Puslapiai

2013 m. rugpjūčio 27 d., antradienis

Paminėta tautos didvyrių skrydžio sukaktisRugpjūčio 22-ąją Radviliškio viešojoje bibliotekoje surengtas minėjimas ir parodos „Nugalėję Atlantą“ atidarymas. Tai buvo skirta mūsų tautos didvyrių Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 80-osioms metinėms.
Šio renginio iniciatorius ir organizatorius Rimas Kundrotas pakvietė daug svečių. Renginyje dalyvavo Jonas Mažintas – Lietuvos aeroklubo prezidentas, Remigijus Jankauskas – Lietuvos aviacijos muziejaus direktorius, Jonas Čepas – Lietuvos aviacijos muziejaus vyresnysis muziejininkas, dokumentinių filmų apie Steponą Darių ir Stasį Girėną autorius, Vladas Kensgaila – legendinės „Lituanicos“ kopijos kūrėjas, Vilma Jankienė – žurnalo „Aviacijos pasaulis“ vyriausioji redaktorė, Irena Jacevičienė-Žukauskaitė – rašytoja, poetė, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žygdarbio propaguotoja, Vytautas Skirpkauskas – Šiaulių parašiutininkų klubo tarybos pirmininkas, Darius Brazys – Radviliškio rajono savivaldybės meras, Jolanta Margaitienė – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė, Eglė Ivanauskytė – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, Genovaitė Juodeikienė – Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, Rasa Plukienė – Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė, Kristina Kacevičienė – Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė, Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio darbuotojai ir kiti svečiai.
Renginio pradžioje suskambo Nijolės Tallat-Kelpšaitės atliekamos dainos „Lituanica“ skrenda“ įrašas, kurio metu demonstruotos Gražinos Sviderskytės parengtos skaidrės. Viešosios bibliotekos darbuotoja Loreta Skačkauskaitė perskaitė Kazio Binkio eilėraštį, skirtą nemariems  lakūnams.
Įžanginį minėjimo žodį tarė Radviliškio rajono savivaldybės meras Darius Brazys. Įdomiai apie lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno skrydį per Atlantą kalbėjo Jonas Mažintas, Remigijus Jankauskas. Savo kūrybos, skirtos lakūnams atminti, paskaitė Irena Jacevičienė-Žukauskaitė. Mintimis apie atkurtą „Lituanicą“ pasidalijo Vladas Kensgaila. Apie Lietuvos aviaciją ir aviatorių pasiekimus papasakojo Vilma Jankienė. Pasisakė ir Vytautas Skirpkauskas.
Renginio iniciatorius ir organizatorius Rimas Kundrotas pristatė parodą „Nugalėję Atlantą“, kuri sudaryta iš Lietuvos aviacijos muziejuje parengtų plakatų bei asmeninės R. Kundroto kolekcijos eksponatų.
Pasisakymus paįvairino L. Skačkauskaitės skaitoma Stasio Santvaro „Giesmė Dariui ir Girėnui“. Po to Jonas Čepas pristatė sukurtus filmus „Lituanicos“ didvyriai amžinai gyvi“ ir „Lituanica nemari atminties šviesoje“, kurie pademonstruoti susirinkusiesiems.
Renginyje dalyvavusiems tautos didvyrių atminimo saugotojams, minėjimo iniciatoriams ir organizatoriams įteikti Viešosios bibliotekos padėkos raštai, jie pagerbti gėlėmis, atminimo dovanomis.

Vilma Merkytė,
Radviliškio viešosios bibliotekos renginių organizatorė

Lauros Bagučanskytės nuotraukos:


Paminėti istorinio tautos įvyko susirinko gausus būrys radviliškiečių ir svečių

 Jono Mažinto, Lietuvos aeroklubo prezidento, įžanginis žodis


Mintimis dalijosi Lietuvos aviacijos muziejaus direktorius  Remigijus Jankauskas


Renginio iniciatorius Rimas Kundrotas


Eilėraščius apie tautos didvyrius skaitė Loreta SkačkauskaitėJonas Čepas pristatė dokumentinius filmus apie legendinius lakūnus


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą