Puslapiai

2015 m. balandžio 30 d., ketvirtadienis

Jubiliejinė popietė ,,Žadžiūnų bibliotekai — 45“

Jubiliejinė popietė ,,Žadžiūnų bibliotekai — 45“
,,Broli, kaimyne, žmogau — augintini žemės molėtos,
Skliauto žvaigždėto sūnau, tremtini dienų laikinųjų,
Kur tik paimsi mane į baltas rankas ar pūslėtas,
Laimės trumpoj valandoj, ar skausmo sunkioj begalybėj,
Noriu tau būti sesuo, paskendusi meilės akyse,
Noriu tavojoj širdy sutirpti kaip sniegas prie žaizdro“.

     Šiais poeto Kazio Bradūno žodžiais Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Žadžiūnų filialo globėja Nijolė Girniuvienė pradėjo šventę, skirtą Žadžiūnų bibliotekos 45-erių metų jubiliejui paminėti.
Vyresnioji bibliotekininkė Ona Skirmantienė trumpai apžvelgė Žadžiūnų bibliotekos istoriją. Biblioteka buvo įkurta 1970 metais privačiame name. Bėgant metams, ji kėlėsi iš vienų patalpų į kitas. Nuo 2008 metų biblioteka įsikūrė buvusioje Žadžiūnų pradinėje mokykloje. Keitėsi ir joje dirbantys žmonės. Pirmoji bibliotekininkė — Marytė Valiukienė. Po jos dirbo Gėnė Butavičienė, Leonora Kušleikienė, Nijolė Sireikienė, Danutė Rimkienė, Nijolė Girniuvienė, Ramutė Preimontienė. Vietos bibliotekos veiklą įtakojo išorinėje aplinkoje vykstantys pokyčiai, informacinių technologijų plėtra. Šiuo metu bibliotekos veikla nebesiejama tik su knyga. Nuo 2011 m. teikiamos nemokamo interneto, dokumentų kopijavimo, skenavimo ir kitos paslaugos. Biblioteka stengiasi atsiliepti į naujus visuomenės poreikius, tenkinti bibliotekos lankytojų informacinius poreikius, kurti palankias darbo sąlygas, populiarinti ir skatinti kultūrinį gyvenimą. Bibliotekoje skaito 206 skaitytojai, iš jų – 55 vaikai. Jubiliejinėje popietėje Ona Skirmantienė padėkojo ištikimiems bibliotekos bičiuliams ir pagalbininkams: Jonui Mejeriui, Aldonai Jurgaitienei, Janinai Povilaitienei, Daivai Jurgaitienei, Daivai Petrevičienei, Adomui Gutkauskui, Onai Niekienei. Už nuoširdų bibliotekos aptarnavimą padėka įteikta ir Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vairuotojui Algirdui Stripeikiui.
Jubiliejinėje popietėje dalyvavusi Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Ingrida Klupšaitė pasveikino susirinkusius su švente, pasidžiaugė Žadžiūnų filialo veikla. Palinkėjo, kad biblioteka būtų ne tik informacijos, švietimo, ugdymo ir kultūros židinys, bet taptų ir bendruomenės traukos centru, padedančiu spręsti įvairias vietos problemas. Direktorė, bibliotekos 45-ojo jubiliejaus proga, įteikė padėkas Žadžiūnų bendruomenės pirmininkui Vytautui Buivydui už dalykišką bendradarbiavimą, geranorišką pagalbą bibliotekai, Nijolei Girniuvienei, Žadžiūnų bibliotekos globėjai, už geranorišką
pagalbą prisidedant prie informatyvios, bendruomeniškos bibliotekos kūrimo ir skaitytojai Genei Urbonavičienei už meilę knygai, aktyvų dalyvavimą bibliotekos organizuojamoje veikloje. Nuoširdžius sveikinimo žodžius tarė Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras. Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Laimutė Varkalienė įteikė vyresniajai bibliotekininkei Onai Skirmantienei Kultūros skyriaus vedėjo Tomo Vaitkaus padėką už skaitymo tradicijų ir bibliotekos veiklų puoselėjimą, aktyvų dalyvavimą bendruomenės veikloje. Su jubiliejine švente sveikino Kairių seniūnas Artūras Šulčius ir Kairių filialo vyresnioji bibliotekininkė Ramutė Preimontienė.
Šventėje skambėjo Radviliškio rajono Šniūraičių šokių ir pramogų salės kapelos, vadovaujamos Audronės Moteijūnienės, atliekamos dainos.
Ši šventė — viena iš 15-osios Nacionalinės bibliotekų savaitės metu (balandžio 23–29 d.) Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos organizuojamų renginių.

Ona Skirmantienė,
Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Žadžiūnų filialo vyresnioji bibliotekininkė

                                                     
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą