Puslapiai

2019 m. gegužės 30 d., ketvirtadienis

„Žydintys poezijos pavasario posmai“


Viešojoje bibliotekoje  įvyko tarptautinio Poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2019“ poetų kūrybos pristatymas  „Žydintys Poezijos pavasario posmai“.

Renginio organizatorė Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pasveikino svečius, poetus, literatus, skaitytojus su „Poezijos pavasario“ švente, palinkėjo prasmingos poezijos skaitymo. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė pristatė poetus, supažindino su poetų kūryba.

Tarptautinėje „Poezijos pavasario 2019“  šventėje dalyvavo poetas, vertėjas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Vladas Braziūnas. Nuo 1988 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Yra išleidęs 22 knygas: „Voro stulpas“, „Išeinančios pušys“, „Ant balto dugno“, „Stalo kalnas“, „Lėtojo laiko aky“ ir kt. Poetas verčia iš baltarusių, kroatų, latvių (ir latgalių), lenkų, prancūzų, rusų, serbų, ukrainiečių kalbų. 2006 m.  Poezijos pavasario festivalyje įteiktas Lietuvos rašytojų sąjungos prizas „Už pasaulio poezijos vertimus į lietuvių kalbą“. 2017 m. skirta Baltijos Asamblėjos literatūros premija. Poetas paskaitė eilėraščių skirtų Žemaitijai, Lietuvai, gimtinei.
Poetas, žurnalistas, leidėjas Vytautas Kaziela. Nuo 1994 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Yra išleidęs šias eilėraščių knygas: „Palesink paukštį“, „Artėjantis krantas“, „Kelias namo“, „Mūsų vienatvės prieblanda“, „Alyvmedžiai“ ir kt. Pagal poeto eiles kūriamos dainos. Poetas yra išleidęs eilėraščių knygų skirtų vaikams: „Į beždžionių šalį“, „Bedantėlis“, „Pasaka apie Nendrinuką“.  2006 m. už eilėraščių rinktinę „Kas nebus pralaimėta“ paskirta A. Miškinio literatūrinė premija. Poetas paskaitė eilėraščių iš poezijos knygos „Alyvmedžiai“.
Aktorė Daiva Škelevaitė. Nuo 1988 m. dirba Kauno kameriniame teatre. Sukūrusi keletą literatūrinių programų: „Esu Ieva, esu Magdalena“ pagal A. Ruseckaitės kūrybą, „Laiškai“ pagal M. Šiškino romaną, „Stebiuosi, Viešpatie, tavim...“ pagal Mikelandželo biografiją bei sonetus. Aktorė paskaitė Salomejos Neries karo metų poeziją.
Fleitininkas Andrius Radziukynas. Nuo 1988 m. groja Lietuvos valstybiniame simfoniniame orkestre, dalyvauja įvairiuose kamerinės muzikos projektuose. Fleitininkas atliko V. A. Mocarto kūrinius, baroko muziką ir kt.
Šventėje dalyvavo poetas, rašytojas, socialinių mokslų daktaras, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Rekis.  Nuo 2019 m. Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus narys. Yra išleidęs poezijos knygas: „Pasislėpusios saulės šviesoj“, „Pražydusios klumpės“, apysaką jaunimui „Viską susapnuoti dar kartą“, knygą vaikams „Kaip kukiai su gruzdžiais kovojo“. Poetas paskaitė savo kūrybos eilių.
Šventėje dalyvavo poetė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė,  Lietuvos nepriklausomųjų  rašytojų sąjungos pirmininkė, „Gintaro gimtinė“ redaktorė   Dalia Milukaitė-Buragienė. Poetė yra išleidusi 35 knygas.  2018 m. poetė D. Milukaitė-Buragienė išleido  Lietuvos nepriklausomųjų  rašytojų kūrybos almanacha „Mieloji mano, rudenio žemele“. Šiame almanache publikuojama ir Akmenės krašto literatų kūryba.  2019 m. išleista jubiliejinė poezijos rinktinė „Skamba devynbalsė mūza“.  Poetė paskaitė savo kūrybos eilių.
Savo įvairiapusę kūrybą skaitė rašytojas Andrius Almanis. 2019 metų literatūriniame žurnale „Metai“ Nr. 5-6  publikuojamas Andriaus Almanio apsakymas „Mano senelis prieš Juozapą Šveiką“.
Šventėje dalyvavo ir poezijos eiles skaitė poetės:  poetė Gražina Blinkinienė Aurelija Gerulskienė, Vitalija Žakienė, Dinora Zokaitienė, Polina Sarapinienė.
Viešojoje bibliotekoje buvo parengta spaudinių paroda, kurioje atsispindėjo poetų, rašytojų kūryba. Informacija parodai buvo renkama iš knygų, įvairių publikacijų, literatūrinių žurnalų, periodinių leidinių „Metai“, „Literatūra ir menas“, „Varpai“, „Vienybė“. Apie Akmenės krašto literatų kūrybą  skelbiama literatų svetainėje akmeneskrastoliteratai.lt .
Gerbiamiems poetams, skaitytojams, svečiams „Poezijos pavasario“ šventės proga koncertavo Naujosios Akmenės muzikos mokyklos mokytojai R. Gintauskas ir D. Vanagienė.
Poetas Vladas Braziūnas Viešosios bibliotekos direktorei padovanojo knygą  almanachą „Poezijos pavasaris 2019“.

Dalios Markulienės  nuotraukoje iš dešinės  į kairę pirmoje eilėje: poetė V. Žakienė, poetė D. Milukaitė-Buragienė, poetė D. Zokaitienė, poetė A. Gerulskienė, poetė S. Ligeikienė, poetė G. Blinkinienė, poetas V. Braziūnas, aktorė D. Škelevaitė, poetas V. Kaziela, fleitininkas A. Radziukynas, Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė, direktorės pavaduotoja D. Taraškevičiūtė. Antroje eilėje iš kairės į dešinę: poetas D. Rekis, poetė P. Sarapinienė, poetas A. Almanis ir kt.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė 
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą