Puslapiai

2015 m. gruodžio 9 d., trečiadienis

Padėkos vakare pasidžiaugta bibliotekos bičiulių ištikimybe

 Gruodžio 7 d. Joniškio kultūros centre  įvyko tradicinis Jono Avyžiaus  viešosios bibliotekos padėkos vakaras, į kurį  pakviesti bibliotekos bičiuliai, rėmėjai, partneriai, skaitytojai, svečiai. Bibliotekos dovana – teatralizuotas koncertas „Pasiutusios meilės artelė“, kurį atliko aktorės, Auksinių scenos kryžių laureatės  Viktorija Streiča ir Akvilė Garbenčiūtė – Bučienė. Šis koncertas surengtas pagal   bendrą Šiaulių apskrities Povilo Višinskio ir Jono Avyžiaus viešųjų bibliotekų projektą, kurį parėmė Lietuvos kultūros taryba. 
Viešosios bibliotekos direktorė Jovita Šimkevičiūtė padėkomis ir mažomis dovanėlėmis apdovanojo net dvylika ištikimiausių bičiulių: Joniškio kleboną dekaną Eduardą Semašką už skleidžiamą dvasinę šilumą ir „Knygų Kalėdų“ dovanojamą skaitymo džiaugsmą, Žagarės regioninio parko direkciją už kultūrinę bendrystę ir paramą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Joniškio rajono filialo bendruomenę už  nuoširdų ir kūrybišką bendradarbiavimą ir partnerystę, Oną Vandą Baltakienę už skaitymo malonumo pajautimą, Gražiną Pamparienę už aktyvų skaitymą ir nuoširdžią bičiulystę su biblioteka, Joną Jurevičių už kultūrinę bendrystę ir Žagarės miesto bibliotekos veiklos viešinimą, Sandrą ir Tomą Rudžius už visokeriopą paramą Kriukų bibliotekai, Darių Vičą už ištikimybę istorinei knygą, Aelitą Brazauskienę už neatlyginamai gražius darbus Maldenių bibliotekai, Alvydą Užkuraitį už bičiulystę, savanorystę, draugiškumą, Joną Ivanauską už aktyvų dalyvavimą renginiuose, bendradarbiavimą, dovanotas knygas ir džentelmeniškumą, Benutę Kaškelienę už kūrybines idėjas ir savanorišką pagalbą Linkaičių bibliotekai.
Padėkos vakare apsilankęs Seimo narys Vitalijus Gailius paminėjo nedžiuginančią Lietuvos gyventojų statistiką, emigracijos problemą, tačiau pažymėjo, kad biblioteka yra tas šviesulys, kuris galbūt žmogų gali sulaikyti. Todėl padėkos už ilgametį darbą, kultūrinių vertybių saugojimą bei naujų idėjų plėtojimą buvo įteiktos bibliotekos direktorei Jovitai Šimkevičiūtei ir direktorės pavaduotojai Violetai Vilčiauskienei.
 Bibliotekos kolektyvą ir renginio dalyvius pagerbė renginyje apsilankę Joniškio meras Gediminas Čepulis ir jo pavaduotoja Vaida Aleknavičienė. Meras pasveikino visus bibliotekos darbuotojus įteikdamas puokštę gėlių bei primindamas, kad 2016-ieji paskelbti bibliotekų metais ir palinkėjo surengti dar daugiau įdomių renginių, o speciali padėka buvo įteikta Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyresniajai  bibliotekininkei Ritai Mačiukienei už inovatyvią veiklą, aktyvų dalyvavimą projektuose, sąžiningą ir nuoširdų darbą.
Renginio dalyvius pasitiko „Knygų Kalėdų“ akcijos savanoriai – Kalėdų nykštukais persirengusios  vaikų ir jaunimo teatro „Bendraamžiai“ jaunosios aktorės, kviesdamos  padovanoti naujų knygų vaikams ir jaunimui „Knygų Kalėdų“ akcijai.
 Vakaro metu knygas dovanojo ir Joniškio ligoninės vadovas Edmundas Baltakis bei Joniškio ROTARY klubo atstovai. Bibliotekininkės įteikė bibliotekos skaitytojų jau perskaitytų, bet dar gražių vaikiškų  knygų  kraitelę Joniškio ligoninės Vaikų  ligų skyriui.
Renginio pabaigoje direktorė dar kartą visiems padėkojo už gražius žodžius, dovanas, bendrystę bei išsakė viltį, kad draugystė tarp bibliotekos lankytojų, partnerių didėtų ir augtų, kad ateityje būtų surengta dar daugiau renginių ir bendrų projektų. 
Vakaro pabaigoje - teatralizuotas koncertas „Pašėlusios meilės artelė“, kurį  dovanojo Auksinių scenos kryžių laureatės Viktorija Streiča ir Akvilė Garbenčiūtė. Tai projekto „Susitikimai. Auksinių scenos kryžių laureatai Šiaulių apskrities bibliotekose“ renginys. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba.

Ieva Lipskienė
Joniškio r. savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
vyriausioji bibliotekininkė projektinei ir edukacinei veiklai

Audriaus Danieliaus nuotraukose
                                               
Renginio dalyvius pasitinka Kalėdų nykštukai, kviečiantys dalyvauti „Knygų Kalėdų“ akcijoje


                     Sveikina Lietuvos Respublikos Seimo narys Vitalijus Gailius      
  
                                                            Renginio žiūrovai                                              Su bibliotekos bičiuliais ir svečiais
  
Seimo narys Vitalijus Gailius įteikia padėką Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktorei Jovitai Šimkevičiūtei    
        
Sveikina Joniškio rajono meras Gediminas Čepulis ir mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė

                          Padėkos žodį taria Joniškio dekanas klebonas Eduardas Semaška
                                           
Renginio kulminacija – aktorių V. Streičos ir A.Garbenčiūtės  teatralizuotas koncertas
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą