Puslapiai

2017 m. balandžio 20 d., ketvirtadienis

Paminėti poetų jubiliejai


Balandžio 11 dieną klubo „Beržė“ nariai susitiko, norėdami paminėti išeivijos poetų Bernardo Brazdžionio 110-ąsias ir Kazio Bradūno 100-ąsias gimimo metines. Abu gimę vasario mėnesį, abiejų brandūs ir reikšmingi jubiliejai.

Klubo narė Janina Kaučikienė kruopščiai ruošėsi ir įdomiai pristatė mylimo poeto, prozininko, kritiko, redaktoriaus, žurnalisto Bernardo Brazdžionio kūrybą ir gyvenimą. Atrodo, visiems žinoma šio poeto kūryba, tačiau kiek naujų potėpių ir atspalvių atradome klausydamiesi kolegės skaitomų jo eilių. J. Kaučikienė apžvelgė ankstyvąją B. Brazdžionio poeziją, kuri pasižymi ypatingu skambumu ir muzikalumu, romantišku svajingumu. Vėlesnėje poezijoje atsirado daug religinės problematikos, krikščioniškųjų Rytų ir Biblijos simbolikos, ryški žmogaus būties prasmės tematika, pavergtos tautos likimo tema. 


Be galo sunku aprėpti sudėtingą B. Brazdžionio kūrybą, tačiau pranešėja pateikė tai subtiliai, jautriai ir labai įdomiai. Vyresnioji bibliotekininkė Alma Balčiauskienė su bendradarbe vyresniąja bibliotekininke Virginija Simaitiene pasirūpino, kad galėtume paklausyti pagal poeto žodžius sukurtų dainų ir giesmių.

Po pranešimo kilo diskusijos. Kiekvienas klubo narys turėjo ką pasakyti. Nijolė Nėjienė pasidalijo mintimis apie B. Brazdžionio eiles, paskaitė jų. Prisiminė, su kokia meile po susitikimo su poetu vežė tris storiausias knygas su poeto autografu iš Vilniaus į Radviliškį. Įspūdžių iš susitikimo su Bernardu Brazdžioniu Vilniuje ir Radviliškyje papasakojo ir Stasė Žibienė, Alfredas Krikštanas, Danguolė Dabašinskienė.

Šių eilučių autorė apžvelgė kito iškilaus išeivijos poeto, publicisto, redaktoriaus, naujų talentų puoselėtojo Kazio Bradūno gyvenimą ir kūrybą, priminė, kad 2017-ieji Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskelbti šio poeto metais.

K. Bradūno kūryba persmelkta skaudžių emocijų, tėvynės ilgesio. Poetas sunkiai dirbo išeivijoje, tačiau daug kūrė, redagavo, ugdė jaunus talentus. Labai gerai sutarė su kitais poetais ir rašytojais. Vieną dešimtmetį praleido JAV Baltimorės mieste, vėliau gyveno Čikagoje, tačiau visur buvo kupinas kūrybinio įkvėpimo ir meilės tėvynei Lietuvai. 

Pasiklausę eilėraščių ir gyvo Kazio Bradūno balso iš kompaktinės plokštelės, pasijutome sujaudinti ir pakylėti. Liko laiko ir diskusijoms, ir vertinimams. Apžiūrėjome knygų, publikacijų, žurnalų parodą, skirtą šiems įžymiems poetams.

 Gražina Jurėnienė,
Klubo „Beržė“ narė 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą