Puslapiai

2019 m. liepos 17 d., trečiadienis

Tarptautinio rašytojų kūrybos almanacho „Vardai žvaigždėmis švytintys“ pristatymas


Iš dešinės į kairę: Z. Sinkevičienė, K. Krencius, skaitytoja,
poezijos mylėtoja Daiva, D. Milukaitė-Buragienė,
G. Blinkinienė, skaitytojų aptarnavimo-informacijos
skyriaus bibliotekininkė L. Poliakova ir Viešosios bibliotekos
darbuotoja Irma Brenciuvienė.
Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos muzikos ir meno skaitykloje buvo pristatytas tarptautinis rašytojų kūrybos almanachas „Vardai žvaigždėmis švytintys“, skirtas motinos ir tėvo atminimui. Šio almanacho redaktorė ir sudarytoja Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, periodinio leidinio „Gintaro gimtinė“ redaktorė Dalia Milukaitė-Buragienė, dailininkė Elena Medelytė-Čičirkienė.
Almanache publikuojama 111 įvairaus amžiaus rašytojų, literatų bei kitų žmonių kūryba ir pasakojimai apie tėvus, kurie apie šios knygos leidybą sužinojo iš „Gintaro gimtinės“ laikraščio. Almanache publikuojami ir užsienio rašytojai. Knyga patraukia nuoširdumu, įvairialype kūryba, pagarba ir dėkingumu motinai ir tėvui. Šiame almanache publikuojama ir Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Akmenės skyriaus, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ literatų kūryba: poeto, dainuojamosios poezijos kūrėjo ir atlikėjo Kęstučio Krenciaus, poečių Gražinos Blinkinienės, Polinos Sarapinienės, Dalios Milukaitės-Buragienės, Julijos Sejavičienės, Zitos Sinkevičienės kūryba, poečių Vilhelminos Imbrienės ir Liucijos Jagielienės eilės.
Literatūriniame vakare poezijos gerbėjams skambėjo poetų prasmingos, lyriškos poezijos eilės, dainuojamoji poezija, pasakojimai skirti mamai, tėčiui, gimtiesiems namams, vaikystei. Šis literatūrinis vakara – sugrįžimas į vaikystę, jaunystę, kurias apjungia nuostabūs prisiminimai. Savo dainuojamąja poezija apie mamą, tėtį, tėvų namus, jaunystę, gimtinę skaitytojus, poetus sužavėjo K. Krenciaus kūryba: eilėraštis-daina „Brangiausia dovana“, „Tėvo meilė“ ir kitos. Poetė G. Blinkinienė pasidalijo prisiminimais apie vaikystę, tremties metus Sibire, padeklamavo eilių, skirtų motinai, tėvui „Didi meilė“, „Motinos širdis“, „Nebaigta vaga“ ir t. t. Poetė D. Milukaitė-Buragienė skaitė anapilin išėjusio poeto Vlado Burago poeziją, skirtą tėvui, seneliui, motinai. Poetė papasakojo apie savo vaikystę, tėvelius, giminę: „Tėvai buvo kilę iš garsių giminių. Mama Ona Kazlauskaitė-Milukienė iš Kazlauskų giminės – mamos pusbrolis monsinjoras Vytautas Kazlauskas (1919-2008) (mamos tėvas Antanas ir Vytauto tėvas Motiejus buvo broliai) man nuo vaikystės buvo gerai žinomas kaip Vatikano radijo laidų vedėjas. Vėliau grįžęs į nepriklausomą Lietuvą nuo 1990 m. iki pat mirties buvo Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, dėstytojas. Tėvelio, Jono Miluko, dėdė Antanas Milukas (1870-1943) buvo garsus kunigas, knygnešys, rašytojas, redaktorius, lietuvybės puoselėtojas JAV. Poetė paskaitė ir savo kūrybos eilėraščių „Šventos Oninės“, „Pasakyk, kas gi būtų?“, „Tėvo vardas“ ir kt.
Zita Sinkevičienė pasidalijo mintimis apie lietuviškos knygos reikšmę, lietuvių kalbą, vaikystę, senelius, tėvelius, vaikiškas knygas,padėkojo D. Milukaitei-Buragienei už poezijos almanachą ir poetams už eiles, dainuojamąją poeziją, kuri sušildė susirinkusiųjų skaitytojų širdis.

Viešosios bibliotekos direktorės Z. Sinkevičienės inf.
D. Markulienės nuotr.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą