Puslapiai

2013 m. spalio 30 d., trečiadienis

Tarmių metai JoniškyjeLietuvos Respublikos Seimas 2013–uosius paskelbė Tarmių metais. Joniškio rajono Jono Avyžiaus viešoji biblioteka visus metus organizavo renginių ciklą „Gyvasis žodis iš gimtosios tarmės versmių“ pagal projektą, kurį iš dalies finansavo Lietuvos Respublikos  kultūros rėmimo fondas. Įvairiuose renginiuose skleistas tarmių savitumas, puoselėtas  tarmiškos kalbos grožis.
            Renginių ciklą pradėjome tarmiškų skaitymų pagal Matą Slančiauską savaite (vasario 18–22 d.). Per iškilios Joniškio krašto asmenybės Mato Slančiausko surinktos tautosakos palikimą skleistas joniškietiškos šnektos savitumas. Vienas ryškiausių savaitės renginių – Viešojoje bibliotekoje suorganizuotas „Protų mūšis joniškietiškai“, kur tarmiškai kovėsi pagyvenusių žmonių ir jaunimo komandos. Daugiau žinantis pasirodė jaunimas – „Aušros“ gimnazijos gimnazistai.
            Rudiškių filiale įvykusioje popietėje „Mano eilės – mano dainos“ tautosaką ir joniškietišką šnektą puoselėjančio folkloro kolektyvo „Rudbala“ saviveiklininkai dainavo Mato Slančiausko užrašytas dainas.
            Tarmių popietė su Mato Slančiausko dainomis įvyko Skaistgiryje, rytmetis su vaikais „Gimtosios tarmės skambesys“ – Plikiškių filiale, popietė pagal Mato Slančiausko sakmes – Kepalių bibliotekoje. Taip pat savaitės renginiai vyko Gaižaičiuose, Žagarėje, Linkaičiuose. 
            Kovo 19 d. Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje skambėjo žiemgalių krašto joniškiečių, pakruojiškių šnektos. Su jaunimu ir senjorais gimtąja tarme bendravo nuo Linkuvos kilusi Šiaulių dramos teatro aktorė Nomeda Bėčiūtė. Aktorė savaip pateikė ir Mato  Slančiausko surinktas sakmes ir anekdotus. „Mūsų kalba yra mūsų tapatybė pasaulyje, kalbėti sava tarme – tai pagarba savo gimtinei“, – renginio dalyviams kalbėjo aktorė. Jaunimas, bendraudamas su aktore,  sakė, kad nesigėdija kalbėti joniškietiškai. 
Kaimo bendruomenę, knygos mylėtojus, etnines tradicijas ir papročius sujungė balandžio 27 d. surengta šventė „Pabuskime su gamta ir knyga“, skirta Jurginėms ir Tarmių metams, Blauzdžiūnų kaime. Šventę prie knygų išdavimo punkto organizavo Kriukų filialo bibliotekininkė Violeta Navickienė. Į Jurginių papročių ir smagių žaidimų pynę gražiai įsipynė literatės Virgitos Tuminienės tarmiška poezijos programa su Aistės Tuminaitės atliekamais dainuojamosios poezijos intarpais.
Birželio 29-ąją Žagarės miesto bibliotekoje skambėjo žemaičių tarmė. Koncertinę programą Tarmių metams Žagarės miesto šventės proga surengė šiauliečių studentų muzikos  grupė „Liūts, mergėle ė dvė žoves“. Žagariečiai buvo sužavėti grupės koncertu, šiltu ir smagiu trijų jaunų atlikėjų: Austėjos, Manto ir Severino bendravimu. 
            Rudens renginių ciklas prasidėjo seminaru „Gyvasis žodis iš gimtosios tarmės versmių“. Seminaro dalyviams pranešimą „Joniškio krašto ir Joniškio šnektos pėdsakai Simono Norbuto knygoje „Jei ne auksinės vasaros“ skaitė kalbininkė, žurnalo „Gimtoji kalba“ vyr. redaktorė kraštietė Rita Urnėžiūtė.
            Pranešimą su itin vaizdžiais žemaitiškais intarpais skaitė Šiaulių universiteto doc. dr. Juozas Pabrėža. Seminarą pagyvino tarmišką meninę programėlę atlikę Joniškio lopšelio darželio „Saulutė“ auklėtiniai su pedagogėmis. Seminare dalyvavo nemažai kultūros darbuotojų, miesto vyresniosios kartos inteligentų, gimnazistų iš Joniškio ir Žagarės gimnazijų. Organizatoriams malonu buvo girdėti gražius Žagarės gimnazistų atsiliepimus apie šį renginį.
            Jono Avyžiaus viešoji biblioteka bendrauja su rajone veikiančiais Beržėnų senjorų namais. Bibliotekininkės su grupe bendraminčių įvairiomis progomis nuvyksta pas šių namų gyventojus – pabendrauti, suorganizuoti renginių prie arbatos puodelio. Spalio 3 d. Tarmių metų proga senjorų namuose taip pat surengtas rytmetis. Kartu su bibliotekos darbuotojomis senelius aplankė ir tarmiškai bendravo, dainas dainavo Stupurų kaimo bendruomenės moterys.
                       Spalio 5 d. surengta tarmių popietė – viktorina „Dzūke, žemaiti, duok ranką aukštaičiui“ Maldenių bibliotekoje. Po Maldenių bibliotekos lėlių teatriuko „Padaužiukai“ pasirodymo tarmiškoje viktorinoje susirungė komandos su įvairiomis tarmėmis kalbančiais dalyviais iš Skaistgirio seniūnijos kaimo bendruomenių. Nugalėtoja – Maldenių bendruomenės komanda, kuriai įteiktas diplomas ir saldus projekto prizas.  
Vienas iš ryškiausių ir daugiausiai žiūrovų sulaukusių projekto renginių – spalio 16 d. įvykęs aktoriaus Algirdo Latėno aukštaitiškas literatūros vakaras su tarmiška programa pagal poetų Pauliaus Širvio ir Antano Strazdo (Strazdelio) eiles. 
            Spalio 23 d. Linkaičių filialas kaimo žmones pakvietė į popietę „Žodžio kišenėje neieškau“. Po bibliotekininkės Lietuvos tarmių pristatymo popietės dalyviai minė mįsles, spėjo įvairių tarmių žodžių reikšmes, stengėsi paaiškinti vaizdingus posakius – frazeologizmus. Kaimyninio Jakiškių kaimo folkloro kolektyvo „Ramule“ atlikėjai (vadovas Gediminas Andrašiūnas) padainavo dainų, paporino nutikimų iš senovės.
            Tarmių popietės su įvairaus amžiaus žmonėmis vyko Gataučių bibliotekoje ir Rudiškių kaimo bendruomenėje.
 Renginiai, skirti Tarmių metams, suteikė spalvingumo bibliotekos literatūrinių  renginių spektrui, praturtino rajono kultūrinį gyvenimą.  

                                                                         Violeta Vilčiauskienė 

Protų mūšis joniškietiškai

Aktorės Nomedos Bėčiūtės porinimai tarmiškai


Aktoriaus Algirdo Latėno vakaras

Šventė Pabuskime su gamta ir knyga“ , skirta Jurginėms ir Tarmių metams, Blauzdžiūnų k.   

Jaunimo grupės „Liūts, mergėle ė dvė žoves“ koncertas Žagarės miesto bibliotekoje

Viktorinos „Dzūke, žemaiti, duok ranką aukštaičiui“ nugalėtoja – Maldenių bendruomenės komanda


Linkaičių filialo popietėje „Žodžio kišenėje neieškau“ joniškietiškai dainas
 atliko Jakiškių k. folkloro ansamblis „Ramule“ 

Pranešimą seminare skaito kalbininkė Rita Urnėžiūtė


Apie tarmiško žodžio galią pasakoja Šiaulių universiteto doc. dr. Juozas Pabrėža 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą