Puslapiai

2014 m. vasario 18 d., antradienis

Kraštiečių susitikimas Kaune

Vasario 14 dieną Kauno kultūros centro „Tautos namai“ mažojoje salėje surengtas šiame mieste gyvenančių radviliškėnų ir Radviliškio krašto atstovų susitikimas.
Surinkime gražių, prasmingų prisiminimų krislelius ir drauge pasidžiaukime tuo, kas mumyse likę iš vaikystės, jaunystės dienų, praleistų gimtajame Radviliškio krašte“, – pradėdama renginį, kvietė Kauno radviliškėnų vadovė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Laima Sajienė.
Susitikimo dalyvius pasveikino atvykusios radviliškiečių delegacijos vadovė, Savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė. Ji pasidžiaugė Kaune gyvenančių kraštiečių noru susiburti į bendriją, aktyvia jos veikla, išsaugota meile tėviškei ir ryžtu darbuotis jos labui. Taip pat papasakojo susirinkusiesiems apie šiandieninį Radviliškio rajoną, jo užmojus rytdienai. Profesorei ekspertei Laimai Sajienei už aktyvumą telkiant Kauno radviliškėnus įteikė rajono Savivaldybės padėkos raštą.
Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė, Tėviškėnų klubo pirmininkė Aldona Januševičienė apžvelgė kultūrinę ir literatūrinę mūsų rajono panoramą, pristatė naujus leidinius, tarp jų – krašto literatų kūrybos almanachą „Paversmiuos...“, naują kultūros ir istorijos žurnalo „Radviliškio kraštas“ numerį ir kitus.
Šiltų, tolesnei veiklai drąsinančių ir skatinančių žodžių sambūryje išsakė Kauno aukštaičių klubo pirmininkas Alfas Pakėnas. Jis apibūdino savojo klubo veiklą, leidžiamą almanachą, palankiai vertino radviliškiečių darbus.
Kaune gyvenanti kraštietė Nijolė Plungaitė-Šidlauskienė pasidalijo prisiminimais apie savo dienų Radviliškį, išryškino kai kuriuos reikšmingus jo istorinius objektus, iškilias asmenybes, tebelaukiančius įvertinimo, įamžinimo nors kukliomis memorialinėmis lentomis.
Kraštietė Elena Adomaitytė-Cemnolonskienė Viešajai bibliotekai perdavė dalelę šviesaus atminimo kraštiečio Povilo Šerno literatūrinio palikimo, padėkojo Radviliškio viešajai bibliotekai už jos kraštotyrinę veiklą ir plėtojamus ryšius su kitur gyvenančiais radviliškėnais.
Renginyje pasveikinti aktyviausi Kauno kraštiečiai bei tie, kurių pirmasis šiemetis pusmetis paženklintas asmeniniais jubiliejais. Visiems dalyviams padovanota leidinių apie Radviliškio kraštą. Kauniečiai sušildė savo svetingumu, jaukiu dėmesiu, įdomiais pasakojimais apie gimtinę. Ne vienas Viešajai bibliotekai, jos leidžiamam žurnalui perdavė parašytų prisiminimų, kitų straipsnių, išsakė pasiūlymų dėl tolesnių ryšių su gimtine.  
Kauniečiai liko patenkinti ir jiems tąkart Radviliškio viešosios bibliotekos muzikavimo grupės „Sidabrinė mėnesiena“ (vadovė – Viešosios bibliotekos renginių organizatorė Vilma Merkytė) padovanotu koncertu.
Po renginio visi dar ilgokai nesiskirstė: dainavo, šnekėjosi, keitėsi adresais, aptarė būsimus susitikimus. Kauniečiai atvažiavusiems radviliškiečiams padovanojo galimybę vakare Architektų namuose, Teatro klube, pamatyti Knygos teatro“ spektaklį pagal Vinco Mykolaičio-Putino romano „Altorių šešėly” III dalį.
Kaip tikino dažnas iš daugiau kaip 30 sambūryje dalyvavusių Kauno radviliškėnų, šis susitikimas jiems buvo trigubas džiaugsmas – šventinis renginys, galimybė susipažinti su daugeliu Kauno kraštiečių bei proga pabendrauti su Radviliškio atstovais ir taip tarsi pasivaikščioti po gimtinę.
Šis Kaune gyvenančių radviliškėnų susibūrimas – antras. Kiek anksčiau susitikta bendrame Kauno aukštaičių renginyje, kuriame ir buvo nutarta steigti atskirą savo padalinį, dabar vis aktyviau veikiantį.

Gražina Dunauskienė,
Viešosios bibliotekos redaktorė

Nuotraukos Lauros Bagučanskytės,
Viešosios bibliotekos kultūros veiklos vadybininkės


Atvykusius į susitikimą pasveikino Kauno radviliškėnų vadovė Laima Sajienė


Susitikimo dalyvius pasveikino Savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė


Profesorei ekspertei Laimai Sajienei (viduryje) už aktyvumą telkiant Kauno radviliškėnus administracijos direktorė įteikė rajono Savivaldybės padėkos raštą


Tėviškėnų klubo pirmininkė Aldona Januševičienė (kairėje) apžvelgė kultūrinę ir literatūrinę mūsų rajono panoramą


Kauno aukštaičių klubo pirmininkas Alfas Pakėnas apibūdino savojo klubo veiklą


Kraštietė Nijolė Plungaitė-Šidlauskienė pasidalijo prisiminimais apie savo dienų Radviliškį


Kraštietė Elena Adomaitytė-Cemnolonskienė padėkojo Radviliškio viešajai bibliotekai už jos kraštotyrinę veiklą


Renginyje pasveikinti tie, kurie pirmąjį šiemetį pusmetį švenčia jubiliejus


Radviliškio viešosios bibliotekos muzikavimo grupė „Sidabrinė mėnesiena“ padovanojo koncertąPo renginio visi dar ilgokai nesiskirstėKomentarų nėra:

Rašyti komentarą