Puslapiai

2015 m. kovo 24 d., antradienis

Žmogaus buvimo žemėje prasmė

 Viešojoje bibliotekoje parengta kraštotyrinė spaudinių paroda „Žmogaus buvimo žemėje prasmė“,      skirta  anapilin išėjusios Akmenės rajono merės, biomedicininių mokslų daktarės, Lietuvai pagražinti draugijos  Akmenės skyriaus pirmininkės, socialdemokratų partijos Akmenės skyriaus pirmininkės


EUGENIJOS MEŠKIENĖS

1945.03.24 – 2008.11.27

70-osioms gimimo metinėms paminėti

Lietuvių poetas Justinas Marcinkevičius yra pasakęs „Ką tai reiškia gyvenimo prasmė? Tiktai išreikšdamas save darbu, aš deklaruoju savo individualų gyvenimo prasmės suvokimą.
Gyvenimas yra tik vienas, praeina jis kaip valanda.
Žmogaus buvimo žemėje prasmė...
Visa kelionė į gyvenimo prasmę prasideda nuo gyvenimo iš širdies....“ 
Viešoji biblioteka, miestų ir kaimų bibliotekos filialai glaudžiai bendradarbiavo su Lietuvai pagražinti draugijos Akmenės skyriumi, kurio pirmininke buvo Eugenija Meškienė. Bibliotekininkai susibūrė į būrelį „Žemyna“, buvo parengtas  renginių ciklas „Gimtinės kultūra“. Jis apėmė spaudinių parodas, literatūrines popietes, rašinių konkursus, pažintines ekskursijas po gamtą, literatūrines vietoves, viktorinas, dailiojo skaitymo konkursus, teatralizuotas pasakas, knygų leidybą, dalyvauta eilėje projektų, gautas finansavimas literatūrinių – bibliografinių rodyklių, kurias sudarė  Viešosios bibliotekos direktorė  Zita Sinkevičienė:  „Medžių ir krūmų brolijoje“ (1999m.), „Lietuvos upės, ežerai, lietuvių poezijoje, prozoje, tautosakoje“ (2002m.), „Gėlės – Žemės džiaugsmas“ (2004m.), „Akmenims prabilus“(2007m.).
Literatūrinėje bibliografinėje rodyklėje „Gėlės – Žemės džiaugsmas“ (2004m.) – sudarytoja  Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė, buvo nušviesta Lietuvai pagražinti draugijos Akmenės skyriaus veikla, kryptys. Surinkta ir pateikta medžiaga iš žiniasklaidos „Lietuvai pagražinti draugijos Akmenės skyrius spaudoje“, papasakota apie šiam skyriui vadovaujančią pirmininkę gerb. Eugeniją Meškienę – visų rengiamų projektų koordinatorę, rašančią įvairius projektus  gamtos, ekologijos, gamtosaugos temomis. Spaudinių parodoje eksponuojama ir rajoninio laikraščio „Vienybė“ redaktoriaus pavaduotojos Julijos Sejavičienės išleista knyga „Vitražas metų lange“. Knygoje nušviečiama darbinė ir politinė gerb. Eugenijos Meškienės veikla, apie 32 metus prabėgusius Akmenės krašte, apie laiko sūkurius ir kelyje sutiktus žmones. Knygoje paminėti ir bibliotekininkai: „Gerbiu bibliotekininkus, nešančius knygos šviesą“- sakė gerb. Eugenija Meškienė.
J.Sejavičienė rašė: „Toji knyga – tai paminklas jos gyvenimui ir darbui“.
Viešojoje bibliotekoje yra įsikūręs Akmenės krašto literatų klubas „Žiemgalija“. Drauge su šiuo klubu yra rengiami literatūriniai vakarai, seminarai,  knygų pristatymai, poezijos skaitymai. Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė Dalia Milukaitė – Buragienė, žinoma Lietuvoje, kaip akrostichų kūrėja, 2002 metais parašė akrostichą „Vardan gyvenimo žmonių“, skirtą a.a. Eugenijai Meškienei.
Daug pastangų, entuziazmo ieškant rėmėjų, išleidžiant knygas įdėjo Lietuvai pagražinti draugijos Akmenės skyriaus pirmininkė Eugenija Meškienė. Jos dėka šviesą išvydo šios knygos:
Svajonės ir mintys apie laimę : Akmenės rajono moksleivių minčių rinkinys / sudarė Eugenija Meškienė. - Klaipėda : Eldija, 2002 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 94, [2] p. : iliustr.
100 kryžiažodžių arba sukit sukit galveles / Polina Sarapinienė, Dainius Sarapinas. - Naujoji Akmenė, 2003. - 171, [1] p. : iliustr.
Gėlės - Žemės džiaugsmas : literatūros rodyklė / Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Lietuvai pagražinti draugijos Akmenės skyrius ; Sudarytoja Zita Sinkevičienė. - Kaunas : UAB „V3 studija", 2004. - 216 p. : iliustr.
Tėvynės meilės ir grožio keliu:[leidinys, skirtas draugijos atkūrimo 10-mečiui]/Lietuvai pagražinti draugija;[sudarytojas Juozas Dingelis, Vytautas Ulevičius].-Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla,2006.-207,[1]p.:iliustr.,portr.
Turinyje aut.: Eugenija Meškienė.
Žemė, kvepianti medumi ir gėlėmis : Lietuvai pagražinti draugijos Akmenės skyriaus įgyvendinto projekto "Žmogus - Žemės vaikas" dalyvių rašiniai, mintys, eilėraščiai / sudarytoja Eugenija Meškienė. - Kaunas : V3 studija, 2006. - 104 p. : iliustr.
Knyga išleista Lietuvai pagražinti draugijos (LPD) Akmenės skyriaus iniciatyva. Leidinį finansavo Nyderlandų bendradarbiaujantis fondas Centrinei ir Rytų Eu­ropai bei LPD Akmenės skyrius (lėšos gautos iš žmonių, nuo pajamų mokesčio paskyrusių 0,02 proc.).
Knygos sudarytojos E.Meškienės Žodis skaitytojui:
„Sparčiai plėtojant industrializaciją ir urbanizaciją, buvo nepaprastai nuniokota gamta, padidėjo aplinkos užterštumo mastai, todėl sutriko eko­loginės sistemos „žmogus - gyvoji gamta" pusiausvyra. Kadangi biosfera neįstengia natūraliai apsivalyti, didėja pavojus žūti Žemėje gyvuojančiai civilizacijai. Todėl norint rasti optimalią žmogaus ir gamtos sąveiką, būti­na giliau pažinti gamtos reiškinių dėsningumus bei ugdyti ekologinį mąs­tymą, kad būtų aišku, ką ir kaip reikia saugoti.
Gražus mūsų Akmenės rajonas... O jo grožiui išsaugoti nuoširdžiai darbuojasi bibliotekininkų būrelis „Žemyna" (vadovė Zita Sinkevičienė), gamtininkų būrelis (vadovė Angelė Kazlauskienė)., Akmenės būrelis (va­dovas Vladas Beniušis), daugelis kitų būrelių bei atskirų žmonių, kaip an­tai: Albinas Ivanauskas, Violeta Karalienė, Kazimieras Pakeltis, Anicetas Lupeika, Apolinaras Nicius, Augustinas Lenkutis, Svajūnas Vilkas. Prie šios veiklos prisideda ir darželių, mokyklų, kitų įstaigų vadovai, darbuo­tojai, daug dėmesio skiriantys žmonių dvasingumui kelti, jų pilietiškumui ir dorovei ugdyti, grožiui bei gėriui puoselėti.
Tik nuo pačių žmonių sielos kilnumo, dvasios taurumo priklauso, kokį mes turėsime Akmenės kraštą, o kartu ir visą Lietuvą, jos gamtą, save pačius. Šiandieninė aplinka, kurioje gyvename, dirbame ir poilsiaujame, kalba apie mūsų sujauktą sielą. Pažvelkime į miškus, laukus, pakeles, gy­venvietes ir pajusime, kad gyvenam lyg vienadienį gyvenimą. Pasodinam medelių, bet po kelių dienų dalį jų nulaužia, išrauna...Baisu žiūrėti po įvairių renginių paliktą aplinką - vienos šiukšlės. Žinoma, yra daug labai gražių sodybų, puikiai tvarkomų teritorijų, bet to dar per maža.
Konfucijus sakė:
„Pasakyk man - aš užmiršiu,
Parodyk man - aš prisiminsiu.
Leisk padaryti man - aš suprasiu."
Parengta nemažai projektų gamtos ir žmogaus sąlyčio tema. Per įvai­rius projektus, o ypač per tiesioginę vaikų ir suaugusiųjų kūrybą - po­eziją, rašinius, renginius, - galime nuveikti daug puikių darbų. Lietuvai pagražinti draugijos pagrindinis rūpestis ir yra puoselėti, gražinti, pažinti gimtąjį kraštą, o kartu ir žmogaus sielą.
Kas mus jungia?
Žemė, kurioje yra mūsų protėvių ir mūsų pačių šaknys.
Kalba, kurios čia išmokome nuo kūdikystės dienų.
Krašto istorija, dvasinė kultūra, perduodama iš kartos į kartą.
Ta žemė, tas kraštas mums yra Akmenės rajonas su darbščiais, kūry­bingais ir mylinčiais gėrį, grožį žmonėmis...“. 
Kraštotyrinės spaudinių parodos anapilin išėjusios E.Meškienės atminimui, parengtos Akmenės miesto bibliotekoje-filiale „Vitražas metų lange“, Vegerių kaimo bibliotekoje-filiale „Skleidusi šviesą ir gerumą“.
Eugenijos Meškienės gyvenimo kelionė buvo prasminga. Teišlieka nuoširdūs, malonūs prisiminimai apie šį nuostabų žmogų mūsų širdyse.


Zita Sinkevičienė
Akmenės rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos direktorė                                                

Nuotraukoje: Viešojoje bibliotekoje parengta spaudinių paroda
 „Žmogaus buvimo žemėje prasmė“

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą