Puslapiai

2020 m. vasario 4 d., antradienis

Poeto Povilo Ventos Kuprio kūrybos vakaras ir naujos knygos „Medžiameldis“ pristatymas

Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos Muzikos ir meno skaitykloje įvyko kraštiečio, poeto Povilo Ventos Kuprio kūrybos vakaras ir naujos knygos „Medžiameldis“ pristatymas.
Gerbiamo kraštiečio Povilo Ventos Kuprio gimtinė yra Klaišių kaimas. 1961 – 1967 metais mokėsi Ventos vidurinėje mokykloje, 1977-1983 metais dirbo Naujosios Akmenės tuometinės antrosios vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoju, studijavo Vilniaus universiteto filologijos fakultete, edukologijos doktorantūrą Kauno Technologijos universitete, socialinių mokslų daktaras,  yra stažavęsis JAV. Dalyvavo JAV ir Kauno Technologijos universiteto projekte Lietuvoje „Valdžios etikos mokymas“. Daugelio mokslinių straipsnių autorius. Dirbo Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovu Briuselyje.
Direktorė Zita Sinkevičienė supažindino su poeto kūryba. Poetas 2016 metais išleido pirmąją poezijos knygą „Pirmasis saulės spindulys“. Šiais metais išėjo antroji jo poezijos knyga „Medžiameldis“. Poetas šiuo metu rengia prozos knygą „Trys potyriai“. Poeto kūryba buvo publikuojama Akmenės rajono laikraštyje „Vienybė“, respublikinėje haiku rinktinėje „Vėjų ašmenys“, „ Jaunimo gretose“ ir t. t. Keturios knygos yra išverstos iš anglų kalbos, viena poeto knyga išversta į švedų, norvegų kalbas.
Poetas, kraštietis Povilas Venta Kuprys pasidalino mintimis apie savo vaikystę, kuri prabėgo  Ventoje, įspūdingai paskaitė eiles iš pirmos poezijos knygos „Pirmasis saulės spindulys“, pristatė savo naujai išleistą knygą „Medžiameldis“ ir iš jos perskaitė keletą eilėraščių.
Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padovanojo poetui, kraštiečiui Povilui Ventai Kupriui savo sudarytą knygą „Rašau Simonui Daukantui“ ir įrėmintą Akmenės rajono laikraštyje „Vienybė“ išspausdintą eilėraštį.
Poetas, kraštietis Povilas Venta Kuprys padėkojo už literatūrinį kūrybos vakarą ir padovanojo Viešajai bibliotekai išleistas knygas „Medžiameldis“, „Pirmasis saulės spindulys“, pasidžiaugė Viešojoje bibliotekoje parengta spaudinių paroda, skirta poeto kūrybai.

Teksto autorė
Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorėZita SinkevičienėKomentarų nėra:

Rašyti komentarą