Puslapiai

2015 m. kovo 6 d., penktadienis

Nuo Aukštaitijos iki Mažosios Lietuvos...

2015-ieji metai Lietuvoje paskelbti Etnografinių regionų metais. Respublikinėje etnografinių regionų metų minėjimo programoje numatyta rengti konferencijas, folkloro festivalius, tradicinio dainavimo, muzikavimo, amatų stovyklas jaunimui ir kt. Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka taip pat įsijungė į kultūrinių ir edukacinių renginių sūkurį. Penkias dienas bibliotekos jaunieji lankytojai turėjo progos susipažinti su visais etnografiniais regionais. Kiekvieną dieną buvo rengiama nauja informacinė paroda, skirta vis kitam Lietuvos regionui, susipažindinanti su tenykščių žmonių papročiais, gaminamais patiekalais, tautiniais drabužiais, kalba, audinių raštais, taip pat buvo galima paskanauti vis kitu viename ar kitame regione populiariu patiekalu:  rugine juoda duona, skilandžiu, karštomis bulvėmis ir kt.
Vasario 26 d. į vaikų biblioteką susirinko Kelmės specialiosios mokyklos mokiniai, lydimi mokytojų Onos Jokubauskienės, Zitos Mendelienės, Jolantos Kasperavičiutės, direktoriaus pavaduotojos ugdymui Irenos Biliuvienės, bei „Aukuro“ pagrindinės mokyklos ketvirtokai su mokytoja Sonata Rimkuviene. Šventė parsidėjo trumpu etnografinių regionų pristatymu. Nuotaikingą liaudiškų dainų pynę padovanojo Šaltenių vokalinis ansamblis, vadovaujamas bibliotekininkės Ramunės Railienės. Bibliotekininkė Milda Nekrašė pristatė vieną žymiausių lietuvių kultūros veikėjų, žemaičių krašto rašytoją, kūrinio „Mužikas žemaičių ir Lietuvos“ autorių, unikalaus Baublių muziejaus įkūrėją Dionizą Pošką. Šedbarų bibliotekos darbuotojas Antanas Galbuogis prisiminė apie neseniai prabėgusios Užgavėnių šventės tradicijas ir uždavė vaikams įvairių klausimų bei mįslių: apie Morės deginimą Žemaitijoje, o Gavėno – Aukštaitijoje, apie ritualinius Užgavėnių valgius ir daugelį kitų. Į šventę kartu su mama atvykusi Šedbarų pradinės mokyklos - daugiafunkcio centro mokinė Luka Lebedžinskaitė tarmiškai padeklamavo Meilės Kudarauskaitės eilėraštį „Ant užšalusių Sartų“, o tos pačios mokyklos pirmaklasė Urtė Ivanauskytė – Juozo Nekrošiaus „Genys“. Mergaites ruošė mokytoja Jolanta Urbelienė. Renginio dalyviai susidomėję išklausė pasakojimo apie sudėtingą ir įdomų lino kelią nuo sėklos iki audeklo, apžiūrėjo prieš daugelį dešimtmečių austą lininę lovatiesę, dalyvavo nuotaikingoje viktorinoje „Viskas apie liną“, vaišinosi saldainiais su lino sėmenimis.
Etnokultūra yra mūsų tautos šaknys. Etninės kultūros puoselėjimo tikslas – skatinti tradicinės, dvasinės bei materialinės kultūros prieinamumą ir pažinimą. Reikia tikėtis, kad kiekvienas priminimas apie per amžius susiklosčiusias ir visuomenės priimtas vertybes, tapusias tautos gyvenimo, jos savitumo dalimi, prisidės prie mūsų savasties supratimo ir jos išsaugojimo.Danguolė Garnienė

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos 
Vyriausioji bibliotekininkė                                                 

                                         

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą