Puslapiai

2016 m. balandžio 12 d., antradienis

Literatūrinis informacinis renginys Vegerių kaimo bibliotekoje-filiale „Poezijos kelyje...“

Senas kryžius akmeninis prie kelio
Ir vėjo malūnas prie mažo upelio,
Pievoj ganos žalmargių banda
Čia mano Tėvynė, brangi Lietuva.

Šiais Akmenės krašto poeto Antano  Raudžio eilėraščiu „Čia mano Tėvynė“ Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė pradėjo literatūrinį informacinį renginį „Poezijos kelyje...“, skirtą internetinės literatūrinės svetainės pristatymui ir poetų Antano Raudžio ir Aurelijos Gerulskienės kūrybos pristatymui Vegerių kaimo bibliotekoje-filiale.
Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose eilę metų vyksta literatūriniai renginiai, konferencijos, seminarai, rašinių, poezijos, prozos konkursai. Aktyviai poezijos, prozos konkursuose dalyvauja poetai Antanas Raudys ir Aurelija Gerulskienė. Šių poetų kūryba buvo publikuojama mano parašytose  literatūrinėse bibliografinėse knygose.
Aurelija Gerulskienė sukūrė eilėraštį apie Vegerių kaimą „Vegeriams, paskaitė savo eilėraščių „Mažytė dalelė širdies“, „Pavasaris“, „Branginkite Lietuvą“, „Joninių šviesa“, „Likimas lėmė mums gyventi Žemaitijoj“, „Kada pavasaris duris praverti ruošias“, „Kai knyga atėjo, taip nulėmė likimas“, „Vaikystės pievoje“. Paskaitė eilėraščių žemaičių tarme „Mona žeme“, „Luokavos kalnas“. Poetės kūryba buvo publikuojama „Akmenim prabilus“ (2007), „Gėlės – žemės džiaugsmas“ (2004), „Nešame eilėraštį per Lietuvą“ (2009), „Pokalbiai su poezija“ (2012), „Žiemgalijos užrašai“(2014), „Viešoji biblioteka-informacijos ir kultūros skleidėja III dalis“ (2016).
Poetas Antanas Raudys paskaitė eilėraščių „Žiemai“, „Didžiuliam lauke siūbuoja javai“, „Ganau akis po pilką dangų“, „Prabėgusi vasara“, „Paimk nuo žemės klevo lapą“, „Ar tu matei, kaip jūroj skęstą saulė“, „Kadaise čia skambėjo dainos“, „Mažas beržynėlis“, „Gimtajam kaimui“, „Gyvenimas tai upė“ ir t.t.
Antano Raudžio kūryba buvo publikuojama Viešosios bibliotekos direktorės sudarytose išleistose knygose: „Akmenim prabilus“ (2007), „Gėlės – žemės džiaugsmas“ (2004), „Nešame eilėraštį per Lietuvą“ (2009), „Pokalbiai su poezija“ (2012), „Žiemgalijos užrašai“(2014), „Viešoji biblioteka-informacijos ir kultūros skleidėja III dalis“ (2016).
Vegerių kaimo bibliotekos-filialo vyr. specialistė O.Raudytė parengė spaudinių paroda „Poeto Antano Raudžio kūryba“.
Viešosios bibliotekos direktorė padėkojo literatams už kūrybos vakarą, vyr.specialistei O.Raudytei už spaudinių parodą.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą