Puslapiai

2015 m. gruodžio 4 d., penktadienis

Literatūrinis monospektaklis „HOMO SUM“ Akmenės raj. sav. viešosios bibliotekos Agluonų ir Jučių kaimo bibliotekose - filialuose

Atėjo Advento metas. Laikas kupinas laukimo, tikėjimo. Žmogus tik mąstydamas, skaitydamas, dirbdamas gali pajusti pilnatvę.
Viešosios bibliotekos Agluonų kaimo ir Jučių kaimo bibliotekose - filialuose aktorius, režisierius, skaitovas Petras Venslovas pristatė literatūrinę programą „HOMO SUM“, tai literatūrinis mono spektaklis iš Justino Marcinkevičiaus dramų, poemų, eilių, skirtas 85-osioms Poeto gimimo metinėms.
Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė pasidalino mintimis apie poeto Justino Marcinkevičiaus kūrybą, pacitavo minčių iš lietuvių tyrinėtojos, profesorės Viktorijos Daujotytės išleistos knygos „Justino Marcinkevičiaus  žemė“.
Petras Venslovas  skaitė Justino Marcinkevičiaus kūrinių ištraukas iš poemų „Mindaugas“, „Promėtėjas“, pateikė įdomių minčių apie poeto kūrybą, nes asmeniškai jį pažinojo.
Aktorius yra lietuviško literatūrinio žodžio ambasadorius, jau daug metų keliaujantys su literatūrinėmis programomis po Lietuvą.
Viešosios bibliotekos direktorė, projekto vadovė Z.Sinkevičienė  Agluonų ir Jučių kaimo bibliotekose - filialuose pristatė projektą „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“.
Viešosios bibliotekos direktorė pasveikino Agluonų kaimo bibliotekos  -filialo skaitytojas: L.Krapauskienę, O.Škultinienę, J.Bučienę, padėkojo Agluonų kaimo bibliotekos - filialo vyr. specialistei Renatai Papirtienei už literatūrinę veiklą bibliotekoje, už įkurtą moterų būrelį „Atgaiva“. Šio būrelio moterys vakarais bibliotekoje prasmingai leidžia laisvalaikį, skaito poeziją.
Jučių kaimo bibliotekoje - filiale direktorė įteikė padėką Jučių kaimo bibliotekos - filialo vyr. specialistei Eugenijai Škultinienei amžiaus jubiliejaus proga. Pasveikino aktyviausius Jučių kaimo bibliotekos-filialo skaitytojus Paulių Jonušą,  Rimantą Jonušą, Gintarę Stonytę, Deimantę Stonytę, Luką Stonį, Janiną Jonušienę, Aušrą Tamašauskaitę, Petronėlę Stonienę. Direktorė pristatė Eugenijos Škultinienės kūryba. Ji yra Akmenės krašto literatė. Džiugu, kad E.Škultinienės kūrybą skaitė bibliotekos skaitytojai.
Aktoriui  Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė padėkojo už suteiktą galimybę prisiliesti prie Justino Marcinkevičiaus poezijos.
Jučių, Agluonų kaimo bibliotekų – filialų darbuotojos E.Škultinienė ir R.Papirtienė padėkojo aktoriui P.Venslovai, Viešosios bibliotekos direktorei Z.Sinkevičienei už literatūrinį renginį ir internetinės literatūrinės svetainės pristatymą.
Aktorius pasidžiaugė skaitytojais, bendruomenės nariais, kuriems yra  brangi lietuvių kalba, literatūrą ir poeziją.

 Zita Sinkevičienė
Akmenės rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos direktorė


D. Markulienės nuotraukos

                                           
                                               
                 Aktorius P.Venslovas ir Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė

                                         


         Akimirkos iš literatūrinių renginių Agluonų ir Jučių kaimo bibliotekose-filialuose

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą