Puslapiai

2016 m. balandžio 19 d., antradienis

Literatūrinis renginys „Atverskit knygą, tegul girdis žodžiai“ Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje

Literatūrine birbynių melodija, kurią atliko Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktorės pavaduotojas Valdas Bogavičius ir poetės Vilhelminos Imbrienės eilėraščiu „Plasnoja žodžiai“ Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pradėjo autorinį, literatūrinį renginį, skirtą Akmenės krašto poetės, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatės, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narės Vilhelminos Imbrienės kūrybos pristatymu.
Viešojoje bibliotekoje buvo parengta kraštotyrinė spaudinių paroda „Atverskit knygą, tegul girdis žodžiai“.
Poetė Vilhelmina Imbrienė išleidusi  šias poezijos knygas: „Ieškok dainos“, „Ne tik žodžiai“, „Krantinė“, „Žvaigždės sielos gryčioje“, „Pro  užuolaidos kampą“, „Laiko termometras“, „Iliuzijų lašai“  ir keletą autorinių dainų albumų. Poetės eilėraščiai buvo publikuojami rajoniniame  laikraštyje „Vienybė“, „Būdą žemaičių“, „Gintaro gimtinėje“, literatūriniuose almanachuose, Akmenės krašto poezijos almanache „Žiemgalijos užrašai“ (I-II-IIId.), kūrybos rinktinėje „Cirulielis“ - žemaičių knyga, skaitiniai vaikams žemaičių tarme, Viešosios bibliotekos direktorės Z.Sinkevičienės išleistoje knygoje „Viešoji biblioteka-informacijos ir kultūros skleidėja  III d.“  ir kituose leidiniuose.
Vilhelmina Imbrienė 18 metų dirbo Naujosios Akmenės pirmoje vidurinėje mokykloje, vėliau tapusia „Ramučių“ vidurine mokykla, 15 metų dirbo kraštotyros kultūros paveldo srityje. Dabar aktyviai dalyvauja įvairiuose literatų renginiuose, šventėse.
Poetė išleido autorines dainų plokšteles:Širdies šviesa“, Nuaidėjusios vasaros“, „Kai vėjas gros“, „Praeities spinduliai“, „Gyvenimo akimirkos“, „Laikas bėga“, „Pasilik su manimi“.
Poetės kūryba yra publikuojama Viešosios bibliotekos direktorės, projekto vadovės Zitos Sinkevičienės parašyto ir laimėto projekto „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“ sukurtoje literatų  svetainėje.
Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė pacitavo poetės žodžius: „Žemaičiai – dainuojantys žmonės. Tad ir mano gimtuosiuose namuose nuolat skambėdavo muzika – dainos, giesmės... ir aš pati vasarą ar žiemą, per pūgą ar mėnesieną nuo mažumės savo sugalvotus tekstus dainuodavau lauke. Man tada atrodė, kad gamtoje garsas lengviau liejasi, melodijos skambesnės, o medžių šniokštimas ar vėjas groja lyg orkestras. Mano dainos turi savo klausytoją ir turtėjame abipusiai.
 Negaliu pabusti be dainos –
Manyje ją pievos užaugino.
Lyg kalbuosi vėjo siautuliuos...
Mintys pačios byra nuo gimimo.
Dainas girdžiu savo širdyje, eilėraščiuose... jos gimsta savaime, tarsi vaidmuo dramos būrelyje. Mano kartelė nėra aukštai užkelta – dainuoju sau ir draugams“.
 Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė įteikė padėką  poetei Vilhelminai Imbrienei už  išleistas autorines knygas ir dainuojamąją poeziją Viešosios bibliotekos 70 - ties metų įkūrimo sukakties ir bibliotekų metų progomis.
 „Poetės kūryba išskirtinė, nuolat tobulėjanti poezija, garbinanti žmogų, gamtos subtilybes, meilės galią, įprasminanti žodį ir dainą į būsimą erdvę“ -  kalbėjo direktorė Z.Sinkevičienė.
Poetės kūrybos eiles skaitė Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus specialistė Aurelija Gerulskienė, Kivylių kaimo bibliotekos-filialo vyr.specialistė Roma Kristinaitienė. V.Imbrienė  nudžiugino skaitytojus dainuojamąja poezija.
Pirmą kartą Viešojoje bibliotekoje literatūriniame renginyje koncertavo Jonavos rajono Šilų kultūros centro ansamblis „Godonė“ ( R.Miškienė, G.Jankauskienė, S.Urbonienė, J.Urbonas, A.Čerbauskaitė, B.Degutienė, L.Krivickienė, D.Kasparavičienė (vadovė). Šiaulių rajono Pakapės kultūros namų romansų atlikėjų grupė, vadovas ir muzikantas Julius Muleičikas. Jie atliko dainas „Blaškėsi žuvėdra“, „Patikėjau“ ir t.t. Šių kolektyvų repertuaruose buvo dainuojamos dainos pagal poetės Vilhelminos Imbrienės poezijos eiles.
Autoriniame literatūriniame renginyje dalyvavo ir Vilhelminą Imbrienę pasveikino Sigutė Vaišnienė iš Viekšnių, poetas Virginijus Sungaila iš Mažeikių, Šiaulių rajono Raudėnų seniūnijos seniūnas Antanas Venckus, svečiai iš Mažeikių trečiojo amžiaus universiteto, Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktorės pavaduotojas Valdas Bogavičius, bibliotekos darbuotojos A.Gerulskienė, R.Kristinaitienė, poezijos gerbėjai.

          Z. Sinkevičienė 
          Akmenės rajono savivaldybės 
viešosios bibliotekos direktorė


                                      Komentarų nėra:

Rašyti komentarą