Puslapiai

2020 m. kovo 9 d., pirmadienis

Renginys „Laisvės kelias istorijos tėkmėje“

Pirmoje eilėjė iš kairės į dešinę: Z. Sinkevičienė,
K. Inta, V. Karpalovas, G. Karpalovienė,
I. Valantis ir renginio dalyviai.
Akmenės  rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko renginys „Laisvės kelias istorijos tėkmėje“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui  paminėti. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pradėjo renginį lietuvių rašytojo, filosofo Vilhelmo Storostos-Vydūno mintimis apie Lietuvą. Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus bibliotekininkė Kristina Urniežienė paskaitė prasmingų rašytojų minčių apie Lietuvą.

Viešojoje bibliotekoje eksponuojama spaudinių, periodinių leidinių, archyvinė paroda „Nepriklausomybės atkūrimas nuo Sąjūdžio iki Kovo 11 d.“ Paroda susideda iš šešių dalių: „Sąjūdžio gimimas“, „Sąjūdžio rinkimai“, „Rinkimų komisijos medžiaga“, „Steigiamojo Sąjūdžio suvažiavimas“, „Sąjūdžio Lietuva“, „Sąjūdžio kelias istorijos tėkmėje“. Fotonuotraukų, archyvinės-istorinės medžiagos spaudinių parodai esponuoti padovanojo politikas, fizikas, mokslų daktaras, Aukščiausiosios Tarybos Akto dėl Lietuvos valstybės atstatymo signataras, Lietuvos visuomenės veikėjas  Zigmas Vaišvila: „ 1990-02-24 d. rinkimai į XII-ojo šaukimo Lietuvos TSR AT. Ventos rinkiminė apygarda Nr. 78, LNVA“, „1990-02-24 d. rinkimai  XII-ojo šaukimo Lietuvos TSR AT. Akmenės rinkiminė apygarda Nr. 79“, „1990-04-07 d. pakartotiniai rinkimai XII-ojo šaukimo Lietuvos TSR AT. Akmenės rinkimų apygarda Nr. 79“.

Renginyje turėjo dalyvauti pats signataras Z. Vaišvila, bet dėl ligos atvykti negalėjo. Z. Sinkevičienė paskaitė atsiųstą signataro Zigmo Vaišvilos pranešimą, kuriame buvo padėkota  Ventos rinkiminės apygardos Nr. 78 rinkėjams, kurie 1990 m. vasario 24 dieną balsavo už Z. Vaišvilą. Pranešime prisiminta apie anapilin išėjusią Eugeniją Meškienę, apie ventiškius Donatą Kundrotą, Stanislovą Jokubauską. Apie Klemą Intą, kuris 1990 m. balandžio 7 d. Akmenės rinkiminėje apygardoje Nr. 79 buvo išrinktas jau atkurtos Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatu. Pranešime mintimis dalintąsi apie apie sąjūdį, Baltijos kelią, Kovo  11-ąją, Nepriklausomybę.
Renginyje dalyvavo ir apie šį istorinį laikotarpį prisiminimais pasidalino Klemas Inta – Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatas, politinis bei visuomenės veikėjas Klemas Inta: apie darbą Seime, Sausio 13-osios įvykius, apie savo vaikystę, tėvus, jaunystę, politiko kelią, apie Akmenės rajono Aeroklubą, apie sukurtą Akmenės rajono Tarybos Sąjūdį,  jo narius –Stasę Niūniavaitę, žurnalistą Leopoldą Rozgą ir kitus. K. Inta Viešajai  bibliotekai padovanojo 1864 metų knygą „Naujas Altorius“.

Mintimis, prisiminimais apie šį istorinį laikotarpį pasidalijo Viktoras Karpalovas – Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos Akmenės rajono skyriaus pirmininkas. V. Karpalovas pasakojo apie Sausio 13-osios įvykius, vykimą į Vilnių, apie Atgimimo Sąjūdį, padovanojo bibliotekai fotonuotraukų.
Gerbiamas Jonas Pilitauskas prisiminė  Sausio 13-osios įvykius, kalbėjo apie žmogaus laisvę, meilę Tėvynei.
Renginio dalyviams koncertavo Naujosios Akmenės muzikos mokyklos kanklininkų ansamblis „Arpedžio“, vadovaujamas muzikos mokytojos Loretos Rimkienės. Evelina Simutytė padainavo dainą „Rudens naktis sustojo“.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo už prasmingą, šventišką koncertą, padėkojo renginio svečiams, dalyviams, kurie dalyvavo renginyje, skirtame Tėvynei, Lietuvai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti.

Viešosios bibliotekos direktorės Z. Sinkevičienės inf.
D. Markulienės nuotr.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą