Puslapiai

2016 m. balandžio 18 d., pirmadienis

Konferencija „Viešoji biblioteka tradicijų ir modernumo kelyje“, skirta Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 70-ties metų įkūrimo sukakčiai paminėti

        Viešosios bibliotekos direktorė, konferencijos rengėja ir vedėja Zita Sinkevičienė pradėjo konferenciją „Biblioteka – tradicijų ir modernumo kelyje“, skirtą Viešosios bibliotekos 70-ties metų įkūrimo sukakčiai paminėti šiais žodžiais: „Viešosios bibliotekos jubiliejus sutapo su kitu prasmingu įvykiu Lietuvos bibliotekoms ir bibliotekininkams. Šiuos metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Bibliotekų metais. 2016 m. vasario 12 dieną Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė paskelbė Bibliotekų metų pradžią. Prezidentė yra Bibliotekų metų globėja. Konferencijos rėmėja - Akmenės rajono savivaldybė“. Viešojoje bibliotekoje parengta kraštotyrinių spaudinių paroda „Iš Viešosios bibliotekos istorijos puslapių“.
Viešosios bibliotekos direktorė parengė pranešimą „Bibliotekos ženklai, prasmė ir kaita“, kuriame buvo apžvelgta Viešosios bibliotekos kūrimosi ir veiklos istorija, pirmojo Naujosios Akmenės bibliotekininko J.Gelmano veiklą, teikiamas elektronines paslaugas Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose, pokyčius įvykusius Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose, knygų leidyba, projektinę veiklą, projekto „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“, kurio vadovė yra Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė. Pranešimo metu buvo pristatyti renginiai, seminarai, rašinių, poezijos konkursai, informacinio leidinio sudarymas, skirti lietuvių gimtajai kalbai, literatūrai. Rubrikoje „Knyga, biblioteka, žmogus istorijoje ir šiandienoje Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pasidalino prisiminimais apie anapilin išėjusią,  buvusią Akmenės rajono merę, Lietuvai pagražinti draugijos Akmenės skyriaus pirmininkę E.Meškienę, buvusius bibliotekų darbuotojus, skaitytojus. Pacitavo Akmenės krašto žmonių, Akmenės rajono mero V.Mitrofanovo, mero pavaduotojo A.Niciaus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo V.Juozapavičiaus,  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojos J.Rekašienės, Akmenės rajono laikraščio „Vienybė“ redaktorės J.Sejavičienės, kraštotyrininko L.Rozgos, žurnalistės R.Jonikienės,  rašytojo V.Almanio, literatų J.Almanis ir A.Almanio, K.Krenciaus, V.Imbrienės Akmenės rajono Tarybos narių R.Sudario, A.Klimo, dailininko A.Adomaičio, aktorių V.Kohanskytės ir P.Venslovos, ir daugelio kitų žmonių  mintis apie knygą, biblioteką, bibliotekininką.
Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė pakvietė Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus jaunuosius skaitytojus atlikti teatralizuotą kompoziciją „Būk su manim knyga“, skirtą Viešosios bibliotekos 70-ties metų įkūrimo sukakčiai paminėti. 
Konferencijos dalyvius sužavėjo  Pepės vaidmuo, kurį atliko Elinga Bazarovaitė Naujosios Akmenės „Sauletėkio“ progimnazijos 2C klasės mokinė. Pepei palaikė draugiją  Deimantė Gerikaitė ir Urtė Beišinaitė. 
Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Apolinaras Nicius įteikė  Akmenės rajono mero Vitalijaus Mitrofanovo padėkos raštus  Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei, direktorės pavaduotojai Dalei Taraškevičiūtei, Vaikų literatūros skyriaus padalinio vadovei Onai Janionienei, Viešosios bibliotekos vyr.buhalterei Julei Zaveckienei, Skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyriaus specialistei Birutei Juozokienei, Kalniškių kaimo bibliotekos-filialo vyr.specialistei Genovaitei Gaučienei. Viešosios bibliotekos direktorė apdovanota Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininko Vlado Burago padėka.
 Viešosios bibliotekos direktore Zitą Sinkevičienę konferencijos dalyviai sveikino su naujai išleista knyga „Viešoji biblioteka- informacijos ir kultūros skleidėja III dalis“. Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkas, poetas Vladas Buragas kalbėjo apie šios knygos kraštotyrinę svarbą: „Knyga apie biblioteką, tai didysis bibliotekos metraštis, paliekantis išliekamąją kraštotyrinę vertę skaitytojams, jaunimui, bibliotekininkams, bendruomenėms.“
Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė Viešosios bibliotekos 70-ties metų įkūrimo sukakčiai ir Bibliotekų metų minėjimo proga įteikė Viešosios bibliotekos skyrių, miestų ir kaimų bibliotekų-filialų darbuotojams padėkas už ilgametį ir  nuoširdų darbą, aktyvų dalyvavimą visuomenės ugdymo, skaitymo  lavinimo  veiklose, už žinias, renginius ir išmintį perduotą skaitytojams.  Padėkas gavo: A.Šukienė, V.Andriuškienė, B.Juozokienė, R.Rulinskienė, V.Raubickienė, E.Kanaševičienė, G.Varneckienė, V.Ruginienė, J.Zaveckienė, D.Taraškevičiūtė, O.Janionienė, A.Gerulskienė, J.Činčiukaitė, I.Virkutienė, R.Kybartaitė, N.Gauronskytė, I.Brenciuvienė, R.Miltinienė, D.Balčiūnaitė, J.Mažeikienė, V.Paulauskienė, A.Gerulskis, S.Lipkinas, E.Škultinienė, R.Kristinaitienė, O.Raudytė, G.Gaučienė, V.Janušauskienė, R.Urmonienė, J.Čibirienė, R.Karalienė, Z.Ramanauskienė, R.Paulauskienė, R.Papirtienė, V.Jankauskienė, D.Markulienė.
Viešosios bibliotekos direktorė padėkas įteikė rėmėjams Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkui, poetui Vladui Buragui, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narei, poetei Daliai Milukaitei-Buragienei, UAB „Ilora“ savininkei Zinai Basienei.
Konferencijoje dalyvavo  buvusi Viešosios bibliotekos darbuotoja, dabartinė Akmenės rajono Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja Rasa Stonienė, jaunieji skaitytojai Dominykas  Stonys ir Sima Žlibinaitė ir daugelis kitų.       
Konferencijoje dalyvavo rašytoja, žurnalistė. Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos narė Vitalija Morkūnienė, kuri papasakojo apie savo išleistas knygas „Pokalbiai Tėvo Stanislovo celėje“, „Su  savimi ir tavimi“, „Dangaus eiliniai vieversiai“, „Obuolėtas“.  Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė paskaitė miniatiūrą iš rašytojos kūrybos. Rašytoja kalbėjo apie knygos, žodžio svarbą žmogaus gyvenime, apie tarpusavio bendravimą, apie žodžio galią, filosofiškų žvilgsniu apžvelgė  žmonių gyvenimą, kasdienybę, laimę, gerumą, didybę, ištvermę, džiaugsmą. Sugrįždama prie knygos ir žodžio šviesos, rašytoja Viešajai bibliotekai padovanojo savo išleistų knygų. Rašytojos prozą ir poeziją skaitė Šiaulių dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas. Aktorius yra pristatęs lietuvių poetų, rašytojų literatūrines programas, viena iš jų skirta lietuvių poeto, kunigo ir vyskupo Antano Baranausko veiklai „Akių šviesa“. Viename interviu skaičiau, kad Jūs sakėte „Visą laiką rijau knygas“. Aktorius poetų eilėmis pasveikino konferencijos dalyvius Viešosios bibliotekos jubiliejaus proga.
Viešosios bibliotekos direktorė paskaitė gautą sveikinimą iš Vašingtono, JAV:
„Gerbiama Zita Sinkevičiene, skaitytojai, svečiai,
Leiskite savo ir visos lituanistinės mokyklos "Lietuvių mokykla Vašingtone" vardu pasveikinti 70-ojo bibliotekos jubiliejaus proga. Tai Lietuvos bibliotekų istorijai svarbi sukaktis, kurią kartu su N.Akmenės bendruomene švenčia bibliotekos skaitytojai ir bičiuliai. Šis jubiliejus pirmiausia kviečia prisiminti knygos svarbą žmonių gyvenime: "Knvgos gvvena mumyse atneša mums gyvenimą taip kaip ir tikros draugystės. Kai kurios yra senos ir išmintingos, kai kurios - jaunos ir energingos, kai kurios liūdnos ir jaudinančios mūsų širdis, o kai kurios priverčiančios jas juoktis. Knygos yra tarsi stiklas, per kurį kiekvienas galime pasižiūrėti į gyvenimą su jų džiaugsmais ir sielvartais. (Amerikiečių vaiku rašytoja Maura Roan McKeegan)". Visiems N. Akmenės gyventojams linkiu augti ir gyventi su biblioteka bei kurti šviesią jos ateitį. Tegul Jus lydi sėkmė darbuose.
Lituanistinės mokyklos "Lietuvių mokykla Vašingtone"
valdybos pirmininkė  Dr. Aistė Gulla“
   
Estrados dainininkė Rūta Morozovaitė konferencijos dalyvius pradžiugino melodingomis dainomis.
Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė padėkojo konferencijos dalyviams už padėkas, už gerus žodžius, skirtus Akmenės krašto bibliotekininkams, už gėlės ir pakvietė lankytis bibliotekų renginiuose.

Zita Sinkevičienė
Akmenės rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos direktorė


                                             

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą