Puslapiai

2019 m. gruodžio 8 d., sekmadienis

Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka – atvira visuomenei žinių, kultūros ir informacijos skleidėja


Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje parengta spaudinių paroda „Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka – atvira visuomenei žinių,  kultūros ir informacijos skleidėja“, skirta Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos šimtmečiui paminėti.
Spaudinių parodoje publikuojamos knygos, periodiniai leidiniai apie bibliotekos istoriją, Levo Vladimirovo knyga „Apie knygas ir bibliotekas“, Vlado Bulavo „Idėjos virsta tikrove“, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus profesoriaus Renaldo Gudausko straipsniai „Biblioteka – dvasios tvirtovė“, Bibliotekininkystės centro darbai, straipsnių rinkiniai, „Nacionalinė biblioteka informacinėje visuomenėje“, „Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos veikla (1989-1998), (1994-2008), Silvijos Marijos Vėlavičienės „Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 1948-1940 metų spaudos fondas“, Skirmantės Kvietkauskienės  projektas „Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas – skaitmeninių objektų atranka“ ir t. t.
Džiugu, kad šiais metais Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje svečiavosi Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kolegės, Informacijos išteklių departamento direktorė, Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Jolita Steponaitienė, Vaikų ir jaunimo literatūros departamento direktorė Aldona Augustinaitienė. J. Steponaitienė supažindino su Tarptautine bibliotekų asociacija ir institucijų federacijos (IFLA) bibliotekų atstovavimo politika, siekiu parodyti bibliotekų potencialą iššūkių pilname amžiuje. Pasaulio bibliotekų žemėlapio (Library Map of the World) kūrimas – viena iš priemonių, kuri didina bibliotekų matomumą, svarbą kiekviename regione, turi įtakos bibliotekų ateičiai, kuri neišvengiamai susijusi su veiklų transformacija, naujų veiklos modelių ir paslaugų visuomenei kūrimu. Bibliotekos tampa svarbia šalių informacinės ir žinių visuomenės infrastruktūros dalimi ir stipriomis partnerėmis, padedančiomis kurti informuotą, pažangią ir saugią visuomenę. LBD pirmininkė pasidalijo mintimis apie bibliotekų galimybes ir potencialą įgyvendinant Jungtinių Tautų patvirtintus Darnaus vystymosi tikslus, apie ateities kultūros išteklius Lietuvos Respublikos bendrajame plane 2030 m. Ir bibliotekininkams turi būti aktualios klimato kaitos, sveikatos, aplinkosaugos, tolerancijos, skurdo mažinimo problemos. 
Vaikų ir jaunimo literatūros departamento direktorė Aldona Augustinaitienė kalbėjo apie vaikų literatūrą, padovanojo Viešajai bibliotekai informacinių leidinių.
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas apie biblioteką rašė: „Nacionalinė biblioteka savo daugiabriaunėmis veiklomis ir įvykiais tapo labai intensyvia ne tik informacine, bet ir visuomenine, kultūrine erdve.“
Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos administracija, rajono bibliotekininkai, Akmenės krašto skaitytojai sveikina Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinį direktorių profesorių Renaldą Gudauską, bibliotekos kolektyvą linkėdami kūrybinių sėkmių, gražaus klestėjimo ir žydėjimo.

Viešosios bibliotekos direktorės Z. Sinkevičienės inf.
K. Urniežienės nuotr.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą