Puslapiai

2015 m. balandžio 8 d., trečiadienis

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje - seminaras „Literatūros regioniškumas“


Viešojoje bibliotekoje vyko seminaras „Literatūros regioniškumas“, skirtas Tarptautinei vaikų knygos dienai ir Etnografinių regionų metams paminėti. Seminaras buvo skirtas Viešosios bibliotekos ir jos filialų bibliotekų darbuotojams.
Balandžio 2-ąją dieną žymaus danų pasakininko Hanso Kristiano Anderseno gimimo dieną švenčiama Tarptautinė Vaikų knygos diena. Ši diena pasaulyje minima nuo 1967 metų, o Lietuvoje nuo 1993 m. Šiomis dienomis rajono bibliotekose rengiamos spaudinių parodos, literatūriniai renginiai, seminarai.  Viešojoje bibliotekoje parengta spaudinių paroda „Hanso Kristiano Anderseno pasakų šviesoje“.
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja Aldona Šiaulienė skaitė pranešimą tema „Danų rašytojo Hanso Kristiano Anderseno knygos vaikams“. Jis rašė pasakas vaikams, kurias skaito ir suaugę: „Bjaurusis ančiukas“, „Undinėlė“, „Nauji imperatoriaus rūbai“ ir kt. Pasakos gilios, gyvenimiškos, išmintingos. H. K. Anderseno pasakos iš danų kalbos išverstos į 105 kalbas. A. Šiaulienė supažindino su H. K. Anderseno kūryba, rašytojo įamžinimu Danijoje ir pasaulyje: rašytojo vaikystės namas Odensėje, o Niujorko centriniame parke stovi - rašytojas sėdi ant suoliuko, tiesia ranką paglostyti bjaurųjį ančiuką, paminklas H. K. Andersenui Ispanijoje, Malagoje, undinėlė - pasakos personažas Odensėje, paminklas - Kopenhagoje.
2015-ieji metai Lietuvoje paskelbti Etnografinių regionų metais. A. Šiaulienė skaitė pranešimą „Pomėgiai ir interesai lietuvių etninėje kultūroje“.  Pranešime lektorė kalbėjo, kaip vartojama kultūra, dailė, kinas, teatras, mūsų savasties tautiškumas, etniniai aspektai, kokie buvo lietuvių tautos pomėgiai  XIX- XX amžiuje. „Visos kaimo žmonių pramogos buvo susijusios su darbo ciklais. Sėja, piemenavimas, naktigonė, šienavimas ir t.t. Taip pat ir pramogos: Šventos Kalėdos, Užgavėnės, Sekminės, Šventos Velykos, margučių dažymas, drožinėjimai iš medžio, pynimas iš vytelių, ėjimas į bažnyčią sekmadieniais, atlaidai, persirengėlių eitynės, kortų žaidimai, siuvinėjimas, mezgimas, audimas, pančių vijimas“ – kalbėjo A. Šiaulienė. Pranešėja pasakojo apie garsų pamėgdžiojimus, apie senovines žodžių reikšmes.
  Kalbėta apie kolekcionavimo atsiradimą Lietuvoje, apie garsius Lietuvos kolekcionierius Vladą Daumantą, universalų knygų ir meno kolekcionierių, D. Račkį ir t.t. A. Šiaulienė kalbėjo apie kolekcionavimo naudą, kokių žinių neša šių laikų kolekcionavimo gausėjimas, atsivėrė siena į pasaulį, suaktyvėjo kelionės, plečiamas žmonių akiratis, atsiranda daugiau laiko skirti individualiems poreikiams.  Bibliotekose galima kolekcionuoti pieštukų kolekcijas, pritaikyti renginiams, parengti spaudinių parodas, surinkti eilėraščių autorius, kurie rašė apie pieštukus, pvz.: poetės Ramutės Skučaitės eilėraštis „Pieštukas“ ( sagų parodos, atminties dėžutės, knygų kolekcijos ir t.t.).
Vienas iš etnografinių regionų metų tikslų yra rengti seminarus, kurių metu kalbama apie etninę regionų kultūrą.
Šiaulių universitete literatūros istorijos ir teorijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė Irena Baliulė skaitė pranešimus temomis: „Regioniškumas literatūroje: tradicija ir dabartis“ ir kita tema „Dabartinių regioninių literatūros kūrėjų literatūros almanachai“. I.Baliulė supažindino su Šiaulių universitete rengiamomis konferencijomis „Regioniškumas, istorija, kultūra, kalba“, „Regioniškumas kalboje ir spaudoje“. Docentė supažindino su enciklopedinio pobūdžio leidiniu „Šiaulių krašto literatūros panorama“. Kalbėta, koks yra gimtinės poveikis rašytojams. Rašytojų kūriniuose atsispindi gimtojo krašto realijos, kokį poveikį rašytojams padarė gimtinė, gyvenamoji vieta, koks ryšys su gimtine yra dabar. Docentė analizavo lietuvių rašytojo Mariaus Katiliškio kūrybą  tema „Marius Katiliškis – Šiaurės Lietuvos vaizduotojas“. Docentė supažindino su rašytojo romanais „Miškais ateina ruduo“, „ Išėjusiems negrįžti“ (autobiografinis romanas). „Gimtoji šiaulietiška tarmė, dialekto ypatybės, muzikalumas, natūralumas ir gyvas žodžio judėjimas, kalbos gyvumas, gražumas“ – taip rašytojo kūrybą apibudino I. Baliulė. Docentė supažindino su dabartinių regioninių literatūros kūrėjų almanachais: „Varpas“, „Salduvė“, „Audruvė“, „Žiemgalija“, „Šiaurės Lietuva“, „Jungtys“, knyga „Lietuviškos spaudos keliai Šiaurės Lietuvoje“.
Šiaulių universiteto studentė G. Rimkutė supažindino su rašytojų E. Puskunigytės ir P. Rakštiko kūryba.
Seminare dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vytautas Juozapavičius ir vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė.
V. Juozapavičius kalbėjo apie bibliotekos, knygos, informacinių technologijų, kamerinių renginių svarbą bibliotekininkų darbe. J. Rekašienė kalbėjo apie etnografinius renginius, jų svarbą.

Zita Sinkevičienė
Viešosios bibliotekos direktorė

D. Markulienės nuotraukos


                       
         
Iš kairės į dešinė: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Šiaulių universiteto literatūros istorijos ir teorijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė Irena Baliulė. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja Aldona Šiaulienė, 


                                

             Seminaro „Literatūros regioniškumas“ dalyviai.

                           
               

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto  skyriaus vedėjas Vytautas Juozapavičius.                              
         
Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą