Puslapiai

2015 m. balandžio 30 d., ketvirtadienis

Kraštotyrinių spaudinių parodų ciklas Akmenės rajono viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose „Akmenės kraštas ir jo žmonės“, skirtas Akmenės rajono 65-mečiui


Lietuvių poetas Justinas Marcinkevičius yra pasakęs: „Gimtinė – vienintelė žemė, kiekvienam kita, o kartu ir bendra, kaip visai tautai bendra yra Tėvynė“.
Pažinti savo gimtąjį kraštą – tai džiaugtis jo žmonėmis, gamtovaizdžiais, skaityti knygas, pajusti Akmenės krašto dvasią – praturtinta žmonėmis, fotonuotraukomis, pažintinėmis viktorinomis.
Akmenės rajono 65-mečio jubiliejus – tai reikšminga šventė Akmenės krašto žmonėms. Šią garbingą Akmenės rajonui datą Viešoji biblioteka ir jos filialai  akcentuoja parengdami kraštotyrinių spaudinių, fotonuotraukų, knygų, bibliografinių spaudinių parodų ciklą  „Akmenės kraštas ir jo žmonės“. Parodose eksponuojamos knygos, periodika, publikacijų rinkiniai apie Akmenės rajono vietoves, žmones. Kraštotyrinių spaudinių parodas sudaro ciklai:
„Knygos apie Akmenės kraštą“;
„Įžymūs kraštiečiai“;
„Akmenės rajonas ir jo žmonės“;
„Akmenės krašto kultūrinis paveldas“;
„Akmenės krašto tautodailininkai“;
„Literatūrinės žodžio spalvos apie gimtinę Akmenės krašto literatų kūryboje“;
„Biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja“.
Atskiri spaudinių aplankai skirti iškiliems Akmenės krašto žmonėms, jų nuveiktiems darbams, kūrybai, visuomeninei veiklai.
Parodoje eksponuojama surinkta kraštotyrinė medžiaga apie anapilin išėjusią Naujosios Akmenės kultūros rūmų režisierę, poetę, ilgametę bibliotekos skaitytoją Stasę Niūniavaitę ir buvusią Akmenės rajono merę, biomedicininių mokslų daktarę, Lietuvai pagražinti draugijos Akmenės skyriaus pirmininkę, Lietuvos socialdemokratų partijos Akmenės skyriaus pirmininkę Eugeniją Meškienę. Apie Akmenės rajono Garbės pilietį, Botanikos sodelio įkūrėją Antaną Čiapą, Akmenės rajono Garbės pilietį Stasį Čirpų, Anicetą Lupeiką, kraštotyrininką Leopoldą Rozgą, Juliją Sejavičienę, dviratininkę Editą Pučinskaitę, rašytoją keliautoją Paulių Normantą ir kitus garbius žmones.
Surinkta kraštotyrinė medžiaga apie Akmenės krašto literatus  Vytautą Almanį, Juliją Almanis, Andrių Almanį, V.Lėgaudienę, D.Milukaitę-Buragienę, J.Janušienę. L.Pukiną, A.Kiminių, P. Sarapinienę, S.Juškų V.Imbrienę  ir daugelį kitų. Išleistos literatūrinės-bibliografinės rodyklės, kur publikuojama Akmenės krašto literatų kūryba: „Literatūrinės rudens paletė“ (S.Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatai ir jų kūryba), sudarytoja  Z.Sinkevičienė ir t.t.
Kraštotyrinėje spaudinių parodoje eksponuojamos knygos, bukletai apie Akmenės kraštą: „Vienybės“ laikraščio redaktoriaus L.Rozgos  knyga „Akmenė: Žiemgalių žemė“, „Naujoji Akmenė. Sakmė apie miestą“, literato A.Almanio parengta knyga „Ventos legendos“, „Vienybės“ laikraščio redaktoriaus pavaduotojos J.Sejavičienės „Javo žydėjimas“, „Kruopiai“. Akmenės kraštas paminėtas knygose: „Lietuvos verslo istorija“ (apie Akmenės cementą), „Lietuvos miestai ir miesteliai“, A.Semaiška „Keliaukime po Lietuvą“, „Pajusk Lietuvą“, „Lietuvos architektūros istorija“, J. Vincentas „Žemaičių vyskupijos aprašymas“ ir t.t. Parengtas Viešosios bibliotekos ir jos filialų kraštotyrinių darbų katalogas, skirtas Akmenės rajono 65-mečiui paminėti.
Viešosios bibliotekos miestų, kaimų bibliotekose-filialuose nuo š.m. gegužės 2 dienos iki birželio 30 dienos bus eksponuojamos kraštotyrinės spaudinių parodos, piešinių parodos, vyks pažintinės viktorinos skaitytojams „Mano gimtasis kraštas“:

Vaikų literatūros skyriuje:
„Gimtaisiais takais“ – viktorina, skirta  Akmenės rajono 65-mečiui paminėti;
                                                                                                              2015-05-28 15:00 val.
„Jubiliejaus šviesoj – rajono vaizdai“ – kraštotyrinių spaudinių paroda, skirta Akmenės rajono 65-mečiui paminėti;

Akmenės miesto bibliotekoje-filiale:
„Akmenė – mūsų gimtasis kraštas“ – kraštotyrinių spaudinių ir fotonuotraukų paroda, skirta Akmenės rajono 65-mečiui paminėti;

Jučių kaimo bibliotekoje-filiale:                           
„Naujajai Akmenei – 65“ – kraštotyrinių spaudinių paroda, Akmenės rajono 65-mečiui paminėti;
„Ką žinai apie savo gimtąjį kaimą?“ - viktorina, skirta Akmenės rajono 65-mečiui paminėti;
2015-05-23 16:00val.
Eglesių kaimo biblioteka-filialas:
„Tėviškėje gimtojo krašto takais“ - kraštotyrinių spaudinių paroda, skirta Akmenės rajono 65-mečiui paminėti;

Agluonų kaimo biblioteka-filialas:
„Gimtinės takais“ – viktorina, skirta Akmenės rajono 65-mečiui paminėti;
2015-05-30  15:00val.
„Kur gyveni? – tavęs dažnai paklausia. Ir atsakai Tėvynės pakrašty...“ - kraštotyrinių spaudinių paroda, skirta Akmenės rajono 65-mečiui paminėti;
Kalniškių kaimo biblioteka-filialas:
„Pakeliaukime po Akmenės rajoną: nuo susikūrimo iki šiandien“ - kraštotyrinių spaudinių paroda, skirta Akmenės rajono 65-mečiui paminėti;
„Papilės krašto Kalniškių kaimo biblioteka rajono gyvenime“ - kraštotyrinių spaudinių paroda, skirta Akmenės rajono 65-mečiui paminėti;

Kruopų kaimo bibliotekoje-filiale:
„Mes gyvename Akmenės rajone“ – viktorina, skirta Akmenės rajono 65-mečiui paminėti;
2015-05-09  10:00val.
„Akmenės rajonui – 65-eri“ - kraštotyrinių spaudinių paroda, Akmenės rajono 65-mečiui paminėti;

Kivylių kaimo bibliotekoje-filiale:
„Akmenės rajono takeliais“ - viktorina, skirta Akmenės rajono 65-mečiui paminėti;
2015-05-15  12:35val.
„Akmenės krašto poetai“ - kraštotyrinių spaudinių paroda, skirta Akmenės rajono 65-mečiui paminėti;

Kairiškių kaimo bibliotekoje-filiale:
„Bibliotekos paskirtis ir laikmetis“- vakaras, skirtas Kairiškių kaimo bibliotekos-filialo  pristatymui;                                                                                                       2015-05-22  19:00val.
Pakalniškių kaimo bibliotekoje-filiale:
„Akmenės krašto spalvos“ – fotonuotraukų paroda, skirta Akmenės rajono 65-mečiui paminėti;
„Mano miestas – Naujoji Akmenė“ – vaikų piešinių paroda, skirta Akmenės rajono 65-mečiui paminėti;
„Akmenės takais“ – literatūrinė viktorina, skirta Akmenės rajono 65-mečiui paminėti;
                                                                                              2015-05-23  16:00val.
 Papilės mstl. K.Narščiaus bibliotekoje-filiale:
„Akmenės krašto mozaika“ - kraštotyrinių spaudinių paroda, skirta Akmenės rajono 65-mečiui paminėti;
„Ką žinai apie savo rajoną?“ – viktorina, skirta Akmenės rajono 65-mečiui paminėti;
                                                                                                          2015-05-14 14:00val.
Sablauskių kaimo bibliotekoje-filiale:
„Prisiminkime savo Akmenės rajoną nuo įkūrimo“- kraštotyrinių spaudinių paroda, skirta Akmenės rajono 65-mečiui paminėti;

Vegerių kaimo bibliotekoje-filiale:
„Mano gimtieji Vegeriai“ - kraštotyrinių spaudinių paroda, skirta Akmenės rajono 65-mečiui paminėti;
„Žodžio meistrai iš Akmenės krašto“ - kraštotyrinių spaudinių paroda, skirta Akmenės rajono 65-mečiui paminėti;
  
Maloniai kviečiame aplankyti Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose parengtas kraštotyrinių spaudinių parodas, dalyvauti pažintinėse viktorinose.

Zita Sinkevičienė
Akmenės rajono viešosios bibliotekos direktorė


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą