Puslapiai

2020 m. gegužės 15 d., penktadienis

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir jos filialai – skaitytojams


Šiuo laikotarpiu visų dėmesys sutelktas į Covid-19 virusą. Mums visiems svarbi skaitytojų, bibliotekų darbuotojų ir mūsų visų sveikata. Viešosios bibliotekos svetainėje, facebook paskyroje nuolat atnaujinama informacija, skelbiami parengti informaciniai pranešimai apie COVID 19 viruso prevenciją.
Karantinas nesumažino noro skaityti. Kol bibliotekos durys dar užvertos, bibliotekų darbuotojai nuolat ragina nepamiršti knygų ir laiką namuose skirti net tik skaitymui, bet ir pažinčiai su bibliotekos darbuotojų sukurtomis virtualiomis parodomis ir garsiniai skaitymais.

Visą karantino laikotarpį Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir jos filialai sėkmingai ir išradingai veikia virtualioje erdvėje. Nors rajono bibliotekose neaptarnaujami lankytojai ir neorganizuojami renginiai bei kiti užsiėmimai, tačiau iniciatyvių darbuotojų dėka veikla aktyviai vykdoma nuotoliniu būdu: konsultuojami skaitytojai, rengiamos virtualios parodos, garsiniai skaitymai, skelbiami įvairiausi konkursai, dalyvaujama akcijose, skelbiamos nuorodos, kur galima surasti nemokamas elektronines knygas, pažiūrėti filmus, virtualiai apsilankyti pasaulio muziejuose, koncertų salėse, vykdomos projekto „Prisijungusi Lietuva“ peržiūros ir eilė kitų priemonių. Bibliotekinis darbas persikėlė į virtualią erdvę, neprarasdamas ryšio su skaitytojais, knygos bičiuliais, kiek įmanoma juos telkdamas ir suteikdamas šviesos jų naujai kasdienybei. 
Viešosios bibliotekos administracija, skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus darbuotojai nuolatos konsultuoja skaitytojus elektroninių paštu, telefonu, per programėlę Messenger.
Didelio skaitytojų dėmesio sulaukė Viešosios bibliotekos administracijos inicijuotas konkursas virtualioje erdvėje „Gimtinė prasideda nuo žodžio“, kuris skirtas Akmenės rajono 70-mečiui paminėti ir Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus paskelbtas konkursas „Mano laikas su šeima“, skirtas Tarptautinei šeimos dienai paminėti.

Viešosios bibliotekos ir jos filialų parengtos virtualios spaudinių parodos ir garsiniai skaitymai, kurie viešinami Viešosios bibliotekos svetainėje www.abiblioteka.lt  ir Facebook paskyroje, sulaukė didelio Akmenės krašto bibliotekų skaitytojų dėmesio.

Virtualios parodos:
Viešosios bibliotekos administracijos, skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus virtuali paroda „Viešoji biblioteka laiko tėkmėje“, skirta artėjančiam Viešosios bibliotekos 75-mečiui paminėti.
Agluonų kaimo filialas. Virtuali paroda „Labas, ką skaitysim“.
Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus virtuali paroda „Akmenės krašto tautodailininkai 2020-ieji-Tautodailės metai“ ir t. t.

Garsiniai skaitymai:
Dalyvavimas akcijoje „Lietuva skaito!“. Skaitoma lietuvių klasiko, rašytojo Juozo-Tumo Vaižganto kūryba.
Viešosios bibliotekos savanorio Kęstučio Krištapaičio sukurtas plakatas, skirtas akcijai „Lietuva skaito!“
Viešosios bibliotekos skaitytojo, savanorio Kęstučio Krištapaičio mintys ir įspūdžiai apie Viešąją biblioteką ir t.t.
  
Bibliotekose virtualiai buvo organizuojami garsiniai skaitymai, edukaciniai užsiėmimai vykdant Neformalaus vaikų švietimo programą „Literatūrinė, kūrybinė veikla bibliotekoje“.
Viešosios bibliotekos administracija, Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius birželio mėnesiui ruošia virtualią kraštotyrinių spaudinių parodą „Akmenės kraštas ir jo žmonės“, skirtą Akmenės rajono 70-mečiui paminėti.
Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė rašo IV knygą „Viešoji biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja“, kuri  skirta Viešosios bibliotekos 75-mečio įkūrimo jubiliejui paminėti. Pirmoji knyga buvo išleista 2006 m., antroji  - 2010 m., trečioji – 2016 m.
Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka prisijungė prie „Robotikos mokyklos“ ir Lietuvos  nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos iniciatyvos – 3D spausdintuvais spausdinti akinių rėmelius-laikiklius. Prie atspausdintų rėmelių tvirtinamas apsauginis skydas, kuris dengia veidą, tad mažina galimą lašelių kontaktą su šia bene lengviausiai pažeidžiama kūno dalimi. Atspausdinti apsauginiai rėmeliai skirti Akmenės rajono medikams, jų saugiam darbui su žmonėmis.
Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė ir Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus bibliotekininkė projektinei, edukacinei veiklai Kristina Urniežienė pristatė  dovaną –  22 apsauginius skydus į VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Naujosios Akmenės polikliniką. Viešosios bibliotekos dovaną priėmė šios poliklinikos direktorė Vaida Sungailienė. 20 apsauginių skydų pristatyta į VšĮ Akmenės rajono greitosios medicininės pagalbos centrą. Viešosios bibliotekos dovaną priėmė šio centro direktorius Justinas Stašys. Dar 20 apsauginių skydų pristatėme į VšĮ Naujosios Akmenės ligoninę.
Šiandieną, kai po truputį švelnėja, bet esminius reikalavimus toliau išlaiko karantinas, gera apžvelgti Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų bibliotekininkų bendras, prasmingas  pastangas, parodančias, kad ir itin sudėtingo iššūkio metu buvome, tebesame ištikimi savo skaitytojams, lankytojams ir profesinei misijai.
Pasauliui tekusi neregėta pandemija išmušė mūsų gyvenimus iš buvusių įprastų vėžių. Susitelkę, bendrystėje mes galime išlikti stiprūs, toliau dirbti vieni kitų labui.

Džiaugiamės matydami į rajono bibliotekas sugrįžtančius skaitytojus. Tikimės, kad palaipsniui rajono bibliotekos pradės dirbti įprastu visiems ritmu ir kvies skaitytojus į literatūrinius, edukacinius renginius, mokymus ir t.t.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą