Puslapiai

2014 m. gegužės 7 d., trečiadienis

Biblioteka – tai knygų gyvenimas laike

Balandžio 28 dieną, Nacionalinės bibliotekų savaitės metu, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ringuvėnų filialas šventė savo veiklos 60-ties metų jubiliejų.
Renginį pradėjo Ringuvėnų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Janina Butnorienė. Ji pasveikino visus susirinkusius, pristatė svečius. Renginį pradėjusi prasmingais žodžiais apie gyvenimą, jo greitą bėgimą, bibliotekininkė trumpai apžvelgė bibliotekos istoriją. Pirmiausia prisiminta pirmoji bibliotekininkė Elvyra Glodenytė – Klimienė, kuri dalyvavo šventėje ir pasidalijo prisiminimais.
Bibliotekos skaitytojai skaitė literatūrinį montažą apie biblioteką ir knygą. 2014-ieji paskelbti K. Donelaičio metais, tad renginio metu perskaityta K. Donelaičio poemos „Metai“ ištrauka. Pavenčių mokyklos bendrabučio moksleivių lėlių teatras „Lėliukas“ suvaidino Kristijono Donelaičio pasakėčias „Lapės ir gandro čėsnis“ bei „Vilks provininks“.
Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Ingrida Klupšaitė įteikė padėkos raštus aktyviausiems bibliotekos skaitytojams–D.Vazgytei, D. Juodeikienei, J. Lemežiui, Z. Vainorienei, o gausiausiai skaitančiai Kukanauzų šeimai: Nelei, Karoliui, Emai ir dovanėlę. Jauniesiems lėlių teatro artistams už gražų pasirodymą - saldainių krepšelis, aktyviems skaitytojams įteiktos atminimo dovanėlės.
Nuoširdžius sveikinimo žodžius tarė Viešosios bibliotekos direktorė I. Klupšaitė ir Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos seniūnė E. Mileikienė. Biblioteką jubiliejaus proga sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narės R. Baškienės padėjėja J. Šakočiuvienė, Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas A. Bezaras, savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja L. Varkalienė, Kuršėnų Žemės ūkio bendrovės atstovas ir kaimo seniūnaitis A. Mišeikis, bendruomenės pirmininkė R. Paulauskienė. Šventės metu veikė kraštotyros darbų paroda „Įamžinta bibliotekos istorijioje“, kurioje eksponuojamos bibliotekos kronikos parašytos nuo 2002 metų ir pirmosios bibliotekininkės E. Glodenytės – Klimienės atsiminimai „Atvertus atgal istorijos puslapį“.

Janina Butnorienė
Ringuvėnų filialo vyresnioji bibliotekininkė


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą