Puslapiai

2013 m. gruodžio 9 d., pirmadienis

Projektas „Šiaulių krašto lobiai: skaitmenintas turinys ir gyvi liudininkai“

2013 metų rudenį Šiaulių apskrities P. Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko projektas „Šiaulių krašto lobiai: skaitmenintas turinys ir gyvi liudininkai“. Siekdami skleisti ir populiarinti skaitmenintas kultūros vertybes, bibliotekos darbuotojai, bendradarbiaudami su žymiais Lietuvos kultūros atstovais, dėstytojais, politikais, Šiaulių miesto kultūros įstaigomis, organizavo edukacinių užsiėmimų ciklą miesto gimnazijų moksleiviams ir Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto studentams. Šiuo projektu taip pat buvo siekiama parodyti, kaip galima integruoti skaitmenintą kultūros paveldą į mokymo procesą. Projektą parėmė Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija, projektas vykdytas bendradarbiaujant su Šiaulių kino meno klubu, Šiaulių Dramos teatru, Šiaulių Aušros muziejumi.
Projekto metu gimnazijų moksleiviams ir universiteto studentams pristatyta virtuali elektroninio paveldo sistema. Virtuali elektroninio paveldo sistema (VEPS) – tai milžiniškas skaitmeninis lobynas, kuriamas pagal Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo,  skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategiją.  VEPS portalas visiems besidomintiems šiuo lobynu užtikrina greitą ir patogią prieigą prie tūkstančių meno kūrinių, knygų, laikraščių, rankraščių tekstų, žemėlapių, garso įrašų. Edukacinių užsiėmimų ciklo metu jaunimas susidomėjęs klausėsi, kiek medžiagos apie Šiaulių miesto istoriją galima rasti Epaveldo portale, kaip jame talpinamą medžiagą galima panaudoti mokantis, atliekant namų darbus. Audronė Baškienė, Virtualios elektroninės paveldo sistemos projekto koordinatorė bibliotekoje, pristatė penkias temines apžvalgas, jas gyvai iliustruodama Epavelde esama medžiaga, atkreipė dėmesį į portalo paieškos ypatumus. Edukacinių užsiėmimų metu, pristatant skaitmenintas kultūros vertybes jaunimui, naudota dar viena, iki šiol nepopuliarinta moksleivių tarpe dokumentinė video medžiaga. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Šiaulių kino meno klubu (vadovas Viktoras Gundajevas), kuris mums padovanojo vertingas video kolekcijas bei gavome autorių sutikimą jas panaudoti kuriant teminius video filmukus. Bibliotekos darbuotoja Jonė Gorytė, panaudodama Šiaulių kino  meno klubo video kolekcijas, parengė teminę istorinę video medžiagą iš Šiaulių miesto istorijos. „Švietimas“, „Miesto teatrinis gyvenimas“, „Šventės. Laisvalaikis. Sportas“,„ Miesto vystymosi raida. Miesto architektūra“ - tai temos, kurioms buvo sukurti dokumentiniai video filmukai. Šie istoriniai dokumentiniai kadrai sulaukė ypatingo susidomėjimo.
Vienas svarbiausių projekto akcentų – jaunimas turėjo unikalią galimybę ne tik pamatyti filmuotus vaizdus iš Šiaulių miesto istorijos, bet ir susitikti su to laikmečio liudininkais, kurie dalinosi savo prisiminimais. Istorinė medžiaga šiek tiek atgijo, tapo labiau apčiuopiama. Apie švietimą Šiaulių mieste pasakojo istorijos profesorius Arūnas Gumuliauskas, teatrinį gyvenimą, jo tuometines problemas ir užkulisius atskleidė pristatė teatro ir kino aktorius Eduardas Pauliukonis, šventes, sportą, laisvalaikį mieste prisiminė visuomenės ir kultūros veikėja Bernadeta Markevičienė, miesto architektūrą pristatė dizaineris, dailininkas, kultūros istorikas-mėgėjas, kraštotyrininkas, Šiaulių miesto politinis ir visuomenės veikėjas Vilius Puronas. Šiaulių „Aušros“ muziejaus kolekciją ir žymius šiauliečius studentams pristatė Lietuvos literatūros tyrinėtoja, pedagogė Džiuljeta Maskuliūnienė bei Humanitarinių mokslų daktarė Ramunė Bleizgienė.
Kad edukacinių užsiėmimų metu įgytos žinios geriau įsitvirtintų, projekto metu organizuotas video filmukų konkursas „Skaitmenintas turinys jaunimo akimis“.  Sukurtuose filmukuose jaunimas pristatė savo požiūrį į skaitmenintą kultūros paveldą, jo aktualumą mokymosi procese, originaliai pristatė savo pasirinktas temas. Konkurso komisija, kurios primininkas Viktoras Gundajevas, profesionaliai įvertino pateiktą medžiagą. Vertingomis dovanomis apdovanoti  video filmukų autoriai nugalėtojai: I vieta skirta Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos moksleiviams Kristinai Biliūnaitei ir Benui Žukauskui, video filmukas „Šiauliai XX a.“; II vieta - Šiaulių Romuvos gimnazijos moksleivei Gintarei Pakulytei, video filmukas „Ką laikraščiai rašė“; III vieta - ŠU Humanitarinio fakulteto 3 kurso studentei  Kornelijai Jurgaitytei, video filmukas „Šiaulių Dramos teatras“. Šiuos filmukus - prizininkus galima rasti http://www.savb.lt svetainėje.
Baigiamojo projekto „Šiaulių krašto lobiai: skaitmenintas turinys ir gyvi liudininkai“ užsiėmimo metu apibendrinti projekto rezultatai bei demonstruoti geriausi konkurso  video filmukai. Jaunimui muzikavo dainuojamosios poezijos grupė „Šiaurės upelis“.
                      Visi projekto „Šiaulių krašto lobiai: skaitmenintas turinys ir gyvi liudininkai“ edukaciniai užsiėmimai buvo filmuojami. Iš filmuotos medžiagos parengti atskiri pamokų ciklai ir patalpinti į elektronines laikmenas. Baigiamojo renginio metu parengta Edukacinių užsiėmimų medžiaga skaitmeninėse laikmenose bus naudojama Šiaulių miesto gimnazijose kaip papildoma edukacinė priemonė pamokų metu. Kita dalis skaitmeninių laikmenų prieinama Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos lankytojams.
Apibendrinant galima teigti, kad edukacinis projektas „Šiaulių krašto lobiai: skaitmenintas turinys ir gyvi liudininkai“ buvo naudingas ne tik gimnazijų moksleiviams, bet ir mokytojams, Šiaulių universiteto studentams. Mokytojai susipažino su naujomis galimybėmis edukacinėje veikloje pritaikyti modernias technologijas, skaitmenintas kultūros vertybes. Moksleiviai išmoko naudotis virtualia elektroninio paveldo sistema, geriau pažino Šiaulių istoriją diskutuodami su žymiais Lietuvos kultūros atstovais, dėstytojais. Lavindami savo kūrybiškumą ir modernių technologijų žinias dalyvavo konkurse, kuris paskatino domėtis krašto praeitimi, savo mokymosi procese plačiai naudoti skaitmenintas kultūros vertybes. Iš viso edukaciniuose užsiėmimuose apsilankė per 200 moksleivių ir studentų. Renginių dalyviams buvo išdalintos anketos, kur  jaunimas išreiškė savo nuomonę apie edukacinius užsiėmimus, jų naudą. 95% apklaustųjų pažymėjo, kad edukaciniai užsiėmimai buvo naudingi. Galima daryti išvadas, kad renginių ciklas „Šiaulių krašto lobiai: skaitmenintas turinys ir gyvi liudininkai“ iš esmės vertinamas teigiamai, nagrinėtos temos  daugumai dalyvių buvo aktualios, pateikta informacija taikytina praktikoje, susitikimai su žymiais krašto žmonėmis suteikė žinių apie miesto istoriją, kultūrą, švietimą, praplėtė jaunimo akiratį. 
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka ateityje sieks užtikrinti projekto tęstinumą, išplėsti panašias veiklas regione, kad kuo daugiau jaunų žmonių susipažintų su skaitmenintomis kultūros vertybėmis bei Šiaulių krašto istorija.

Neringa Rutkauskienė 
Kultūros projektų vadovė

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą