Puslapiai

2017 m. gegužės 4 d., ketvirtadienis

Radviliškio rajono bibliotekos tradicinės savaitės dienomis


17-oji Nacionalinė bibliotekų savaitė „Tu esi biblioteka“ kvietė į jas pažvelgti skaitytojų, lankytojų, vartotojų akimis. Kokie žmonės į biblioteką ateina? Ko jie tikisi? Kuo domisi?

Radviliškio viešojoje bibliotekoje Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotoja Asta Kascėnienė iškilmingai paskelbė Nacionalinės bibliotekų savaitės pradžią. Mintimis apie biblioteką ir jos veiklą pasidalijo buvusi ilgametė Viešosios bibliotekos direktorė, dabartinė Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narė Aldona Januševičienė. Viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė pasveikino visus su bibliotekoms svarbia švente. Atidarymo renginį pagyvino išradingi Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ugdytinių pasirodymai (vadovė Dovilė Pranaitytė) bei Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokinių (vadovai režisierė Rasa Atkočiūnienė ir muzikos mokytojas Egidijus Kablys) muzikinė programa.


Balandžio 25 d. Viešosios bibliotekos Žaislotekoje viešėjo gražiadarbė, gera vaikų draugė Žydra Jomantienė. Ji mokė, kaip iš medžiagos skiaučių sukurti įvairių grožybių. Balandžio 26 d. popietėje „Mano vaikystės knyga“  Žaislotekos lankytojai susitiko su bibliotekos knygų mylėtojų klubo „Beržė“ nare Danguole Dabašinskiene. Viešąją biblioteką aplankė cirko artistė, kraštietė Odeta Pečiukiavičiūtė-Janečkova, daugelio vadinama moterimi-gyvate. Susitikimo metu ji papasakojo apie spalvingą ir tuo pačiu sudėtingą artisto gyvenimą, pasidalijo prisiminimais apie metus, praleistus gimtajame Radviliškyje.

Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje surengtas edukacinis užsiėmimas „Klausk bibliotekos kaip geriausio draugo“. Jame dalyvavo pirmųjų klasių gimnazistai, mokytojai, mokyklos bibliotekos darbuotoja Valia Kondratenko. Jiems Viešosios bibliotekos pristatė bibliotekos svetainę, interaktyvių paslaugų portalą www.ibiblioteka.lt, paskatino naudotis elektroninėmis knygomis. supažindino su Kraštotyros skyreliu, paaiškino, kaip užsakomos, rezervuojamos knygos, kaip pratęsiamas jų išdavimo laikas internetu. Moksleiviai patys išbandė minėtas galimybes.

Žaislotekoje vyko susitikimų ciklo „Mūsų bibliotekos gimtadienis“ renginys. Lankytojai susitiko su buvusia Viešosios bibliotekos direktore Aldona Januševičiene, kuri bibliotekai vadovavo 1985–2015 m. Viešnia pasakojo apie save, bibliotekininko specialybės įvairiapusiškumą, Žaislotekos kūrimosi pradžią, apie susitikimus su įžymiais žmonėmis. Susitikimo pabaigoje visi sulaukė staigmenos – Žaislotekos lankytojai pašoko viešniai „Linksmapolkę“, pademonstravo šokį su akrobatiniais elementais.

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu veikė kraštiečio Jono Varno ir kitų autorių karikatūrų paroda „Apie rimtus – linksmai“, Radviliškio jaunimo mokyklos 8–10 klasių moksleivių metalo ir medžio darbų paroda „Mes galim“ bei Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos mokinių piešinių paroda „Mamų portretai“.

Nacionalinės bibliotekų savaitės renginius įdomiai organizavo ir Viešosios bibliotekos filialai.

Šiaulėnų biblioteka surengė nuotaikingą susitikimą su rašytoju Vladu Kalvaičiu bei jo knygos pristatymą „Pasakėčios vaikams ir ne vaikams“. Kartu su rašytoju atvyko ir Kelmės rajono literatų klubo „Vieversys“ prezidentas Viktoras Gulbinas, kuris aptarė rašytojo gyvenimo bei kūrybos kelią.

Beinoravos bibliotekoje surengtas vaikų talentų konkursas „Kuo aš ypatingas“. Jame dalyvavo Sidabravo gimnazijos 1–4 klasių mokiniai. Jie deklamavo eilėraščius, skaitė prozą, dainavo, vaidino.
Beinoravos bibliotekos ir kultūros darbuotojai dalyvavo poezijos ir muzikos vakare „Tu priimki mane į sūpuokles – noriu dangų su vėju pasiekti“ (P. Liubertaitė). Poezijos posmus skaitė Sidabravo, Vadaktų ir Beinoravos krašto kūrėjai bei skaitovai. Saksofono melodijas susirinkusiesiems dovanojo saksofonistas Henrikas Staškauskas. Kūrinių elektrine gitara pagrojo Monika Blinkevičiūtė.

Šeduvos miesto bibliotekoje vyko susitikimas su kraštiečiu, poetu Petru Valantinu. Autorius pasakojo savo prisiminimus iš vaikystės miesto Šeduvos, kariuomenės, universiteto laikų. Susitikimo dalyviams paskaitė eilių iš savo knygų „Pasauli, mylimas ligoni“, „Esi, kad būtum“, „Lietaus broli“ ir „Žagarės lauktuvės“. Šeduvos gimnazijos 2B vaikams vesta pažintinė pamokėlė „Susipažinkime su biblioteka“.

Pašušvio bibliotekoje surengta Pašušvio pagrindinės mokyklos 7 klasės mokinio Manto Špoko kūrybinių darbų paroda „Sambūvis“. Joje pristatyta 18 paveikslų – originalių, įspūdingų, žavinčių spalvų darna, minties gilumu.
Pašušvio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės vaikai lankėsi Pašušvio bibliotekoje. Vaikai apžiūrėjo senų leidinių parodą, klausėsi garsiai skaitomos lietuvių liaudies pasakos apie gyvūnus, žiūrėjo ir klausėsi audiopasakos „Trys paršiukai“.
Pašušvio bibliotekos lankytojai susitiko su Grinkiškio kredito unijos administracijos vadove  Jolanta Mižutavičienė ir Grinkiškio ambulatorijos vyresniąja bendruomenės slaugytoja Birute Grigaliūniene. Specialistės susipažindino gyventojus su teikiamomis paslaugomis, atsakė į jiems rūpimus klausimus.

Baisogalos bibliotekoje vyko  popietė „Mes iš pasakų...“ Baisogalos gimnazijos penktokams. Vaikai turėjo atlikti įvairias užduotis. Pasiskirstę  vaidmenimis, pasipuošę atributika vaidino pasaką ,,Ropė“,  patys kūrė savo pasaką.

Kutiškių bibliotekoje parengta knygelių paroda „Mano pasaka“. Tai Kutiškių daugiafunkcio centro vaikų darželio „Mažylių“ grupės vaikučių kartu su tėveliais ir auklėtoja sukurtos knygutės, pasakos. Iš viso sukurtos 7 knygutės.

Pakalniškių biblioteka suorganizavo literatūrinį rytmetį „Augu skaitydamas“. Jame dalyvavo Pakalniškių pagrindinės mokyklos darželio grupės „Žiedeliai“ vaikučiai. Vaikai supažindinti su biblioteka, pademonstruotos ten esančios didžiausia ir mažiausia, taip pat grojančios knygos, paskaityta eilėraščių apie knygas, o A. Matučio eilėraštis „Tuoj ir rytoj“ deklamuotas naudojant lėles.

Grinkiškio bibliotekoje Jono Poderio gimnazijos trečiokai dalyvavo viktorinoje „Skaitai knygas – kaupi žinias“. Viktorinos tikslas – patikrinti, ką vaikai prisimena perskaitę knygas.  Klasė buvo suskirstyta į dvi komandas, jos labai aktyviai atsakinėjo į klausimus ir užduotis baigė  lygiosiomis.

Pavartyčių bibliotekoje vyko Ievos Simonaitytės knygos „Vilius karalius“ aptarimas. Į renginį atėjo aktyviausios bibliotekos skaitytojos Bronė Ožinskienė, Danutė Briedienė, Gražina Slioserienė. Ši knyga pasirinkta neatsitiktinai – 2017-ieji paskelbti Ievos Simonaitytės metais.

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu rajono bibliotekose vyko viktorinos, piešinių, knygų parodos, atvirų durų dienos. Visi tie renginiai parodė, kad bibliotekų skaitytojai, lankytojai gana įvairūs, skirtingi, bet juos visus vienija draugystė su knyga ir biblioteka.

Radviliškio viešosios bibliotekos inf.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą