2016 m. gruodžio 20 d., antradienis

Šiaulių regiono bibliotekų tarybos metinis posėdis

Gruodžio 19 d. Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vyko Šiaulių regiono bibliotekų tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Šiaulių ir Telšių apskričių viešųjų bibliotekų vadovai, metodininkai, projektų vadovai ir kiti specialistai, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (ŠAVB) atstovai.

Posėdyje dalyvavo LR kultūros ministerijos atstovas Kultūros politikos departamento Muziejų, bibliotekų ir archyvų skyriaus vyr. specialistas Laimis Mikelevičius. Posėdžio dalyviai susirinko aptarti 2016 metų bendros veiklos rezultatų.

Telšių r. savivaldybės meras Petras Kuizinas pirmasis pasveikino dalyvius. Meras pasidžiaugė bibliotekų specialistų viešnage Telšiuose, 2016 metų Lietuvos kultūros sostinėje, ir palinkėjo produktyvaus darbo.

Posėdyje buvo patvirtinta nauja Tarybos sudėtis. Nutarta, kad pirmininkės pareigas artimiausius trejus metus toliau eis ŠAVB direktoriaus pavaduotoja Regina Miežetienė, o Vida Urnikienė, laikinai einanti Telšių r. savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pareigas, perrinkta tarybos pirmininkės pavaduotoja.

ŠAVB direktorius dr. Bronius Maskuliūnas pristatė ŠAVB ir Regiono SVB bendradarbiavimo viziją, atkreipdamas dėmesį, kad bendradarbiavimas turi būti nuoseklus ir pagrįstas. Jis apžvelgė pirmosios Šiaulių knygų mugės rezultatus, pasidžiaugė regiono kolegų dalyvavimu joje ir įteikė padėkos raštus dalyvavusių bibliotekų – Joniškio r. Jono Avyžiaus SVB, Kelmės r. Žemaitės SVB, Šiaulių r. SVB, Šiaulių m. SVB – vadovams.

ŠAVB Regioninio bibliotekų veiklos ir vadybos skyriaus vedėja E. Prakapene apžvelgė 2016 metų bendrą regiono projektinę veiklą ir pristatė bibliotekų specialistų kvalifikacijos tobulinimo rezultatus. Buvo aptartos prioritetinės šių veiklų kryptys.

ŠAVB Abonemento skyriaus vedėja Inga Liekmanienė pristatė vasaros programos „Skaitymo iššūkis“ rezultatus ir įteikė apdovanojimus aktyviausioms bibliotekoms: Pakruojo r. Juozo Paukštelio SVB, Šiaulių r. SVB ir Šiaulių m. SVB. Buvo aptartos šio konkurso tęstinumo galimybės.

Posėdžio metu vyko patirties sklaidos sesija, kurioje bibliotekos pristatė 2016 metais įgyvendintas sėkmingas ir rekomenduotinas kitoms bibliotekoms iniciatyvas.

Posėdžiui pasibaigus dalyviai apžiūrėjo po renovacijos atsinaujinusią Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešąją biblioteką.

Ekaterinos Prakapenės inf.Telšių bibliotekos nuotr.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą