Puslapiai

2015 m. gruodžio 4 d., penktadienis

Ukrinų bibliotekoje įgyvendintas patriotiškumą skatinantis projektas

2015 m. lapkričio 19 d. įvyko baigiamieji Mažeikių viešosios bibliotekos Ukrinų filialo vykdomo projekto „Patriotiškumas – vertybė“ renginiai: tarpmokyklinė viktorina „Reikšmingiausios Lietuvos istorijos datos“, fotografijų konkurso „Aš – Lietuvos pilietis“ prizininkų apdovanojimas ir susitikimas su Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto profesoriumi Alfredu Bumblausku. Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Pirmojo renginio metu vyko tarpmokyklinė viktorina „Reikšmingiausios Lietuvos istorijos datos“, kurioje dalyvavo Renavo, Žemalės, Ukrinų pagrindinių mokyklų 5–10 klasių mokinių komandos po penkis narius: „Renavo dvariškiai“, „Žemaliukai“, „Rats“. Panaudojant naują įrangą, įsigytą iš projekto „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“ lėšų, užduotys ir atsakymai buvo rodomi skaidrėse. Mokiniai pademonstravo puikias istorijos žinias, parodė savo sumanumą ir kūrybingumą. Susumavusi rezultatus komisija nusprendė, kad ukriniškių pasirodymas buvo geriausias.
Antrojoje renginio dalyje moksleiviai susitiko su Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto profesoriumi Alfredu Bumblausku. Svečias savo pasakojimą pavadino „Per Ukrainą ir Kanadą – į Ukrinus“ ir vaizdingai pasakojo apie paskutines keliones, dalijosi svečiose šalyse patirtais įspūdžiais, palietė įdomiausius Lietuvos istorijos faktus.
Vėliau A. Bumblauskas susitiko ir su suaugusiaisiais – Lietuvos istorija besidominčiais ukriniškiais bei mažeikiškiais. Istorikas šio susitikimo metu išsakė savo mintis apie Vasario 16-osios, Liepos 6-osios bei Kovo 11-osios reikšmę Lietuvai, atsakė į susirinkusiųjų klausimus.
Projekto „Patriotiškumas – vertybė“ renginiai Ukrinuose vyko nuo liepos mėnesio. Vienas pirmųjų projekto renginių buvo Valstybės dienos minėjimas. Prie Stepono Gailevičiaus koplytstulpio trijų kartų atstovai skaitė eiles apie brangią mūsų tėvynę, jos didžią istorinę praeitį ir meilę jai. Už projekto lėšas buvo nupirkta valstybinių vėliavų, kurios padovanotos kiekvienos Ukrinų kaimo gatvės bei aplinkinių kaimų atstovams. Jie pažadėjo, kad šios vėliavos plevėsuos prie namų per visas valstybines šventes. Rugsėjo ir spalio mėnesiais vyko fotografijų konkursas „Aš – Lietuvos pilietis“. Vertinimo komisija išrinko tris geriausias fotografijas. Jų autoriai – Jurgita Paulauskaitė, Gintarė Šiaulytė, Emilija Muravjovaitė. Konkurso nuotraukos eksponuojamos bibliotekoje iki gruodžio 30 d.
Niekas negimsta vienos ar kitos šalies patriotais. Tautiškumas, patriotiškumas, deja, nėra įaugęs į mūsų kraują, bet visi norėtume, kad vaikai užaugtų Lietuvos patriotai. Ir tai nenutiks savaime. Projektu „Patriotiškumas – vertybė“ siekta įskiepyti kaime augantiems vaikams, jaunuoliams, jų tėveliams ir mokytojams patriotiškumą, norą didžiuotis savo šalimi. To siekta supažindinant su Lietuvos istorija, švenčiant Valstybines šventes, susitinkant su žymiais žmonėmis, užsiimant kūrybine veikla.  

Valda Muravjovienė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Ukrinų filialo vyresnioji bibliotekininkė                                                         
                                           Pradedama tarpmokyklinė viktorina

                                 Projekto „Patriotiškumas - vertybė“ - pirmasis renginys

              Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto profesorius Alfredas Bumblauskas
                                         
                           Renavo, Žemalės ir Ukrinų pagrindinių mokyklų komandos

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą