lietuvos okupaciją dėl Lietuvos laisvės. Štai, po visų kančių, ji gyvuoja laisva“, – rašoma šiame laiške. Prieš trejus metus Kęstutis Zapkus lankėsi Lietuvoje ir Prezidentūroje atsiėmė jo tėvui po mirties skirtą apdovanojimą – Vyčio Kryžiaus ordino Kamandoro kryžių, 2014 m. pavasarį aplankė su tėvelio žūtimi susijusias vietas Kaišiadoryse. Šiuo metu 78-erių metų Kęstutis Zapkus į Mažeikius atvykti nebegalėjo.
Renginio pabaigoje padėkota visiems, kurie susirinko pagerbti Aleksandro Zapkaus ir kitų kovotojų atminimą. Įteiktos neužmirštuolių puokštelės – tarsi pasižadėjimas, kad žuvusieji už Lietuvos laisvę nebus pamiršti.

Dangira Undžienė
Janina Dambrauskaitė


                                               
                                                Algirdas Vilkas


                                           J. Dambrauskaitė pristato knygą 
                                       
                     Paminklinės lentos atidengimas prie M. Račkausko gimnazijos

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą