Puslapiai

2019 m. sausio 7 d., pirmadienis

Knyga ir biblioteka – žinių šaltinis

D. Markulienės nuotraukoje: Z. Sinkevičienė, LR Seimo nario V. Ąžuolo
padėjėja J. Žilienė, Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto vedėjo pavaduotoja J. Rekašienė,
Viešosios bibliotekos direktorėspavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė.
Viešosios bibliotekos administracija pakvietė Viešosios bibliotekos, miestų, kaimų, rajono mokyklų bibliotekininkus į informacinį, šventinį rytmetį apžvelgti 2018 metų prasmingiausius renginius, projektinę veiklą.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pasveikino visus lietuvių poeto Marcelijaus Martinaičio eilėmis apie gyvenimo prasmę ir švenčių laukimą, padėkojo už parengtus renginius, viktorinas, piešinių konkursus, skaitymo skatinimo veiklas. Už dalyvavimą Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos projekte kraštotyrinėje ekspedicijoje „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ direktoriaus prof. dr. Broniaus Maskuliūno padėkos įteiktos Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei, direktorės pavaduotojai Dalei Taraškevičiūtei, referentei Violetai Paulauskienei, Papilės mstl. K. Narščiaus filialo vyr. bibliotekininkei Rimai Karalienei, bibliotekininkei Irenai Rimkienei, Kruopių kaimo filialo vyr. bibliotekininkei Rimai Urmonienei, Akmenės miesto filialo vadovei Irenai Virkutienei, bibliotekininkei Dianai Lensbergienei, Kalniškių kaimo filialo vyr. bibliotekininkei Almai Barborai Juciuvienei, Eglesių kaimo filialo vyr. bibliotekininkei Virginijai Jankauskienei, Pakalniškių kaimo filialo vyr. bibliotekininkei Simonai Rekienei, Kairiškių kaimo filialo vyr. bibliotekininkei Janinai Čibirienei, Ventos miesto filialo vadovei Romai Miltinienei. Viešosios bibliotekos direktorė pasidžiaugė, kad dalyvaujant projekte „Prisijungusi Lietuva“ Viešoji biblioteka užėmė 7 vietą iš 64 rajonų viešųjų bibliotekų. Pasidžiaugė kad ir toliau yra tęsiamas parengtas projektas „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pasidžiaugė Viešosios bibliotekos pastato atidarymo švente, konferencija „Atverski knygą – pažinki Lietuvą“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti, pažintiniais seminarais, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo organizavimu rajono bibliotekininkams, Viešosios bibliotekos direktorės, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narės Zitos  Sinkevičienės sudarytomis ir išleistomis naujomis knygomis „Kūrybos paukštė viršum Tėvynės klonių“ ir „Lietuva Akmenės krašto literatų kūryboje“. Taip pat knyga Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti ir knyga „Rašau Simonui Daukantui“, skirta Simono Daukanto – istoriko, literato, rašytojo, švietėjo 225-osioms gimimo metinėms paminėti ir kt.
Rajono bibliotekininkai pasidalino mintimis apie prasmingus renginius įvykusius bibliotekose, renginius skirtus Valstybinėms šventėms. Vyko etnokultūriniai, literatūriniai, pažintiniai renginiai, kūrybos parodos, piešinių parodos, konkursai ir t. t.
Šventiniame rytmetyje dalyvavo ir rajono bibliotekininkus pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo nario Valiaus Ąžuolo padėjėja Judita Žalienė, kuri perdavė Seimo nario sveikinimo žodžius ir perdavė dovaną Viešajai bibliotekai – knygą „Naujosios Romuvos fotografija: dokumentas, organizacija, žurnalistika“.
Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja, Lietuvos bibliotekininkų draugijos Akmenės skyriaus pirmininkė Dalė Taraškevičiūtė pasveikino visus susirinkusius su artėjančiomis šventėmis  ir padėkojo už prasmingą bibliotekų darbą.
Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė tarė sveikinimo žodį rajono bibliotekininkams palinkėdama reikšmingų darbų.
Ventos miesto filialo vadovė,  bibliotekininkų tarybos pirmininkė Roma Miltinienė  padėkojo direktorei Z. Sinkevičienei už  metodinę paramą, direktorės pavaduotojai D. Taraškevičiūtei ir rajono bibliotekininkams.
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos bibliotekininkė R. Altukavičienė pasveikino su artėjančiomis šventėmis ir padovanojo simbolinį išminties paukštį – pelėdą.
Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė paskaitė sveikinimus bibliotekininkams, kurie atkeliavo iš įvairių Lietuvos vietų, užsienio.

Viešosios bibliotekos direktorė
Z. SinkevičienėKomentarų nėra:

Rašyti komentarą