Puslapiai

2016 m. liepos 21 d., ketvirtadienis

Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje – susitikimas su JAV lietuviu

Liepos 19-osios vakarą į Viešosios bibliotekos konferencijų salę rinkosi smalsių klausytojų būrelis. Jie atvyko dalyvauti JAV lietuvio Donato Janutos knygos pristatyme „Lietuviški takai“ bei pasiklausyti autoriaus pasakojimo apie išeivijos lietuvių gyvenimą.
Susitikimo metu istorijos tyrinėtojas Donatas Januta išsamiai pristatė savo knygą, išryškino jos pagrindines temas. Svečias teigė, kad knygoje istoriniai faktai, asmenybės ne vien sausai aprašomi, o apipinti detalėmis, įdomiomis smulkmenomis, taip siekiant suteikti jiems gyvastį, sudaryti išsamesnį atspindimos realybės vaizdą. Kad klausytojai patys tai geriau pajustų, jis pacitavo keletą savo knygos ištraukų.
Renginio pabaigoje Viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė pasidžiaugė, jog Donatas Januta  puikiai kalba lietuviškai, nors daugiau kaip 70 metų gyveno išeivijoje. Taip pat pasveikino jį, išleidusį  tautiečiams reikšmingą istorinę knygą ir įteikė padėką.
Donato Janutos knygoje pažvelgta į Lietuvos lietuvių ir į emigravusiųjų gyvenimą. Pristatomi karžygiai nuo Didžiojo Lietuvos etmono Karolio Chodkevičiaus, generolų Povilo Plechavičiaus ir Vinco Vitkausko ligi šių laikų kovojusiųjų Afganistane. Taip pat aptarti santykiai tarp lietuvių ir žydų, kitos temos. Autorius paseka lietuvių pėdsakus ir gyvenimą Gudijoje – Baltarusijoje, Lenkijos Suvalkų krašte, Prūsijoje – Kaliningrade ir Latvijoje.

Viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos

       JAV lietuvis Donatas Januta citavo keletą išraukų iš savo knygos „Lietuviški takai“


Diskusijos bendromis temomis: bibliotekos bičiulis Alvydas Tamošiūnas (kairėje) ir vakaro svečias Donatas Januta

                             
                                 Autoriaus knygos kiekvienam su asmeniniais linkėjimais

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą