Puslapiai

2019 m. balandžio 8 d., pirmadienis

Renginys, skirtas Kraštiečiui, mecenatui, gydytojui Kaziui Narščiui atminti


Gražų šeštadienio rytą grupė žmonių rinkosi Papilės Šv. Juozapo bažnyčioje į Šv. mišias už žymų Papilės kraštietį, mecenatą Kazį Narščių, jo 95-ųjų metinių proga. Prieš mišias aplankytas mecenato kapas, uždegtos žvakelės, padėta gėlių. Po iškilmingų mišių bibliotekoje vyko atminimo valandėlė, skirta gerbiamam kraštiečiui atminti.

Renginyje Viešosios bibliotekos direktorė papasakojo apie  rėmėjo indelį bibliotekai, padėkojo bibliotekininkėms už gražų renginį. Vyr bibliotekininkė R.Karalienė papasakojo apie mecenato gyvenimo kelią, kuris prasidėjo čia, Papilėje. Apie jo ankstyvos jaunystės dienas ir pirmąsias meilės užuomazgas, apie dalyvavimą „Tėvynės apsaugos“ rinktinėje .Vėliau –  sunkų emigranto gyvenimą  Vokietijoje , Italijoje ir galiausiai – JAV. Tik po ilgų 13 metų išsipildžiusį Kazio Narščiaus norą –studijuoti mediciną. Apie visą  gyvenimą , atiduotą  medicinai , net būnant užtarnautame poilsyje , tarnaujant nepasiturintiems Bathaldo miesto ligoniams. Apie jo  stiprėjantį bendravimą  su Lietuva ir Papile, bibliotekos, seniūnijos ir kitų įstaigų šelpimą. 
2011 m., jo vardo suteikimo bibliotekai skirtame renginyje jo giminaitė Snieguolė Vaivadienė perskaitė gerb. mecenato laišką  papilėniškiams, jame rašoma: „Aš su biblioteka susipažinau nuo pat jos įsteigimo. Pirmas bibliotekos vedėjas buvo Bronius Kuprelis. Ta biblioteka atvėrė daug kelių į pasaulį... Praeitą savo gyvenimą lyginu su veikėju A. Vienuolio rašinyje „Grįžo“. Gaila tik, kad įgytas žinias neparvežiau į Lietuvą. Atvykimą į Lietuvą vis atidėdavau kitiems metams, kaip ta mergina, kuri tikisi, kad kitais metais jau tikrai ištekės. Kas link aukojimo Tėvynei, prezidentas J. Kennedy savo kalboje yra pasakęs „Neklausk, kiek Tėvynė duos, klausk, kiek tu davei Tėvynei. Tai dar sykį sakau AČIŪ JUMS. Tegyvuoja Lietuva, tegyvuoja Papilė“.
Gydytojas mirė 2013 sausio mėnesį, birželio mėnesį jo pelenai atgulė į gimtosios Papilės piliakalnio kapinėse, visai netoli Simono Daukanto, kurio portretą visada  laikė pasikabinęs savo kabinete.
Renginį nuskaidrino Gintauto Jankaus muzika ir bibliotekininkės Irenos Rimkienės skaitomos eilės.

Vyr. bibliotekininkė Rima Karalienė


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą