Puslapiai

2014 m. gruodžio 29 d., pirmadienis

Literatūrinė programa „Susitikimai be grimo“

Aktorius yra parengęs Vytauto Mačernio, Pauliaus Širvio, Justino Marcinkevičiaus ir kitas literatūrines programas. Noriu pacituoti aktoriaus interviu eilutes „Man teikia didelę laimę, kaip kelionės po Lietuvą, Važiuoju į bibliotekas, kaimelius ir visur sutinku gražių žmonių, kuriems be to medžiaginio būvio reikia ir kitokio. Manau, kad yra gražesni tie literatūriniai vakarai, kurie sutraukia kryptingus žmones – norinčius pabūti kartu“.
Aktorė, rašytoja Doloresa Kazragytė knygoje „Tiltas be turėklų“ parašė tokią mintį: „Sakau: taip! Taip! Man rodos, nebūtų muzikos, knygų, paveikslų, teatro žmonės uždustu. Jie nebūtų žmones! Pagalvokite, be technikos gudrybių žmonija gyveno ilgus amžius, o be poezijos, šokio, muzikos – negalėjo. Neįmanoma! Menas kelia gyvenimą!“.
Aktorė Doloresa Kazragytė pasidžiaugė 2015 m. pasirodysiančia savo knyga „Švytintis rūkas“, kad gyvenime siekia pamatyti kasdienybėje mažus stebuklus: prasikalusią pienę šaligatvy, žydinčią alyvą, žvaigždyną, paukščių taką, apie žmogų, apie angelą, kuris kiekvieną iš mūsų saugo. Aktorė įdomiai papasakojo įspūdžius iš kelionės po Izraelį. Aktorė paskaitė poetės Stasės Bucevičienės eilėraščių ir poemos „Mums saulė pateka ir nusileidžia“ ir kt., rašytojų A. S. Egziuperi ir D. Livingstono kūrinių ištraukas. Aktorė yra parašiusi šias knygas: „Tiltas be turėklų“ (1987), „Kasdienybės rožinis“ (1999), „Gyvenimas prieš gyvenimą“ (2003), „Lengvi  vienatvės atodūsiai“ (2008) ir kitas knygas.
Aktorius Petras Venslovas  paskaitė poetų Anzelmo Lileikio, Algirdo Verbos „Senukai“, Vlado Vaitkevičiaus, Marcelijaus Martinaičio, Vytauto Mačernio „Prisikėlimas“, aukštaičių tarme perteikė klausytojams gyvenimo išmintį. Aktoriai suvaidino komiškų situacijų iš kunigėlių gyvenimo, davatkėlių pasisakymų. Sužavėjo davatkėlė Domicėlė – aktorė D. Kazragytė, klebonas – aktorius P. Venclovas.
Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo už įspūdingą kūrybingą literatūrinę programą, už intelektualinį kūrybinį bendradarbiavimą. Pasidžiaugė, kad mokame ir galime džiaugtis, šypsotis, pamiršti mus supantį netobulą pasaulį, būti teisūs, išdidūs ir vieningi. Bent jau poezijos ir lietuviško žodžio apsuptyje.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė įteikia atminimo dovanėlę aktorei, rašytojai Doloresai Kazragytei už įspūdingą kūrybingą literatūrinę programą, intelektualinį kūrybinį bendradarbiavimą

Aktorė, rašytoja Doloresa Kazragytė, aktorius Petras Venslovas  ir Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė (iš kairės į dešinę) 

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė įteikia atminimo dovanėlę aktoriui Petrui Venslovui už įspūdingą kūrybingą literatūrinę programą, intelektualinį kūrybinį bendradarbiavimą

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą