Puslapiai

2015 m. balandžio 30 d., ketvirtadienis

Jurginės Vegerių kaimo bibliotekoje-filiale

      Jurginės - pirmoji tikra pavasario šventė. Patikimuose šaltiniuose buvo rašoma, kad Jurginės Vegerių kaime  pradėtos švęsti nuo 1766 metų, kai pastatė kaime lietuvių bažnyčią ir pavadino ją Šv. Jurgio vardu. Tada Vegeriuose būdavo atlaidai. Po atlaidų kaimo jaunimas prisimindami Jurginių papročius ir apeigas švęsdavo pas vieną ar kitą ūkininką. Dabartiniai Vegerių kaimo gyventojai  nusprendė nepamiršti šių tradicijų ir švęsti Jurgines. Nors bažnytėlės jau nebeliko audringų 1944 metų vasarą, tada  mūsų krašte vyko karas, kuris neaplenkė ir Vegerių miestelio. Šioje vietoje išliko tik mūro koplytstulpis. Kiek čia yra aplink šią bažnytėlę išvaikščiota mūsų tėvų, senelių, prosenelių takų takelių. Kiek čia yra melstasi ir išlieta ašarų, išvaikščiota keliais.
Vegerių kaimo seniūnaitis A.Raudys norėjo priminti,  kad šioje vietoje kadaise stovėjo bažnyčia. Pats nukalė kryžių, pastatė, atvežė žemių, žmona Irena apsodino pačios užaugintomis našlaitėmis. Tik buvo belikę pašventinti šį kryžių, todėl Jurginių šventę ir pradėjome nuo čia. Per Jurginių šventę renginio svečiai, dalyviai susirinko buvusios lietuvių bažnyčios vietoje, prie pastatyto kryžiaus.
 Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčios parapijos klebonas Olijandras Jurevičius atlaikė Šv. Mišias skirtas Jurginėms, ir už gyvas ir mirusias Motinas. Po mišių klebonas O.Jurevičius pašventino šį kryžių. Šventė tęsėsi aikštelėje prie Vegerių kaimo bibliotekos. Bibliotekos vyr. specialistė O.Raudytė susirinkusius pasveikino su šią gražią pavasario šventę ir supažindino visus su Jurginių papročiais ir apeigomis. Palinkėjo, kad Šv. Jurgis - Žemės globėjas, palaimintų žemdirbius beriančius grūdą ir mylinčius lietuvių žemelę.
Vegerių kaimo bibliotekoje parengta spaudinių paroda ,,Jurginės - ganiavos ir žolės prabudimo šventė“. Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčios parapijos klebonui Olijandrui Jurevičiui įteikė Akmenės krašto literatūrinį almanachą „Žiemgalijos užrašai“ III dalis, kurio sudarytojai Z.Sinkevičienė ir Vl. Buragas. Vegerių kaimo seniūnaičiui A.Raudžiui padovanojo įrėmintą  ištrauką iš B. Kviklio enciklopedijos  „Mūsų Lietuva“  apie Vegerius ir  palinkėjo toliau rinkti duomenis, kraštotyrinę medžiagą apie Vegerių kaimą. Bibliotekos specialistei O. Raudytei Viešosios bibliotekos direktorė padovanojo įrėmintą eilėraštį skirtą Jurginėms ir palinkėjo, kad ši šventė taptų tradicine Vegerių kaimo bibliotekoje - filiale. Šventės dalyvius ir svečius sveikino Naujosios Akmenės  kaimiškosios seniūnijos seniūnė Viktorija Malinauskienė, koncertavo Naujosios Akmenės  kultūros namų liaudiškos muzikos ansamblis ,,Akmena“,  vadovaujamas D. Leviškienės.
Seniūnaitis A. Raudys padėkojo šios šventės rėmėjams: Akmenės rajono savivaldybės merui V.Mitrofanovui, Naujosios Akmenės  kaimiškosios seniūnijos seniūnei Viktorijai Malinauskienei, kredito unijos „Tikroji viltis“ vadovui R.Stonkui ir kitiems rėmėjams.

O.Raudytė
Vegerių kaimo bibliotekos-filialo vyr. specialistė

S.Lipkino nuotraukos 


                              

                                         


                                         Komentarų nėra:

Rašyti komentarą