Puslapiai

2015 m. lapkričio 23 d., pirmadienis

Kraštotyros konferencija „Šiaulių krašto vietovių išskirtinumai ir tradicijos“ ir rajono metų kraštotyrininkų pagerbimas

Į 2015 metų  lapkričio 12 dieną vykusią Šiaulių rajono kraštotyros konferenciją „Šiaulių krašto vietovių išskirtinumai ir tradicijos“ ir Metų kraštotyrininkų pagerbimo šventę, skirtą Etnografinių regionų metams, susirinko pilna Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus salė.
Šventės pradžioje Šiaulių rajono Kultūros centro teatrų „Ikaras“ ir „Mozaika“ vaidintojai, vadovaujami  Leontinos ir Petro Valskių atliko puikią sceninę kompoziciją, skirtą Etnografinių regionų metams.
 Renginio vedėja, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Laimutė Varkalienė pasveikino susirinkusius į kraštotyros konferenciją ir geriausių Šiaulių rajono Metų kraštotyrininkų pagerbimo šventę. Laimutė Varkalienė  pristatė renginio svečius: Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotoją Algį Mačiulį, Lietuvos Respublikos Seimo narės Rimos Baškienės padėjėją Juditą Šakočiuvienę, mero padėjėją Aušrinę Dubauskienę.
Šventėje dalyvavo: Šiaulių rajono kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus,  Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė, menotyrininkas profesorius Vytenis Rimkus, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Ingrida Klupšaitė, kraštotyrininkai, kultūros, bibliotekų, švietimo darbuotojai bei spaudos atstovai.
Renginio vedėja Laimutė Varkalienė kraštotyros konferenciją pradėjo Justino Marcinkevičiaus žodžiais, – „Aš visą laiką ieškojau savo gyvenimo prasmės tautinio gyvenimo gelmėse. Ir iki šiol man atrodo, kad tautinio nacionalinio gyvenimo turinys, jo pajėgumas, galia – tai niekieno nepralenkiama vertybė. Aš įsitikinęs, kad šiandien vėl visu aktualumu kyla būtinybė saugoti ir ginti tą vertybę, savo kalbą, etninius dalykus, be kurių mes – beveidžiai ir niekam nereikalingi. Nereikalingi nei Europoje, nei pasaulyje“. Pasak L. Varkalienės, – ,,Nedidelė mūsų Lietuva, tačiau ji labai įvairi. Tai Aukštaitija, Dzūkija (Dainava), Mažoji Lietuva, Suvalkija (Sūduva) ir Žemaitija“.
Rašytojas, publicistas, kraštotyrininkas Vytautas Kirkutis pristatė naujausią savo knygą apie mūsų kraštietį, kalbininką Vytautą Vitkauską „Gimtųjų žodžių apžavėtas“. Pasak knygos autoriaus, –,,knygoje išryškinta įvairiapusė Vytauto Vitkausko veikla: ryšiai su teatru, žymiaisiais teatralais, daug vietos skirta vienintelei kalbininko darbovietei – Lietuvių kalbos institutui bei vienam iš svarbiausių jo darbų – akademinio ,,Lietuvių kalbos žodyno“ rengimui ir leidybai. Rašytojas Vytautas Kirkutis pažymėjo, kad Vytautas Vitkauskas skatino visą gyvenimą domėtis lietuvių kalba, pastebėti jos grožį ir savitumą, gaivinti tarmes bei mylėti savo nuostabią šalį – Lietuvą.
Antroje konferencijos dalyje buvo pagerbti aktyviausieji Metų kraštotyrininkai. Šiaulių rajono kraštotyros tarybos narė Aušra Brijūnienė tradiciškai priminė rajono kraštotyrininkus, kuriems suteiktas garbingas Metų kraštotyrininko vardas.  Garbės kraštotyrininkė Sigita Lukienė  supažindino susirinkusius su Metų kraštotyrininko vertinimo komisijos nuostatais ir pristatė keturis pretendentus garbingam Metų kraštotyrininko vardui – Stasį Šalkauską, Šakynos bendruomenės pirmininką, kraštotyrininką, Almą Steponavičienę, Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro mokytoją metodininkę, kraštotyrininkę, Antaniną Petrauskaitę, Šiaulių rajono viešosios bibliotekos Verbūnų filialo vyresniąją  bibliotekininkę ir Lionę Gulbinaitę, Gruzdžių krašto metraštininkę. Rajono kraštotyros tarybos bei Metų kraštotyrininko premijos vertinimo komisijos sprendimu 2014 Metų kraštotyrininko vardas suteiktas Gruzdžių krašto šviesuolei Lionei Gulbinaitei. Metų kraštotyrininkę ir pretendentus pasveikino Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis. Jis nominantei įteikė Šiaulių rajono savivaldybės mero padėką ir premiją. Metų kraštotyrininkę Lionę Gulbinaitę sveikino ir juostą užrišo kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus, Lietuvos Respublikos Seimo narės Rimos Baškienės padėjėja Judita Šakočiuvienė, Gruzdžių bendruomenės atstovai ir seniūnė Nijolė Bagdonavičienė. Lionė Gulbinaitė tarė nuoširdžius padėkos žodžius už suteiktą garbingą apdovanojimą, trumpai apžvelgė savo kraštotyrinę veiklą, ypač pasidžiaugė kraštotyros būrelio veikla, kurioje dalyvavo jaunieji kraštotyrininkai.
Metų jaunuoju kraštotyrininku išrinktas – Dominykas Baranauskis, Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro mokinys (vadovė – mokytoja Jūratė Formanskė). Jaunąjį laureatą pasveikino:
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė, Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus, Bazilionų mokyklos bendruomenės atstovai ir direktorius Rimantas Gorys.
Renginio metu veikė Šiaulių rajono kraštotyrininkų darbų paroda. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos mokytoja Alina Šivickaitė apžvelgė kraštotyros darbų parodą, paminėjo geriausius. Kraštotyros darbų parodoje – Šiaulių rajono kultūros, švietimo įstaigų, Viešosios bibliotekos ir jos filialų bei pavienių  kraštotyrininkų darbai. Parodai pristatyta 75 Šiaulių rajono kraštotyrininkų darbai, iš jų –18  spaudinių (t. sk. – 3 garso diskai (CD))  ir  57 nepublikuoti darbai. Kraštotyros darbų tematika įvairi: kultūros švietimo įstaigų, bibliotekų kronikos, metraščiai, istorijos, atsiminimai, Lietuvos istorijos atspindžiai, liaudies tradicijos ir papročiai, kalendoriai. Parodoje esantys darbai suregistruoti kraštotyros darbų kataloge.
Geriausių kraštotyros darbų autoriams įteiktos padėkos, gėlės bei knygos už kraštotyros darbus – Onai Daukšaitei, Ginkūnų seniūnijos kraštotyrininkei, Irenai Petravičienei, Viešosios bibliotekos Gruzdžių filialo vyresniajai bibliotekininkei, Salvinijai Šeškauskienei, Viešosios Šiupylių filialo vyresniajai bibliotekininkei, Laimai Jucaitei, Drąsučių mokyklos bibliotekininkei, Alinai Šivickaitei, Ginkūnų mokyklos mokytojai, kraštotyrininkei, Vytautui Kirkučiui, rašytojui, kraštotyrininkui, Rimantui Goriui, Bazilionų mokyklos direktoriui, Ritai Nesavaitei, Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėjai.
Šventės pabaigoje paėjusių metų nominantė Jovita Lubienė kalbėjo apie Šiaulių regiono iškirtinumą, kalendorines šventes bei užvedė  Mažosios Lietuvos regiono Ilgių-Vėlinių laikotarpio liaudies dainą „Miegužio noriu“, kurią dainavo visi renginio dalyviai.
Oficialiajai renginio daliai pasibaigus,  rajono kultūros skyriaus salėje vis dar vyravo gera nuotaika, kraštotyrininkai dar ilgai domėjosi parodoje eksponuojamais kraštotyros darbais, diskutavo, dalijosi kraštotyrinio darbo patirtimi.

Rita Nesavaitė
Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja,
Laimutė Varkalienė,
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja

                                               
                                                       


                                               


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą