Puslapiai

2017 m. kovo 21 d., antradienis

Literatūrinė popietė ,,Žodžiai iš širdies“


2017 m. kovo 17 d. Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekoje vyko trečiasis Šiaulių rajono Literatų asociacijos susitikimas. Pristatyta eilėraščių rinktinė „Rapsodija“. Literatūrinėje-muzikinėje popietėje dalyvavo gausus būrys kūrėjų, leidinio autorių, rengėjų ir svečių.
Šventės vedėjos Lina Kasparienė ir Albina Budreckienė pristatė naujai gimusį „kūdikį“ – Šiaulių rajono literatų poezijos rinktinę „Rapsodiją“. Dvidešimt penkių rajono literačių kūryba sudėta į naują, jau trečią knygą.  Šio „kūdikio“ krikštamotei Nijolei Girniuvienei buvo įteiktos 9 dovanos: visos susijusios su knygos pavadinimu. Savo kūrybą pristatė Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekos „Girstulės“ klubo, Kuršėnų „Atgaivos“ klubo nariai bei pavieniai  kūrėjai iš Bazilionų, Pakumulšių, Žarėnų, Raudėnų. 

Dainomis ir eilėmis džiugino Gruzdžių kultūros centro renginių organizatorė Konsuela Mačiulevičiūtė bei iliuzinį numerį atliko Šiaulių rajono kultūros centro Gruzdžių filialo renginių organizatorius Marius Tarasevičius. Rajono literatus sveikino Gruzdžių seniūnė Nijolė Bagdonavičienė: „Man Dievas nedavė gebėjimo kurti eiles. Bet aš labai didžiuojuosi kuriančiais žmonėmis“.
„Rapsodijoje“ jausmingai ir melodingai skamba Albinos Budreckienės, Aldonos Marijos Radvenskaitės-Veikalienės, Aleksandros Mikolaitienės, Angelės Kielienės, Dalios Kudrevičienės, Dalios Poškaitės-Švaplienės, Dianos Bortos-Kirjanienės, Editos Vilkienės, Elenos Vilčiauskienės, Gražinos Slavikienės, Irenos Šufinskienės, Janinos Bružienės, Jurgitos Jasiškytės, Jūratės Ulvidaitės-Formanskės, Laimos Steponavičienės, Laimos Zdanavičienės, Linos Kasparienės, Marytės Lesutienės,  Sandros Gedvilaitės, Valerijos Aleksandravičienės, Virginijos Beniušienės, Zigridos Danikauskienės, Zitos Aurylienės, Beno Vytauto Garbinčiaus ir Antano Abako eilės.
Popietės pabaigoje visi buvo pakviesti paragauti didelio torto, ant kurio puikavosi užrašas „Rapsodija“.
Renginio metu veikė Linos Neverdauskienės  rankdarbių iš vilnos bei Vidos Grigaliūnienės siuvinėtų paveikslų paroda.
Rajono literatai anksčiau yra išleidę dvi kūrybos rinktines: „Širdim uždegsiu žalio beržo ugnį“ (2006) ir kūrybos almanachą „Blyksniai“ (2014).

Jurgita Jasiškytė
Gruzdžių  Augustino Griciaus struktūrinio
teritorinio padalinio  vyresn. bibliotekininkė




Komentarų nėra:

Rašyti komentarą