Puslapiai

2017 m. balandžio 11 d., antradienis

Senelių ir tėvelių jaunystės rankraščių paroda Gilaičių bibliotekoje


Gilaičių (Šiaulių r.) bibliotekoje beveik mėnesį veikė paroda, kurioje buvo galimybė susipažinti su mūsų senelių ir tėvų  rankraščiais, jaunystės užrašais, sąsiuviniais bei senosiomis rašymo priemonėmis.

Sauginių kaimo gyventoja Genovaitė Lukšienė atrado savo penkiasdešimtmečio sūnaus  pirmos klasės pažymių knygelę, Janina Rusteikienė atnešė senuosius plunksnakočius, rašalu pripildomą seną parkerį, tolimos jaunystės prisiminimų ir populiarių dainų sąsiuvinius. Istorijos mokytoja, gyvenanti Gilaičiuose, parodai pateikė mokyklinių laikų fotoalbumą su autentiškais klasės draugų įrašais.


Gilaitiškė Raminta Bernotienė sužinojusi, kad rengiama tokia paroda,  nepasididžiavo  atnešti savo mirusios močiutės jaunystėje ranka rašytus atvirukus bei Ramintos tėveliams prieš beveik 40 metų kaligrafiškai rašytą vestuvinį sveikinimą.

Vaidas Kesas, gyvenantis Radviliškyje, atvežė savo mirusios mamos jaunystės laikų laiškus, kuriuos jai prieš daugiau nei 60 metų rašė būsimas vyras.

Parodoje buvo prieš 90 metų senumo ranka rašytų vargonininko Tado Bikniaus (bibliotekininkės Ritos Bielskienės senelio) natų sąsiuvinių ir giliu sovietmečiu užrašytų tautinių giesmių. Parodą aplankiusieji stebėjosi, jog 1967 metais gydytojo ligoniui rašytas siuntimas konsultacijai į Vilniaus klinikinę ligoninę atrodo lyg dailyraštis. Unikalūs savo istorine verte 1936 metų gimimo metrikas, 1958 metų mokyklos baigimo atestato išrašas, antspauduota vidurinės mokyklos baigimo charakteristika  ir daugelis kitų įdomių dokumentų ir rankraščių.


Dėkojame Genovaitei Lukšienei, Janinai Rusteikienei, Kristinai Lučinskaitei, Vaidui Kesui, Ramintai Bernotienei, Stefai Valatkienei, Zitai Tirvienei ir Vincentai Biknienei, pasidalinusiems savo išsaugotais rankraščiais.

Ritos Bielskienės inf.
Modesto Vaitkevičiaus nuotr.

1 komentaras: