Puslapiai

2019 m. rugsėjo 10 d., antradienis

Tradicinė Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ šventė


Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko tradicinė „Poezijos rudens“ šventė, kuri rengiama nuo 1993 m. Šventė pradėta poeto, dainuojamosios poezijos kūrėjo Kęstučio Krenciaus eilėraščiu apie tėviškę „Aš namie“, kurį padeklamavo Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus bibliotekininkė Kristina Urniežienė. Viešosios bibliotekos direktorė pristatė šioje šventėje dalyvavusius literatus, poetus: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkę, poetę, periodinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorę, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatę D. Milukaitę-Buragienę, poetą, dainuojamosios poezijos kūrėją K. Krencių, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatę Juzefą Janušienę, Gražiną Blinkinienę, Poliną Sarapinienę, Leonardą Pukiną, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatą, Aureliją Gerulskienę, Dinorą Zokaitienę, Darių Rekį. Poetes iš Mažeikių: Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatę Vilhelminą Imbrienę, Liuciją Jagielienę, literatę iš Plungės Adelę Daukantaitę. „Poezijos rudens“ šventėje dalyvavo svečiai iš Latvijos Respublikos Vadaksties: vadovė Evija Mame, bibliotekos vedėja, poetė Aina Statkus, poetės Sintija Statkus, Vineta Vilnina, Inta Tuza. „Poezijos rudens“ šventėje dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tomas Martinaitis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Rekis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė, Akmenės rajono Garbės pilietis, žurnalistas, kraštotyrininkas Leopoldas Rozga, Akmenės rajono Garbės pilietis Anicetas Lupeika.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė supažindino renginio dalyvius su 2019 metais išleistomis knygomis. Lietuvos  nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė D. Milukaitė-Buragienė išleido tarptautinį rašytojų kūrybos almanachą „Vardai žvaigždėmis švytintys“, skirtą Motinos ir Tėvo atminimui.  Poetė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė Julija Almanis išleido eilėraščių knygą „Smėlis sandaluose“. Šių knygų pristatymai vyko Viešojoje bibliotekoje.
Literatų kūrybai nemažą dėmesį skiria rajono laikraštis „Vienybė“. Literatūriniuose laikraščio puslapiuose spausdinama literatų kūryba, recenzijos. Šiame leidinyje pirmąsias poezijos pamokas praėjo daugelis rajono literatų.
Apie literatūrinius renginius bibliotekininkai rašo į respublikinį žurnalą „Tarp knygų“, į periodinį leidinį „Gintaro gimtinė“.
Viešojoje bibliotekoje parengta, tradicinė jau tapusi, kraštotyrinė spaudinių paroda „Poezija kraštotyros aruoduose“. Surinkta medžiaga apie Akmenės krašto literatus ir poetus.
Spaudinių paroda parengta anapilin išėjusiai režisierei, poetei, ilgametei bibliotekos skaitytojai Stasei Niūniavaitei.
Kaip ir kiekvienais metais, bibliotekos darbuotojos buvo nuvykusios į Tryškių kapines, pagerbti režisierės, poetės, knygos mylėtojos Stasės Niūniavaitės atminimą. Uždegė žvakutę, padėjo gėles.
Nuo 2004 metų per tradicinę Viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ šventę teikiama Stasės Niūniavaitės vardinė literatūros premija. Literatūrine premija yra apdovanotos poetės D. Milukaitė-Buragienė (2004 m.), Jovita Grakavinienė (2005 m.), Valerija Lėgaudienė (2006 m.), poetai: Leonardas Pukinas (2007 m.), Algimantas Kiminius (2009 m.), Julija Almanis (2011 m.), Vilhelmina Imbrienė (2013 m.), Stanislovas Aukselis (2015 m.), Juzefa Janušienė (2016 m.), Vidas Morkūnas (2017 m.), Aidas Jurašius (2018 m.).
Atsižvelgiant į pretendentų paraiškas Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinei premijai gauti literatūrinių kūrinių vertinimo komisijai buvo pateikti ir siūlomi šie poetai: G. Blinkinienė, A. Almanis, K. Krencius.
Literatūrinės premijos laureatu tapo K. Krencius. Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas T. Martinaitis įteikė poetui padėkos raštą už išleistas knygas ir dainuojamosios poezijos sklaidą. Laureatą pasveikino Akmenės rajono Garbės pilietis Anicetas Lupeika, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas D. Rekis, poetė iš Plungės A. Daukantaitė, poetės iš Mažeikių L. Jagielienė, V. Imbrienė,  Lietuvos policijos veteranų asociacijos Mažeikių filialo valdybos pirmininkė Danutė Jacuk, Akmenės rajono savivaldybės tarybos narė Judita Puzonienė, Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė D. Milukaitė-Buragienė.
K. Krencius yra išleidęs šias poezijos knygas: „Ateik tu lietui lyjant“, „Prisėsiu aš prie balto lapo“, „Nežadinki tylos“. Išleisti kompaktiniai diskai. Poetas dalyvauja Viešosios bibliotekos literatūriniuose renginiuose. Visuomenininkas savo kūryba džiugina skaitytojus visoje Lietuvoje. Jo kūryba, eilės, dainuojamoji poezija skirta Lietuvai, gimtinei, tėvų namams, mamai, tėvui, gamtai. Poeto kūryba publikuojama rajoniniame laikraštyje „Vienybė“, periodiniame leidinyje „Gintaro gimtinė“, Akmenės krašto literatų almanache „Žiemgalijos užrašai“ 3 d., literatūriniame almanache „Poezijos keliai veda į Lietuvą“.
Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas K. Krencius padėkojo už sveikinimus, padovanojo renginio dalyviams savo kūrybos dainas, skirtas tėviškei, mamai, Žemaitijai.
Renginio metu buvo pristatytas 2019 metais Viešosios bibliotekos administracijos kartu su Vadaksties biblioteka išleistas tarptautinis literatūrinis almanachas „Poezijos keliai veda į Lietuvą“, skirtas Pasaulio lietuvių metams. Literatūrinio almanacho sudarytojos Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė ir Vadaksties bibliotekos vedėja A. Statkus, knygos redaktorė Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė D. Milukaitė-Buragienė, viršelio dailininkė R. Almanis, iš lietuvių į latvių kalbą vertė Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ poetė A. Gerulskienė, iš latvių į lietuvių kalbą vertė A. Stratas. Viešosios bibliotekos direktorei Sinkevičienei užmegzti kultūrinius ryšius su Vadaksties bibliotekos vedėja Aina Statkus padėjo žurnalistas, kraštotyrininkas Leopoldas Rozga
Literatūriniame almanache „Poezijos keliai veda į Lietuvą“ spausdinami lietuvių ir latvių autorių kūriniai. Ši poezijos knyga bus prasminga tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, kaip kultūrinio bendradarbiavimo vaisiai, kultūros ir literatūros tradicijų puoselėjimas. Skaitytojams pateikiama Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ ir latvių Vadakstės seniūnijos kūrėjų kūrybos puokštė. Šis almanachas – tai pažintinės reikšmės leidinys, leidžiantis susipažinti su Vadakstės seniūnijos poetais, skatinantis kūrybiškumą, literatūros sklaidą. Almanachas pasitarnaus skaitytojams, bendruomenių nariams tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, puoselėjant literatūrines tradicijas.
Z. Sinkevičienė tarptautinį literatūrinį almanachą „Poezijos keliai veda į Lietuvą“ padovanojo žurnalistui ir kraštotyrininkui L. Rozgai, Akmenės rajono Garbės piliečiui A. Lupeikai, poetei D. Milukaitei-Buragienei,  vertėjams A. Stratui ir A. Gerulskienei, Latvijos Respublikos Vadaksties vadovei E.  Mame, Vadaksties bibliotekos vedėjai A. Statkus bei kitiems poetams. Vadaksties vadovė dėkojo už pakvietimą į renginį, už knygą „Poezijos keliai veda į Lietuvą“, kurioje publikuojami ir Vadaksties poetai. Ji taip pat padovanojo bibliotekai knygų.
Tradicinės Viešosios bibliotekos organizuojamos „Poezijos rudens“ šventės laukia poetai ir skaitytojai, kad išgirstų poezijos posmų, dainuojamosios poezijos bei pabendrautų vieni su kitais, pasidalintų dvasiniais lobiais.
Literatūrinės šventės dalyviams savo kūrybą pristatę poetai: Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatai D. Milukaitė-Buragienė, J. Janušienė, L. Pukinas, V. Imbrienė, K. Krencius, poetai D. Rekis, P. Sarapinienė, L. Jagielienė, D. Zokaitienė, A. Gerulskienė.  Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė padėkojo poetams, svečiams už padovanotas poezijos eiles, o poezijos gerbėjams – už lankymąsi prasminguose Viešosios bibliotekos organizuojamuose renginiuose.

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės Z. Sinkevičienės inf.
D. Markulienės nuotr.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą