Puslapiai

2013 m. gruodžio 3 d., antradienis

Kad bibliotekoje būtų nenuobodu

Šiandien biblioteka ne vien knygų namai, kurių veiklos erdvę papildo internetas. Bibliotekos tampa vieta, kur įvairaus amžiaus žmonės susitinka, bendrauja, kuria. Ypač tai svarbu kaimo bendruomenėse, kur bibliotekos neretai išlikę vieninteliai kultūros žiburėliai.
Siekdamos, kad bibliotekose būtų nenuobodu, Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos filialų darbuotojos ieško tradicinę veiklą ir paslaugas pagyvinančių, prasmingam laisvalaikiui suburiančių renginių.
Dar prieš šešetą metų Linkaičių filiale pradėjusiai dirbti bibliotekininkei Aleksandrai Stulginskienei kilo mintis įkurti kokį nors neformalų klubą, į kurį galėtų rinktis ne tik literatūros mėgėjai, knygų bičiuliai, bet ir besidomintys kultūra apskritai, rankdarbiais, turintys įdomių laisvalaikio pomėgių žmonės. Taip atsirado Bendraminčių klubas, subūręs įvairaus amžiaus ir socialinės padėties moteris: bedarbes, ūkininkes, namų šeimininkes, mokytojas, pensininkes. Klubo narės ne tik bendrauja bibliotekoje, bet siūlo ir padeda bibliotekininkei organizuoti renginius, kurie būtų įdomūs visai kaimo bendruomenei, nes kaime kultūros namų nėra. Bibliotekininkės ir klubo narių sutarimu ir iniciatyva surengti susitikimai su kraštiečiais Rimantu Vaitiekūnu (buvęs Šiaulių dramos teatro archyvaras, autografų kolekcininkas, operos žinovas), vertėja Elga Dzintra Irbyte, literatu Jonu Ivanausku, poete Ona Mikalauskiene, rajono laikraščio „Sidabrė“ redakcijos kolektyvu, literatų klubo „Audruvė“ nariais, vokalinio ansamblio „Šarma“ dainininkėmis, romansų grupe „Ašalia“ ir kt. Bendraminčių klubo narės mėgsta rankdarbius. Aktyviausių moterų – buvusių pedagogių Elenos Stankaitienės ir Benutės Kaškelienės – iniciatyva bibliotekoje surengta nemažai rankdarbių pamokėlių. Gražiadarbės, savarankiškai įvaldžiusios įvairias technikas, patirtimi mielai dalijasi si su kitomis, pamokydamos fraktalų piešimo, enkaustikos, sutažo darbelių, kurti papuošalus iš vilnos, karoliukų, lankstyti iš popieriaus, megzti. Į kai kuriuos rankdarbių užsiėmimus ateina ir susidomėjusių paauglių. Moterys rengia savo darbelių parodas, kolekcijų pristatymus. Organizuojami knygų aptarimai. Klubo narės aktyviai dalyvauja Metų knygos rinkimuose, padeda pristatyti vaikų ir suaugusiųjų knygas.
Susiradusios transportą aktyviausios klubo narės mielai vyksta į Viešojoje  bibliotekoje  vykstančius renginius.
Kultūrinio bendravimo entuziastes jungia skaitytojų klubas „Gašvinė“, taip pat prieš šešetą metų susibūręs buvusiame Gasčiūnų filiale, tęsiantis veiklą dabar jau tik knygų išdavimo punkte, į kurį kiekvieną savaitę atvyksta Stupurų filialo bibliotekininkė Silva Andriuškienė. Klubas vėlgi vienija moteris, kurios ne tik didelės knygų mėgėjos, bet ir norinčios bendrauti, dalyvauti, organizuoti. Klubo užsiėmimuose moterys aptaria knygas, kartu rengia literatūros popietes, su akordeoną valdančia ir dainuojančia bibliotekininke rengia menines programėles. Klubas bendrauja su vietos kūrėjais – literatais, menininkais, neįgalių žmonių grupėmis. Klube pristatyta literatės Valerijos Ščiukienės pirmoji poezijos knygutė, savo tapybos darbus pristatė meno mylėtojas Petras Rakauskas. Šilti santykiai užsimezgė tarp klubo ir kaimyninėje seniūnijoje veikiančio Neįgaliųjų draugijos Rudiškių padalinio narių: lankėsi vieni pas kitus, suruošė popietes, kuriose buvo ir dainų, ir liaudies  žaidimų, ir nuotaikingų knygų pristatymų, pasakų kūrimų. Pagal pernykštį skaitymo skatinimo projektą „Pagauk skaitymo malonumą“ klubo narės, nuvykusios kartu su viešosios bibliotekos darbuotojomis, knygomis, dovanėlėmis ir dainomis praskaidrino nuotaiką Rudiškių seniūnijoje įsikūrusių Beržėnų senjorų namų gyventojams.
Ne paslaptis, kad vaikai labiau linkę savo laisvalaikį leisti prie kompiuterių, interneto. Entuziastingos bibliotekininkės suranda, kaip neformaliai vaikus atitraukti nuo kompiuterinių žaidimų, facebook‘ų ir kitų, neretai beprasmiškai laiką ryjančių, technologinių išmonių.
                Populiarios  filialuose atsirandančios kūrybinės vaikų dirbtuvėlės. Štai Stungių filialo bibliotekininkė Diana Kidelienė tokias dirbtuvėles pradėjo organizuoti prieš metus. Kas antrą mėnesio penktadienį į užsiėmimus  susirenka 8–12 vaikų, kurių amžius nuo 5 iki 14 metų. Užsiėmimų metu vaikai piešia, daro įvairius darbelius, žaidžia. Kalendorinių švenčių proga užsiėmimai būna teminiai, darbeliai kuriami artėjančios šventės tematika. Vaikams labai patinka piešti, tad dažnai iliustruojamos pasakos ar perskaitytos knygutės. Mergaitėms labai patiko savita pažintis su Nomedos Marčėnaitės „Lėle“ . Bibliotekininkė pristatė knygą, o po to mergaitės piešė lėles, drabužius, kirpo ir rengė.
                 Taip  bendraudami vaikai mielai reiškia savo vaikiškas kūrybines mintis, vyksta šiltas bendravimas tarp mažųjų ir vyresnio amžiaus vaikų, bibliotekininkės. Vaikai savo darbelius aptaria, kartu pasidžiaugia. Knygų apsuptyje jas paskaito, pavarto, bent valandai kitai atitrūksta nuo kompiuterių, televizoriaus. Tokiu vaikų užimtumu bibliotekoje džiaugiasi ir tėveliai.
Kūrybinėmis dirbtuvėlėmis galima pavadinti ir Plikiškių filialo jaunųjų skaitytojų ratelio veiklą. Tokią vaikų užimtumo idėją įgyvendino neseniai filiale pradėjusi dirbti filialo bibliotekininkė ir pedagogė Aušra Kriščiūnienė. Skaitytojų ratelio veikla įvairiapusė, orientuota į kultūringą informacijos ir žodžio sklaidą,  meninę vaikų saviraišką, pasitelkiant senųjų lietuvių tradicijų, švenčių, papročių elementus. Pradėję užsiėmimus ratelio nariai nusprendė, kad reikia pagyvinti bibliotekos vaikų kambario sieną. Bibliotekininkė pasiūlė sukurti spalvotą obelį, o kiekvienas skaitytojas pagamino po žaismingą obuoliuką. Taip ant sienos „užaugusi“ obelis pasipuošė spalvingais vaisiais.
Vienas iš smagesnių užsiėmimų buvo skirtukų knygelėms kūrimas. Į kūrybines pamokėles Plikiškių bibliotekos skaitytojai susirenka kalendorinių metų švenčių proga. Didžiųjų žiemos švenčių – Kalėdų ir Naujųjų Metų išvakarėse – vaikai, kartu su bibliotekininke skaitydami apie žiemos papročius ir tradicijas, sužinojo legendą apie vyskupą Mikalojų, todėl nusprendė sukurti jo paveikslėlį iš popieriaus ir juo papuošti kalėdinį vainiką. Advento laikotarpiu kiekvieną dieną vaikai turėjo atlikti „šaltą“ užduotį – surasti knygos pavadinimą su žodžiu „žiema, šaltis“, rasti tekste kuo daugiau žiemiškų žodžių, atspėti mįsles apie žiemą ir pan., o geriausiai ją atlikę galėjo atverti Advento kalendoriaus langelį ir suvalgyti jame rastą šokoladinį siurprizą.
Pavasarį bibliotekos vaikų kambario sienoje atsivėrė spalvotas langas, kurį jaunieji skaitytojai papuošė savo sukurtais įvairiaspalviais margučiais, geltonpūkiais viščiukais ir zuikučiais.  Vasarą langas pasipuošė margaspalviais žinomų vaistažolių žolynais.                                                                                                      Prieš vasaros atostogas vaikai kūrė savo svajonių knygeles. Kūrybinę pamokėlę vedusi   pradinių klasių mokytoja Jolanta Guževičiūtė supažindino vaikus su skrebinimo technika, reikalingomis  medžiagomis  knygos viršeliui sukurti. Vaikai pasidarė gražių, spalvingų knygelių viršelių, į kuriuos per vasarą suguls puslapiai su gražiausiomis atostogų akimirkomis, o gal ir mintimis apie perskaitytas knygas.
                  Visada energingas ir žavus Maldenių filiale veikiančio teatriuko „Padaužiukai“ kolektyvas, kurį prieš 16 metų subūrė filialo bibliotekininkė Lionė Adomaitienė. Teat­riu­kas pirmąją  pa­sa­ką „La­pė ir straz­das“ pa­ro­dė 1996 me­tais bu­vu­sios pra­di­nės mo­kyk­los nau­ja­me­tė­je šven­tė­je. Per teatriuko gyvavimo metus pa­si­kei­tė apie 50 ar­tis­tų ir bent po kar­tą teat­riu­ke vai­di­no be­veik vi­si Maldenių kai­mo vai­kai. Dau­ge­lis jų su ko­lek­ty­vu užau­go.
                    Pamačiusios smagius vaikų vaidinimus, į  teatriuko veiklą  įsijungė ir kaimo moterys, tad radosi vaidinančių šeimomis. Kasmet kolektyvas pastato po 2 naujus spektakliukus. Su pastatymais  bibliotekos artistai lankėsi kitose bibliotekose, kul­tū­ros na­muose,  mo­kyk­lose,  bendruomenėse. ­ Be „Padaužiukų“ vaidinimų neapsieina nė vienas kaimo bendruomenės  renginys.  Šių metų liepą  Maldenių kaimo bendruomenės organizuotoje popietėje  apie saugų elgesį „Saugau save ir kitus kelyje“  „Padaužiukai“  specialiai šiam renginiui paruošė  spektaklį apie saugų elgesį kelyje pagal pasaką „Dangus griūva“. 
Vadindami vaikai įgauna pasitikėjimo savimi, bendravimo įgūdžių. Bibliotekininkė pasakoja, kaip neseniai vaidinti pradėjusi pirmokė Erlanda sakė, kodėl nori vaidinti, būti „Padaužiukuose“, nes „nori būti drąsi, graži ir žinoti daug pasakų“ .
                    Tokios išmoningos veiklos formos bibliotekas  daro patrauklesnes ir ekspresyvesnes,  sulaukia  bendruomenių   palaikymo.

Violeta Vilčiauskienė
Joniškio rajono savivaldybės
Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja                                                                                                                                                                                
Bendraminčių klubo užsiėmimai Linkaičių filiale                                                

Skaitytojų klubo „Gašvinė“ narės pas Beržėnų senjorų namų gyventojus

Kūrybinė pamokėlė  pagal Nomedos Marčėnaitės knygą „Lėlė“ Stungių filiale 


Jaunieji skaitytojai su savo sukurtais viršeliais svajonių knygelei


Maldenių filialo teatriuko „Padaužiukai“ spektaklis 


 „Padaužiukai“ žaismingai moko saugaus eismo taisyklių 
                                                                                 
                      

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą