Puslapiai

2015 m. spalio 6 d., antradienis

Eismo dalyvių diena Baisogaloje

Baisogaloje paminėta visų keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Prie šio bendruomenės renginio prisidėjo vietos biblioteka, kitos įstaigos, organizacijos.
Miestelio bendruomenė 2015 m. projekto ,,Eismo saugumas bendruomenėse“, kurį organizuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos su partneriais VĮ ,,Šiaulių regiono keliai“ ir vykdytojais Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, aštuntąjį saugaus eismo renginį skyrė visų eismo dalyvių dienai paminėti. Buvo iškelti trys pagrindiniai uždaviniai:  fiksuoti ir aptarti eismo dalyvių elgesį Baisogalos miestelyje, patikrinti renginio dalyvių saugaus eismo žinias, propaguoti ir atlikti prevencinį darbą, siekiant išvengti nelaimingų eismo įvykių.
Bendruomenės taryba ir net 11 partnerių renginį organizavo rugsėjo mėn. 25 d., tačiau paruošiamieji darbai vyko jau savaitę iki tol. Štai mokyklos-darželio ketvirtokai (mokytoja  Nilutė Jasaitienė) keletą dienų stebėjo 6 pėsčiųjų perėjas Baisogaloje, fiksavo pažeidimus ir apibendrino pastebėjimus. Vienos valandos stebėjimų, atliktų renginio dieną, rezultatus pateikė ir Baisogalos šaulių kuopos jaunieji šauliai, Baisogalos gimnazijos savivaldos atstovai (mokytoja  Indrė Ginkevičienė). Neliko nuošalyje ir mokyklos-darželio paruošiamosios grupės vaikai (auklėtojos Zoja Šimkevičienė ir Virginija Simonavičienė). Jie spalvino piešinius saugaus eismo tema – taip įsidėmėjo šviesoforus, kelio ženklus ir saugaus eismo situacijas. Trečiokai (mokytoja  Zita Bliznikienė), kaip ir visi kiti renginio dalyviai, kūrė skanduotes.
Tuo metu Žmonių su negalia sąjungos Baisogalos skyriaus centre  moterys mezgė Gyvybės juostą. Miestelio bibliotekoje vyresnioji bibliotekininkė Alvyda Žižniauskienė ir bibliotekininkė Rita Mameniškienė sudarė klausimus saugaus eismo  viktorinai, gamino renginio organizatoriams skiriamuosius ženklus, su jaunaisiais bibliotekos lankytojais kūrė skanduotes.
O renginio dieną dalyviai, lydimi puikios nuotaikos ir gero oro, skanduodami sukurtas skanduotes, rinkosi į tai progai apipavidalintą ir paruoštą sporto aikštyną (specialistės Augės Marcinkevičienės indėlis). Policijos pareigūnai Renatas Zdanavičius ir Rimantas Nainys užtikrino visų dalyvių saugumą. Įvairaus amžiaus komandos, atstovaujančios mokyklai-darželiui (direktorė Vita Poškienė), šaulių kuopai (vadas Rimantas Narbutis), Baisogalos gimnazijai (direktorė Rita Juškevičienė), Žmonių su negalia sąjungos Baisogalos skyriui (pirmininkė Vanda Kazickienė) ir miestelio bibliotekai (vyresnioji bibliotekininkė Alvyda Žižniauskienė), susirinko pristatyti savo darbus, pademonstruoti žinias saugaus eismo temomis ir pasimokyti prevencinio darbo įgūdžių.
Renginio dalyvius ir organizatorius pasveikino VĮ ,,Šiaulių regiono keliai“ vyriausiasis specialistas eismo saugumui Antanas Vaidonavičius. Ne tik pasveikino, bet ir perdavė daug saugaus eismo priemonių, stebėjo, kaip atliekamos užduotys, džiaugėsi, kad pavyko suburti tiek daug – apie 130 –  įvairaus amžiaus dalyvių.
Po to užvirė darbas. Vieni kreidelėmis piešė ant asfalto, stebimi  Dailės mokyklos mokytojų Ingos Ginkevičiūtės ir Rasos Brazdžionienės, bibliotekininkės, subūrusios penkias komandas, vedė saugaus eismo viktoriną ir apibendrino mokinių žinias, stebėtojų atstovai ruošėsi pateikti stebėjimo rezultatus, kultūros namų vyr. specialistė Neringa Bernadickienė su pagalbininkais rinko geriausias  skanduotes, Žmonių su negalia sąjungos baisogaliečių kolektyvas kartu su trečiokais ir ketvirtokais margino įvairiaspalviais žiedais Gyvybės juostą. Visur savo smalsią nosį kaišiojo, mišrių komandų judriąją estafetę vedė renginių vedėjas ir palydovas Buratinas (mokyklos-darželio direktorės pavaduotoja ugdymui Gražina Areliūnienė).
Aptarus užduotis, dalyvius sveikino ir dovanas teikė bendruomenės pirmininkas Artūras Radžiūnas, seniūnas Romas Kalvaitis. Mokyklos-darželio kolektyvas išnešė Gyvybės juostą į savo įstaigos saugaus eismo kampelį. Visi renginio dalyviai skirstėsi, skanduodami savo sukurtus ketureilius, kuriuose atsispindėjo mokinių žinios, viltys ir norai.
Sekmadienį, rugsėjo 27-ąją, tikrąją keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną, Baisogalos Švč. Trejybės parapijos klebonas Tomas Janavičius pašventino ir palaimino visus eismo dalyvius ir transporto priemones.
Dar kartą susivienijo mūsų bendruomenė. Gal visi išgirsime ir įsisąmoninsime žodžius, kuriuos mokiniai parašė po savo stebėjimų rezultatais: ,,Tikimės, visi suprasime, kad esame atsakingi už save ir kitus, kad visi laikysimės saugaus eismo taisyklių ir kad daugiau dėmesio jūs, suaugusieji, skirsite vaikams gatvėse ir keliuose.“
  
Vilija Kaščionienė,
Baisogalos bendruomenės pirmininko pavaduotoja, atsakinga už projekto įgyvendinimą

                                            
                                           Komentarų nėra:

Rašyti komentarą