Puslapiai

2016 m. gegužės 13 d., penktadienis

Literatūrinė švenė, skirta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai ir literatūrinės internetinės svetainės pristatymas

Papilės mstl. Kazio Narščiaus bibliotekos  skaitytojai ir literatai susirinko į renginį, skirtą  Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai bei Akmenės rajono Viešosios bibliotekos direktorės  ir projekto vadovės Zitos Sinkevičienės laimėto „Bibliotekos pažangai 2“ projekto „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas viešojoje bibliotekoje“ pristatymui.
Literatūrinį renginį eilėmis apie knygą ir kalbą pradėjo bibliotekos darbuotoja R.Karalienė.  Ji pristatė renginio svečius – Viešosios bibliotekos direktorę Zita Sinkevičienę, literatę, poetę iš Naujosios Akmenė Aureliją Gerulskienę, Papilės literačių sambūrio „Vėlyvės“  poetes.
Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė poetės Janinos Strigūnienės eilėmis apie žodį  pasveikino  visus susirinkusius  su Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena bei pristatė internetinę literatūrinę svetainę, kurioje savo kūrybą  gali skelbti visi  literatai. Čia jau spausdinamos papilėniškių poetų: Algimanto Kiminiaus, Vitalijaus Čiupkovo, Stasiaus Būdavo, Janinos Strigūnienės eilės. Direktorė Z.Sinkevičienė pakvietė renginio dalyves, Papilės literačių sambūrio moteris, rašyti ir skelbti savo kūrybą šioje svetainėje.
Eiles apie Motiną, Tėvynę, kalbą  skaitė viešnia iš Naujosios Akmenės, poetė Aurelija Gerulskienė .
Buvo pristatytos  Papilės literačių sambūrio „Vėlyvės“  literatės  bei jų kūryba, Sambūris susikūrė  2003 m.,  „Vėlyvių“ vadovės Janinos Strigūnienės paragintos vyresnio amžiaus literatės, išdryso viešinti savo kūrybą. Per tą laikotarpį išleistos dvi   „Vėlyvių“ poezijos knygos: „Rasoti Vėlyvių takai“ (2009 m.) bei „Vėlyvės po dešimties metų“  (2013m.). Šiuo metu ruošiama jau trečioji jų knyga, kuri vadinsis „Kol dar esame“.  
Tylos minute  buvo pagerbta anapilin išėjusi literačių sambūrio „Vėlyvė“ narė Albina Šliauterienė.  Buvo pristatytos „Vėlyvių“  literatės: Janina Strigūnienė, Zita Turskienė, Adolfina Bružienė, Birutė Girdvainienė ir Elena Stasiulienė. kurios džiugino susirinkusius savo eilėmis. 
Renginį savo gražiomis dainomis papildė ir šventiškai nuteikė Papilės kultūros namų mišrus ansamblis, vadovaujamas Donvinos Savickienės.

Rima Karalienė 
Papilės mstl. K. Narščiaus bibliotekos-filialo
vyr. specialistė 

D.Markulienės nuotraukos

                                       
 Viešosios bibliotekos direktorė  ir projekto vadovė Zita Sinkevičienė pristato laimėta „Bibliotekos pažangai 2“ projektą „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“

Papilės kultūros namų mišrus ansamblis, vadovaujamas Donvinos Savickienės

 Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, „Vėlyvių“ sambūrio literatės: Janina Strigūnienė, Adolfina Bružienė, Birutė Girdvainienė, Zita Turskienė ir Elena Stasiulienė, stovi: literatė, poetė Aurelija Gerulskienė ir Papilės mstl.K. Narščiaus bibliotekos-filialo  vyr.specialistė Rima Karalienė


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą