Puslapiai

2015 m. kovo 9 d., pirmadienis

Literatūrinių versmių labirintuose

Akmenės rajono viešojoje bibliotekoje įvyko Ventos regioninio parko direktoriaus, Akmenės krašto literato Andriaus Almanio kūrybos pristatymas.
Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pristatė spaudinių parodą „Literatūrinių versmių labirintuose“, kurioje  publikuojama literato Andriaus Almanio kūryba. 2014 metais išleistos autoriaus knygos: „Cukraus gabaliukas“ ir „Ventos legendos“. Knygoje yra padavimų, sakmių, susijusių su Venta. „Skaitydama šią knygą, radau padavimą apie Ventos upę, susijusią su Kelmės kraštu, kur yra mano gimtinė, kur gyvena mano tėveliai. Labai miela buvo paskaityti šį padavimą ir visą knygą“ – kalbėjo direktorė Zita Sinkevičienė. Šis padavimas parašytas literato mamos, poetės Julijos Almanis. Literato tėvelis rašytojas Vytautas Almanis paatviravo apie sūnaus kūrybą, sakė, kad sūnus žino kaip dzengutiškai  eilėraštį rašyti, išvardijo jam patikusius eilėraščius „Pavydas“, „Taburetės“ ir t.t.
Andriaus Almanio kūryba buvo spausdinama rajoniniame laikraštyje „Vienybė“ nuo 1986 metų, literatūriniuose Akmenės krašto literatų kūrybos almanachuose „Žiemgalijos užrašai“ I, II, III dalyse, „Ten sidabro vingy“, „Jungtys“, antologijoje „Rašyk“, rinkinyje „Geriausia Lietuvos fantastika“, literatūrinėse bibliografinėse rodyklėse (sudarytoja Z.Sinkevičienė) „Akmenims prabilus“, „Nešame eilėraštį per Lietuvą“(Lietuva, gimtinė, tėviškė, Akmenės krašto literatų kūryboje, kraštotyrininkų darbuose). 2012 metais išleista humoristinių ir fantastinių apsakymų knyga „Nežinomų metų pavasaris“.
Andrius Almanis yra muzikinio renginio „Akmeninė naktis“ sumanytojas, iniciatorius.
Literatūrinio renginio metu  Andrius Almanis pristatė naujai išleistas knygas, padeklamavo eiles iš knygos „Cukraus gabaliukas“, skaitė padavimus iš knygos „Ventos legendos“, padovanojo knygų Viešajai bibliotekai ir jos filialams.
Jis padėkojo Viešajai bibliotekai už kūrybinį bendradarbiavimą, įteikė Ventos regioninio parko direkcijos įkurtą  Garbės ženklą „Ventos slibinas“ „Vienybės“ laikraščio redaktoriui Leopoldui Rozgai už paramą, leidžiant įvairaus pobūdžio leidinius, knygas. Redaktorius Leopoldas Rozga pasidalino mintimis apie Andriaus Almanio kūrybą.
Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, poetė Vilhelmina Imbrienė, dainuojamosios poezijos puoselėtoja, kartu su  autoriumi padainavo apie gimtinę, tėviškę, Ventos upę.
Literatą knygų išleidimo proga pasveikino Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė,  poetė Vilhelmina Imbrienė, dukra Kotryna, redaktorius Leopoldas Rozga, skaitytojai. Bibliotekos darbuotoja, poetė Aurelija Gerulskienė paskaitė eilėraštį, skirtą Andriaus Almanio kūrybai.


Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė


                                                    

Iš kairės į dešinę: rašytojas Vytautas Almanis, literatė Rima Almanienė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Andriaus Almanio dukra Kotryna, literatas Andrius Almanis, poetė Aurelija Gerulskienė, poetė Vilhelmina Imbrienė, „Vienybės“ laikraščio redaktorius Leopoldas Rozga. D. Markulienės nuotrauka.


                                        

Literatas Andrius Almanis ir „Vienybės“ laikraščio redaktorius, Garbės ženklo „Ventos slibinas“ nominantas  Leopoldas Rozga. D. Markulienės nuotrauka.


                                      

Literatas Andrius Almanis ir poetė Vilhelmina Imbrienė dainuojamosios poezijos puoselėtoja.
D. Markulienės nuotrauka.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą