Puslapiai

2014 m. gegužės 7 d., trečiadienis

Kairių bibliotekos jubiliejus

Balandžio 25 dieną, Nacionalinės bibliotekų savaitės metu, Kairių bibliotekoje vyko šventė „Biblioteka metų vingiuose“, skirta bibliotekos veiklos 65-ečiui.
Bibliotekoje susirinko daugybė žmonių, norinčių pasveikinti, padėkoti, pasidalinti prisiminimais. Vyresnioji bibliotekininkė Ramutė Preimontienė trumpai priminė susirinkusiems svarbiausius bibliotekos istorijos faktus. Kairių biblioteka įkurta 1949 metais Kairių kaime privačiame Adolfo Griniaus name. Bibliotekos atidarymas - didelis kaimo kultūrinio gyvenimo įvykis. Pimuoju bibliotekos vedėju dirbo Stasys Lunskis. Nors patalpos buvo labai mažos ir knygų keli šimtai, bet bibliotekos vedėjas dėjo visas pastangas, kad kiekvienas kaimas gautų knygas, siekė, kad skaitytų kiekviena šeima, propagavo įvairią literatūrą. 1951 metais biblioteka perkeliama į Kairių klebonijos patalpas. 1955 metais įsteigta pirmoji kilnojamoji bibliotekėlė, kuri gyvavo iki 1959 metų. Nuo 1956 metų bibliotekos vedėja dirba Jaugėlienė. Knygų fondas kaskart gausėja. Bibliotekos vedėja suorganizuoja ,,Knygos mylėtojų‘‘ būrelį. Kiekvienas būrelio narys pasiryžta reguliariai pristatyti knygas tolimųjų vienkiemių gyventojams. Geriausiems knygnešiams buvo taikomos įvairios skatinimo priemonės.
1960 metais biblioteka perkeliama į Kairių apylinkės patalpas, bibliotekos vedėja dirba Julija Juozapaitytė. 1961 – 1965 metais bibliotekoje dirba Girkantienė, Pagarauskaitė, Čiuberskytė. Nuo 1965 iki 2001 metų bibliotekos vedėja dirba Monika Nagevičienė. 1993 metais bibliotekoje pradeda dirbti Ramutė Preimontienė. 2001-2008 m. bibliotekoje dirba Sonata Trumpaitienė. 1993 metais biblioteka perkelta į Kairių seniūnijos pastatą, kuriame ji yra iki šiol.
Šiandieninės bibliotekos patalpos nuo ankstesniųjų labai skiriasi. Prieš remontą, biblioteka buvo įsikūrusi viename ankštame kambaryje. 2002 metais atliktas remontas. Padidėjo patalpos, sudėti plastikiniai langai.
Bibliotekoje dabar užregistruoti 402 vartotojai. Skaitytojai vidutiniškai per metus perskaito po 15 knygų. Per metus apsilankė 2555 lankytojai. Jiems išduoti 5904 dokumentai. Internetu pasinaudojo 1537 lankytojai. Pravesta 15 žodinių renginių, surengtos 26 parodos (2 fotografijų, 3 piešinių, 1 dekoratyvinių dirbinių), pravestos 2 bibliografinės pamokėlės. Atsakyta į 60 skaitytojų užklausų. Bibliotekos vartotojai buvo mokomi kompiuterinio raštingumo, surengta 11 individualių ir 4 grupiniai mokymai.
Bibliotekoje yra virš 10 000 knygų įvairaus amžiaus ir poreikų skaitytojams. Per metus gauta 328 dokumentai, tačiau skaitytojamas prenumeruojamas tik vienas periodinis leidinys - laikraštis ,,Šiaulių kraštas. Bibliotekoje propaguojamos lietuvių liaudies tradicijos, kaupiamas ir saugomas kraštotyros leidinių fondas. Svarbiausias bibliotekos uždavinys, kad knyga pasiektų kiekvieną galintį skaityti gyventoją.
Kairių biblioteką jubiliejaus proga sveikino Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Ingrida Klupšaitė. Ji kalbėjo apie tai, jog knyga moko fantazuoti, tvirtina kalbą, kelia kultūros lygį. Pasak Ingridos Klupšaitės, bibliotekai nesvarbu, koks lankytojas – ji atvira visiems. Direktorė savo kalboje akcentavo bibliotekos ir bendruomenės bendradarbiavimą.
Sveikinimo žodžius tarė Lietuvos Respublikos Seimo narė Rima Baškienė. Ji linkėjo, kad biblioteka visada išliktų traukos centru. Jauniausiems bibliotekos lankytojams - šventės dalyviams Seimo narė ir jos padėjėja Judita Šakočiuviene įteikė knygelių. Nuoširdžių, linksmų žodžių nešykštėjo Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Bezaras. Bibliotekininkę Ramutę Preimontienę sveikino rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus. Kairių seniūno pavaduotoja Alma Macijauskienė sveikindama sakė, kad jie, seniūnijos darbuotojai, įsikūrę tame pačiame pastate, yra liudininkai, kad biblioteka dirba labai gerai.
Visi į šventę atvyko ne tik su nuoširdžiausiais palinkėjimais, bet ir su įvairiomis gimtadienio dovanomis.
Modernėjanti Lietuvos biblioteka nebėra ta vieta, į kurią žmonės ateina vien tik norėdami pasiskolinti knygų ar paskaityti laikraščių. Biblioteka – tai intelektinės veiklos centras. Tai erdvė, kur ne tik giliname savo žinias, bet ir keičiamės jomis su kitais, tenkiname savo poreikius. 2003 metais erdviose bibliotekos patalpose savo vietą surado 2 kompiuteriai, iš projekto ,,Langas į ateitį‘‘. Lankytojai pradėjo naudotis ne tik čia sukauptomis knygomis ir periodiniais leidiniais, bet ir internetu. Šią paslaugą ypač pamėgo jaunieji bibliotekos lankytojai. 2008 metų vasarą projektas ,,Langas į ateitį‘‘ modernizavo interneto prieigą, bibliotekoje atsirado dar vienas kompiuteris ir multifinkcinis įrenginys. 2009 metais modernizuota viešoji interneto prieiga, gauti 5 kompiuteriai iš projekto ,,Bibliotekos pažangai‘‘.
Bibliotekos jubiliejaus proga Ramutę Preimontienę sveikino kolegės iš Bridų ir Žadžiūnų bibliotekų, Kairių bendruomenės pirmininkė Vitalija Jucikienė. Kairių lopšelio darželio ,,Spindulėlis‘‘ auklėtojos Neringa Kavaliauskienė savo karpiniais papuošė bibliotekos langą. Darželio direktorė Dainora Kuprienė sveikino biblioteką, pasidžiaugė bendradarbiavimu. Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Nijolia Kasparavičienė padovanojo bibliotekai savo parengtą kraštotyros darbą ,,Kairių miestelio kapinės“.
Prisiminimais pasidalijo aštuoniasdešimtmetis skaitytojas Albertas Vaitiekūnas, pirmojo Kairių bibliotekininko krikšto dukra Onutė Glazauskienė, poetė Zita Petravičienė, Daiva Vaitiekūnaitė. Aktyviausiems skaitytojams-Rapolui Banaičiui, Rimai Balsevičienei, Rimai Černikienei, Onai Glazauskienei, Stasiui Jurgaičiui, Ernestai Jonaitienei, Marytei Kumpienei, Pranui Liugui, Genei Norvaišienei, Onai Vietienei, Albertui Vaitiekūnui, Daivai Vaitiekūnaitei Viešosios bibliotekos direktorė Ingrida Klupšaitė įteikė padėkas, o visiems susirinkusiems gerą nuotaiką dovanojo Kuršėnų meno mokyklos smuikininkių ansamblis, vadovaujamas Laimos Galinienės, Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centro Kairių filialo Moterų vokalinis ansamblis, vadovaujamas Vidmanto Sakalausko, bei Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ mažieji dainorėliai. Renginį vesti padėjo Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centro Kairių filialo direktorė Raimonda Jucikaitė.
Kaimo biblioteka – bendruomenės gyvavimo centras, kuriame galima įsižinoti naujausius Lietuvos ir pasaulio įvykius, rasti reikiamą informaciją, mėgstamą knygą, kūrybingai praleisti laisvalaikį.
Džiugu, kai su žmonėmis randi bendrą kalbą. Ir jie kartą atėję bibliotekon, jau nepamiršta jos.

Ramutė Preimontienė
Kairių filialo vyresnioji bibliotekininkė

Nuotraukos B. Litevkienės ir D. Vaitiekūnaitės


Šiame name įsikūrė Kairių biblioteka 1949 m. 

Stasys Lunskis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą